17-10-04

Bruttoproduktion – det nya svarta måttet?

Sedan 2014 använder USA måttet GO. Enligt Mark Skousen, årets Swedish Schumpeter Lecturer, flyttar gross output - eller bruttoproduktion - fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.