Framväxten av digitala plattformsföretag som Facebook, Amazon och Google, men även Uber och Airbnb, har medfört en intensiv debatt om deras betydelse. Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi?

Plattformar är ingen ny företeelse, men de har kommit att spela en allt viktigare roll i den digitaliserade ekonomin. Vad är en plattformsekonomi, kommer fler företag att försöka bli plattformar eller håller plattformarna på att få för mycket makt? Mot bakgrund av den pågående debatten om digitala plattformar som Facebook, Google och Amazon bjuder vi in till ett samtal med avstamp i forskningen om plattformarnas roll i ekonomin. Vilka är utmaningarna och möjligheterna för den svenska ekonomin?

Medverkande:

Johan Hedelin
avdelningschef, Konkurrensverket
Kathleen Thelen
professor, MIT
Joakim Wernberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)

Fler medverkande tillkommer