Tredjelandsstudenter som väljer att studera i Sverige bidrar till det svenska samhället på flera sätt, speciellt stärker de kompetensförsörjningen inom områden där det idag finns skillnad mellan tillgång och efterfrågan. För att stärka svensk konkurrenskraft och entreprenörskap krävs kunskapsutbyten länder emellan. Svenska universitet och högskolor är centrala i sådana utbyten. Välkommen på lansering 6 september av rapporten Attraktion av kvalificerade internationella studenter – privat engagemang? av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA.

Frågor som diskuteras på seminariet:

Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

Hur kan stipendieprogram för internationella studenter som vill komma till Sverige stimuleras?

 

Agneta Bladh
särskild utredare, internationaliseringsutredningen
Eva Åkesson

professor och rektor vid Uppsala universitet

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH
Martin Wikström
expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA

Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34
När? 6 september 2018, kl. 08.00-09.30 (registrering, frukost och kaffe fr. 07.30)

Fler medverkande tillkommer