Varmt välkommen till årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit med temat ”Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar”

Det svenska samhället står inför ett antal betydande utmaningar. Den socioekonomiska utvecklingen riskerar bl.a. att leda till ökad segregation, minskad jämställdhet och generellt ökande samhällsklyftor. Här kan filantropi spela en viktig roll genom att bidra med ekonomiska resurser och verka som en katalysator för att generera innovativa lösningar på existerande samhällsproblem.

Exempelvis ser vi just nu en trend där filantroper skapar investeringsfonder för att stödja samhällsentreprenörer. I konferensen medverkar forskare, politiker och filantroper både för att diskutera utvecklingen av filantropi i Sverige och Europa och ge exempel på alternativa former för finansiering av sociala investeringsfonder och Venture Philanthropy.

OBS! Vissa pass under konferensen kommer genomföras på engelska.

Klara för medverkan hittills är:


Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH
Dan Brändström
professor, ordförande Linnéuniversitetet
Arvid Malm
doktorand KTH och forskare Entreprenörskapsforum

Anna Ryott

Deputy CEO Norrsken Foundation

Karen Wilson

founder GV Partners

Max von Abendroth

Executive Director DAFNE

Fler talare tillkommer.