Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

Diskussionerna rör den s.k. internationaliseringsutredningen i bred bemärkelse och syftar svara på hur stipendieprogram för internationella studenter som vill komma till Sverige kan stimuleras. Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

Medverkande:

Agneta Bladh
särskild utredare, internationaliseringsutredningen
Annika Rembe
gd, Svenska institutet
Johan Schnürer
rektor, Örebro universitet
Carl Wadell
analytiker, Tillväxtanalys
Martin Wikström
expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA