17-02-28

Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap

Det sociala kapitalet är kittet som binder samman och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse. I en ny policysammanfattning av Johan P Larsson och Hans Westlund diskuterar författarna hur socialt kapital kan bidra till regional utveckling och entreprenörskap. Ladda ned PS:en!