17-05-16

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Jesper Brodin, IKEA, Alexandra Mörner, Axfoundation och Stefan Swartling Peterson, Unicef, medverkar. Säkra din plats redan nu!