Entreprenörskapsveckan 2010 – Göteborg 25 maj

Mer än 100 personer hade stigit upp i morgonväkten för att få diskutera tillgången på riskkapital i tidiga skeden, finanskrisen och innovation på Entreprenörskapsveckans frukostseminarium på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Diskussionen leddes av Debbie Lyngois, vd för Craft Animations.

Professor Josh Lerner, vinnare av årets Global Award for Entrepreneurship Research, gjorde en mycket uppskattad presentation på temat ”why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed and what to do about it”, baserad på hans senaste bok ”Boulevard of broken dreams” (läs referat här)

img_e-veckan_gbg

Publiken var, trots den tidiga stunden på dagen på hugget och hade många frågor till josh Lerner, t ex – Finns det några delstater i USA som sticker utsom särskilt framgångsrika i sina satsningar?

– Ja, Kalifornien har utvecklats till ett nav av entreprenörskap, delvis med hjälp av statligt finansierade universitet, t ex  Berkley, UCLA  och flera andra. Både tekniköverföring och spridning fungerar bra där.

Även staten Washington, Seattle-området, kan nämans. Där finns initiative för att uppmuntra mjukvaruföretag som tycks fungera väl. Lärdomen av båda dessa exempel är att man ska bygga på vad som redan finns, inte försöka starta något helt nytt med hjälp av offentliga medel.

Hur är det med medfinansieringsmodeller, dvs att offentliga medel matchas av private?

Josh Lerner menade att både  Israel och Nya Zealand är exempel på sådana upplägg som fungerat väl. De bygger på matchande medel från lokala finansiärer i kombination med statliga medel. – det blir mindre av nepotism och introducerar en viss discipline och verklighetsförankring innan pengar satsas.

Först ut i den svenska delen av diskussionen var Kristina Fahl, VD Strategiq, med egen erfarenhet av såväl bankverksamhet som affärsängelskap. Kristina Fahl har bl a grundat NetClean,  som idag omsätter  250 mkr.

Med hjälp av Svenska Riskkapitalföreningens statistik gjorde Kristina Fahl en pedagogisk genomgång av varifrån pengarna kommer och vilka volymer det handlar om. Riskkapital delade hon in i ”public equity” och ”private equity” och under den senare kategorin återfins bl a affärsänglar, VC och buyouts.  Men totalt sett dominerar faktiskt offentlig sektor med sina 52% av kapitalet, vilka utgörs av bl a pensionsfonder och akademiska institutioner.  Men om frågan i stället är vilka som är de viktigaste finansieringskällorna för små och växande företag, är bankerna störst. När finanskrisen slog till 2008-2009 störtdök samtidigt VC och buyouts, och hos bankerna ”fanns inte en krona i sikte” enligt Kristina Fahl.

– Vi har i Sverige ungefär 365 000 aktiebolag, varav 2 000 publika aktiebolag och resten privata, samt nio Europabolag. Bolagens finansiering är en huvudfråga för styrelserna, menade Kristina Fahl som också hade ett råd till alla företagare:

– Utnyttja de stöd, bidrag och lån som samhället ställer upp med. Det är offentliga pengar rätt ner i kassan!

– Banken fungerar inte som tidigare. Den finns där i bakgrunden och kräver säkerhet i form av pant etc. Bankerna sitter med en massa pengar men hårdare regler vid kreditbedömning gör att de inte kan använda dem till företag. Istället lånar de ut till hushåll och boende.

Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park, diskuterade hur innovationer i tidigare skeden stöttas i det regionala systemet. Sahlgrenska Science Park är regionens inkubator och Gunilla Bökmark menade att detta inte endast handlar om finansiering.

– Västra Götalandsregionen ligger långt framme när det gäller samarbete mellan forskare, entreprenörer, finansiärer. VGR ställer inte höga ägarkrav och samarbetet med Innovationsbron och Vinnova med flera aktörer är välutvecklat.

– Pengar är inte hela sanningen. Enkla pengar hjälper inte någonting i tidiga faser. Vi lägger ned projekt som inte håller måttet, betonade Gunilla Bökmark.

– En del kommer också för tidigt till oss med projekt som inte lämnat forskningsstadiet.

img_e-veckan_gbgpanelFrån vänster: Debbie Lyngois, Pontus Braunerhjelm, Gunilla Bökmark, Lars-Erik Larsson, Kristina Fahl och Jonas Berggren.

Paneldiskussion

Efter dessa två presentationer vidtog ett panelsamtal där förutom Kristina Fahl och Gunilla Bökmark också Jonas Berggren, Encuba­tor, och Lars-Erik Larsson, Västra Götalandsregionen, medverkade. Dessa företrädare för regionens riskkapitalbransch, privata och offentliga aktörer, fick tillsammans med Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, tillika  professor vid KTH, bena ut hur riskkapitalbranschens framtid ser ut. Hur mår branschen idag och hur ser förutsättningarna ut i regionen? Vilken roll skall staten ha som aktör på riskkapitalmarknaden?

Lockar den växande tjänstenäringen till sig riskkapitalet eller drivs det av en traditionell industrilogik? Hur ser företagen på att ta in externt kapital?  Panelisterna gav svar från sina olika utgångspunkter.

Gunilla Bökmark lyfte fram vikten av att aktörerna i systemet samarbetar och hittar sina roller. Det handlar inte om antingen eller utan både och; innovatörer, entreprenörer, finansiärer – offentliga såväl som privata.

Lars-Erik Larsson fick publikens spontana skratt när han berättade att av alla anställda i VGR är det bara han och en handfull till ”som inte jobbar med sjukvård”.

– Det är jag och några till som försöker utveckla näringslivet i regionen. Men vi gör det inte med era lokala och regionala skattepengar, utan främst med nationella medel.

Varför är kvinnor ofta underrepresenterade som mottagare av offentligt kapital?

En förklaring är att många kvinnor är verksamma som företagare inom servicesektorn snarare än in högteknologiska branscher. I dessa branscher är det svårt att patentera och det kan i viss utsträckning påverka viljan att finansiera denna typ av företag med VC.

Men, även om diskussionen om patent är viktig så betonade Pontus Braunerhjelm vikten av att sälja och att bygga ett varumärke — att inte bara titta på tekniken. Svenska ikonföretag som IKEA och HM är en frukt av varumärkesbyggande och säljförmåga, snarare än högteknologi och omsorgsfullt arbete med patentfrågor!

Akademiskt seminarium GBG

Värd för det akademiska seminariet var professor Maureen McKelvey, Gothenburg University, School of Business, Economics and Law, och en av dem som sitter i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research.

Ett 40-tal deltagare var med på det akademiska seminariet med professor Josh Lerner, vinnare av årets Global Award for Entrepreneurship Research.

Huvudsakligen bestod åhörarna av doktorander, gästprofessorer och forskare från Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers.

img_e-veckan_gbglernerJosh Lerner

Josh Lerner gick här in mer på djupet i sin forskning och berörde bland annat frågor om riskkapital kopplat till högpresterande regioner och klusterbildningar. Man kan konstatera att världen över finns önskemål från regeringar att skapa policy som resulterar i att sådana miljöer skapas. Forskningsresultat visar också att riskkapitalfirmor kan bli framgångsrika när de centreras till kreativa miljöer, såsom Boston och San Fransisco.

Lerner pekade på att riskkapitalfirmor i dessa miljöer gick bättre än konkurrenter, särskilt när de investerade i närområdet, men, även när de investerade utanför denna miljö. Förklaringen kan ligga i att de i sina miljöer är omgivna av toppföretag, kan sätta investeringsobjekten i ett relevant sammanhang och sitter i ett högre informationsflöde där inte minst informella nätverk har en avgörande betydelse.

Följ oss på: