17-03-13

Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. På konferensen lanseras en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkommen till en givande förmiddag där vi bl a diskuterar innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.