Aktiviteter

« Alla aktiviteter

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanserades rapporten Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilker höjer farhågorna att privata alternativ trängs undan.

Läs referat

The event have ended - no more registrations are allowed.