Aktiviteter

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Välkommen till ett lunchseminarium där Entreprenörskapsforum och TCO bjuder in till diskussion om livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.

LÄS MER

GEM-lansering: Entreprenörskap i Sverige 2018

Torsdagen den 14 juni lanseras 2018 års nationella GEM-rapport. Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap.

LÄS MER