Entreprenörskapsforum i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier måndagen den 2 juli: om uppskalning, utbildningsproblem, internationalisering av högre utbildning och en skattepolitik för entreprenörskap. Hoppas vi ses!

Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

Hur kan vi underlätta för att fler svenska företag lyckas skala upp sin verksamhet och öka sin globala försäljning. Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag.

Måndagen den 2/7 2018 09:00 – 09:45.
Samarrangemang med Business Sweden.

Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

Diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden.

Måndagen den 2/7 2018 10:00 – 11:00.
Samarrangemang med IFN.

Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet?

Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

Måndagen den 2/7 2018 10:15 – 11:00

Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

Måndagen den 2/7 2018 11:15 – 12:15.
Samarrangemang med Företagarna.

Almedalen: Tar plattformsföretagen över? Vad betyder digitala plattformars framväxt för Sverige?

Framväxten av digitala plattformsföretag som Facebook, Amazon och Google, men även Uber och Airbnb, har medfört en intensiv debatt om deras betydelse. Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi?

Måndagen den 2/7 11.15-12.15


Våra forskare syns även här:

Framtidens kommuner – färre eller värre?

Måndagen den 2/7 2018 14:30 – 15:15. Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?

Måndagen den 2/7 2018 16:00 – 16:45. Arrangörer: Grant Thornton, Företagarna

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Onsdagen den 4/7 2018 14:20 – 15:20. Arrangörer: Burlövs kommun, Entreprenörskapsforum, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

 

Följ oss på: