Under de senaste åren har BNP utvecklats väl vilket inger optimism, något som fick finansminister Magdalena Andersson att utbrista att Sverige gick som en nyproducerad Tesla. Men BNP per capita ger delvis en annan mer pessimistisk bild, här har ökningen inte alls varit lika stor. Att stärka den svenska konkurrenskraften och i förlängningen att stimulera förutsättningarna för entreprenörskap är därför allt viktigare. Välkommen till lanseringen av en policysammanfattning om svensk konkurrenskraft. Författarna belyser konkurrenskraft ur flera perspektiv, såväl utifrån utbildning och forskning, regioner samt ett entreprenörskaps- och innovationsperspektiv. Ett ”konkurrenskrafts-scorecard” lyfts också fram.

På seminariet diskuteras bland annat:

  • Hur står sig svensk konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv?
  • Hur påverkar det svenska utbildningssystemet den långsiktiga konkurrenskraften? Vilka andra grundförutsättningar inom det entreprenöriella ekosystemet påverkar svensk konkurrenskraft?
  • Vilka regioner i Sverige är konkurrenskraftiga? Vilka riskerar att hamna på efterkälke?

Medverkande:

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH
Pernilla Johansson
chefekonom Sydsvenska industri- och handelskammaren
Christian Ketels
chefsekonom Boston Consulting Group Henderson Institute
Gunilla Nordlöf
gd Tillväxtverket
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)

När? Tisdag 8 maj, kl. 12.00–13.00. Registrering från kl. 11.30.
Var?  Tillväxtverket, entréplan, Västgötagatan 5, Stockholm
Kontaktperson: Marcus Larsson