17-03-15

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Välkommen till ett frukostseminarium onsdagen den 22 mars med bland andra Annie Lööf, Rune Andersson, Toivo Sjörén och Britta Wallgren.