Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?Svenska entreprenörers tillväxtförväntningar har minskat de senaste åren, allt färre planerar att anställa 20 personer eller fler. Samtidigt råder närmast motsatt förhållande i flera anglosaxiska länder. Vilka policyåtgärder kan stimulera internationaliseringen av svenska företag?

På seminariet diskuteras hur vi kan underlätta för att fler svenska företag lyckas skala upp sin verksamhet och öka sin globala försäljning. Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag.

Medverkande:

Martin Andersson
forskare och professor, Entreprenörskapsforum och BTH
Martin Gren
medgrundare, Axis Communications
Adam Kostyál
Europeisk noteringschef, Nasdaq
Helena Lindahl
näringspolitisk talesperson, Centerpartiet
Lena Sellgren
chefsekonom, Business Sweden

Ytterligare medverkande tillkommer