Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

Jobb och tillväxtskapande sker i hög utsträckning i små och nystartade bolag. Vilka skatter skapar vinster för både företag och medborgare?

Medverkande:

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum, KTH och BTH
Erik Ezelius
riksdagsledamot, (S) Riksdagen
Åsa Hansson
docent, Lunds universitet
Elvira Hellsten
vd, Hellsten Kommunikation
Patrick Krassén
skatteexpert, Företagarna
Cecilia Widegren
skattepolitisk talesperson, (M) Riksdagen