EUs innovationspolitik – dags att accelerera?

Innovation borde hamna i den nya EU-kommissionens absoluta fokus. Det var en av slutsatserna från en konferens i Bryssel med avgående kommissionären Günther Verheugen som huvudtalare. Vid konferensen medverkade även Entreprenörskapsforums vice VD Ulrika Stuart Hamilton.

European Policy Centre hade med anledning av det ”Europeiska året för kreativitet och innovation” bjudit in policy makers till en debatt om innovationspolitik och kreativitet i Europa.

Kommissionens vice ordförande Günther Verheugen medgav att man hittills arbetat på ett alltför splittrat och fragmenterat sätt:

–       Kanske borde vi inte ha så många olika EU-program och satsningar, utan i stället kraftsamla genom att samordna våra ansträngningar för att höja innovationsaktiviteten i Europa.  Den globala kris vi för närvarande går igenom är verkligen inte någon ursäkt för att inte satsa på innovationer.

I själva verket är det tvärtom – dags för högre hastighet i innovationsarbetet, menade Günther Verheugen, som också underströk att den dubbla utmaningen med både klimathot och ekonomisk kris gick hand i hand med mer fokus på innovationer.

img_bryssel22sept_2

Ulrika Stuart Hamilton menade att ett sätt att bistå framförallt de mindre företagen är att Kommissionen i första hand fokuserar på att undanröja hinder: den inre marknaden är fortfarande inte fullbordad och nya nationella hinder uppkommer ständigt; tjänstedirektivet måste implementeras snabbt och effektivt i alla 27 medlemsländer; det gemensamma EU-patentet som skulle undanröja höga kostnader och risker för EU:s småföretag måste komma på plats.

Som stöd för idén att undanröjda hinder och stimulans att utnyttja den inre marknaden kan bidra också till innovationer, citerade Ulrika Stuart Hamilton svensk forskning som visar att företag som är engagerade i internationell handel har högre produktivitet än de som endast är på hemmamarknaden. Handlande företag är viktiga kunskapsbärare. Och det är de små- och medelstora företagen som framförallt behöver bli mer internationella.

–       Förväntningarna på Europas SME-företag är stora – de ska bidra med tillväxt, nya jobb, innovativa lösningar på klimatkrisen och gärna också skatteintäkter… Eftersom politiker och policy makers på alla nivåer vill ha fler och växande småföretag är den bästa politiken att underlätta för de små företagen.

–      En bra början är principen ”Think small first” som finns i EU:s ”Small Business Act”, menade Ulrika Stuart Hamilton.

img_bryssel22sept_3

Günter Verheugen höll med om att fokus på den inre marknaden och att undanröja hinder är rätt men ansåg att det dessutom krävs särskilda EU-insatser för att förbättra förutsättningarna för innovationer.

–       Vi kommer under våren 2010 att lägga fram en ”European Innovation Act” enligt den modell som använts för ”Small Business Act”. Att utveckla en koldioxidneutral ekonomi vill gå hand i hand med innovationer i Kommissionens agenda. Och givet att det är DG Enterprise som håller ihop detta arbete kommer inriktningen på entreprenörskap och SMEs att naturligen finnas med.

Läs mer om EU-kommissionens förslag »
I panelen medverkade också Ian McCoull, chef för innovationsstöd vid Scottish Enterprise, som ville bredda definitionen av innovationer: det handlar inte endast om teknologi, produkter och processer utan om att transformera idéer till kommersialiserbara produkter och tjänster.

–       En traditionell definition av innovation skulle innebära att ungefär vart femte företag i Skottland producerar något innovativt, men andelen stiger till 60% om man inkluderar företag som tillämpar innovationer på tjänster och affärsmodeller.

–       Skottland är oerhört framgångsrikt i att producera kunskap men utmaningen är att vända det till hållbar ekonomisk utveckling, menade Ian McCoull.

En av EUs ”ambassadörer” för kreativitets- och innovationsåret, den internationellt verksamme designern Erik Spiekermann utmanade alla med att innovationer ofta är obekväma, utmanar ordningar och kan vara mycket störande.

–       Alla som har en fast månadslön är emot innovation, menade han och tillade att företag borde utnyttja design som ett hjälpmedel både att nå marknader och att utveckla upplevelsen av produkten.

Den europeiska småföretagsorganisationen UEAPMEs ansvarige för företagspolitik och externa relationer, Luc Hendrickx, höll med om att en bredare definition av innovation behövs, men att både EU och medlemsstaterna ständigt ser innovation som något ”högteknologiskt”, medan det på SME-nivå ofta handlar om att tillämpning av nya idéer som inte är tekniska överhuvudtaget.

–       EU:s fonder kanaliseras i alltför hög grad till företag med en internationell verksamhet och på stora företag med en substantiell FoU-budget, för att det är så stort fokus på konkurrens med USA och Kina. Samtidigt sker mest innovation i små och medelstora företag men bättre data krävs för att förstå mekanismer och hur dessa kan stöttas på ett mer effektivt sätt.

Följ oss på: