Hur jättarna går under och varför vissa företag aldrig ger upp

Nedgång kan undvikas, upptäckas och vändas. Det hävdade Jim Collins, professor i Boulder, Colorado och författare till ett flertal bästsäljande managementböcker, när han i en exklusiv videointervju presenterade sin nya bok om hur tidigare storartade företag går under. Detta på ett seminarium arrangerat av Bookhouse Publishing, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Entreprenörskapsforum den 22 oktober.

I boken ”Hur jättarna går under och varför vissa företag aldrig ger upp”, som lanserades i Sverige samma dag, ägnar han sin forskning åt de bolag som trots att de kunnat platsa i hans bok ”Good to be Great”, ändå hamnar i stora problem och i några fall går under.

– Alla institutioner, hur framgångsrika de än är kan falla. Och de gör det oftast, förr eller senare.

I en videointervju delar Jim Collins med sig av lärdomar kring hur man kan förhindra nedgång och hur man kan bryta en tillbakagång genom att byta kurs. Han redovisar företagens fem stadier – från storhet till undergång – och ger därmed ett verktyg till hjälp för alla analytiker, affärsjournalister och revisorer som ska tolka vad som händer i affärslivet.

img_nyhet_collinsI det första stadiet, ”framgång föder övermod”, räknar företaget framgången som något man har rätt till. Stadiet leder vidare till det andra, ”mycket vill ha mer”, där framgången leder till en ohållbar jakt på tillväxt som skapar en ond cirkel av förväntningar. I det tredje stadiet, ”blunda för risker och faror”, börjar varningssignalerna komma: företaget börjar tappa sin position, men det finns en tendens att fortsatt förstärka det positiva och bortse från negativa fakta. I stadium fyra, ”det sista halmstrået”, börjar det gå brant utför och det finns en tendens att ta till en serie patentlösningar som ska förändra allt. Positiva resultat följs av besvikelser och en dag har du inte längre några nya möjligheter, företaget har nått det femte stadiet, ”uppgivenhet inför meningslösheten eller döden”, berättar Collins.

– Nedgången är inte tydlig förrän du är i det fjärde stadiet. Innan dess går det bara att se företagets nedgång från insidan. Men visst kan man ta sig härifrån mot återhämtning och förnyelse. Det har företag som Xerox, IBM, Texas Instruments och HP bevisat. Så länge man inte blir utslagen från spelet så finns det alltid hopp!

Enligt Collins kan boken användas för att diagnosticera företag genom att kan leta efter indikatorer på att företaget är på väg in i olika stadier. Bland annat finns indikatorer för vad som är signifikant för ett ledarskapsteam på väg upp eller ned.

– Om du märker att du är på väg ned måste du snabbt stoppa blodflödet. Nedgången är till stor del självförvållad och vägen till återhämtning ligger i dina egna händer.

Collins råd är att gå tillbaka till de discipliner och rutiner som skapar ett bra företag, prioritera rätt och ha rätt personer på rätt plats. Han tipsar också om att läsa om gamla managementklassiker som Porter m fl innan han avslutningsvis betonar att du har ett fritt val:

– Om du triumferar eller misslyckas beror mer på vad du gör med dig själv än vad omvärlden gör med dig.

Efter att Jim Collins presenterat bjöds bl a Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, in till ett samtal om huruvida Collins rön är tillämpliga på en svensk verklighet, om det är värt mödan att rädda storföretag och mycket annat.

Pontus Braunerhjelm konstaterade för det första att ett av bokens centrala budskap handlar om att rekrytera rätt människor och att i god planera för succession av VD.

– Saknar nyckelpersonerna rätt kompetens spelar det inger roll hur sofistikerade managementmodeller som företaget försöker introducera – det kommer ändå gå at pipan.

Braunerhjelm hänvisade också till ett tydligt Darwinistiskt inslag i Collins teser – det är inte den starkaste eller intelligentaste ledaren som behövs i kristider utan den som bäst förstår hur företaget ska anpassas till en ny situation.

För det andra hävdade Braunerhjelm att det är svårt att bevara en kultur i det framgångsrika företaget som bygger på ödmjukhet, disciplin och innovation. Övermod, orealistiska expansions- och förvärvsplaner ersätter gradvis den ursprungliga företagskulturen utan att det märks. Han exemplifierade med att romarrikets fall brukar dateras till 476 e k som ingen visste om förrän många hundra år senare. Ett annat exempel är Andy Grove, tidigare VD Intel, som brukade hävda att en viss paranoid läggning är en fördel för att undvika en övertro på det egna företaget och ta existerande och icke-existerande konkurrenter på allvar.

Följ oss på: