Kan man lära sig att bli entreprenör?

Seminarium med Ungt forskarforum 14 juni i Stockholm

Den 14 juni arrangerade Entreprenörskapsforum sin första aktivitet på en helt ny aren för kunskapsöverföring, Ungt Forskarforum. Bland unga företagsekonomer och nationalekonomer växer en ny generation forskare fram där entreprenörskaps- och innovationsfrågor utgör det främsta fältet för den egna ambitionen och vetenskapliga nyfikenheten. Entreprenörskapsforum vill samla och uppmuntra dessa och har därför sedan hösten 2009 byggt ett nätverk av den yngre generationens entreprenörskapsforskare.

Nätverket har byggts upp under ledning av tre nyligen disputerade national- och företagsekonomer, Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm och Imperial College, London, Kristina Nyström verksam vid KTH och Ratio samt Lucia Naldi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.( Läs mer om Ungt Forskarforum)

Ett 30 tal personer deltog i detta premiärseminarium som bjöd in till en diskussion om det är möjligt att lära sig att bli entreprenör och  om företagsamhet är något som går att tillägna sig.  Åhörarnas bakgrund varierade, men flera hade det gemensamt att de var där i egenskap av egenföretagare. Flera av deltagarna var även där som ambassadörer för kvinnors företagande utsedda av näringsminister Maud Olofsson..

Talare var Karl Wennberg, ek. dr., Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm, Jonas Gabrielsson, ek. dr. och docent vid CIRCLE, Lunds Universitet och Stefan Sanz-Velasco, teknologie doktor, verksam som managementkonsult.

img_14juni_gabrielsson

Jonas Gabrielsson, ek. dr. och docent vid CIRCLE, Lunds Universitet

Jonas Gabrielsson inledde med att belysa fyra viktiga dimensioner av entreprenörskap: slumpen, den medfödda talangen, de personliga egenskaperna och den viktigaste, expertis, att förvärva och renodla kunskap genom erfarenhet. Dessa samverkar men är alla viktiga beståndsdelar.. I analysen av entreprenörskapet är det vidare viktigt att särskilja mellan koncepten idé, affärsmöjlighet och utveckling av ny affärsverksamhet. Begreppet affärsverksamhet är här centralt menar Gabrielsson.

– I begreppet affärsverksamhet, definierat som en idé med en marknad, ligger det centrala för definitionen av entreprenörskapet. Handlingskraften hos individen driver entreprenörskapet snarare än kreativiteten, då det handlar om att just koppla idén mot marknaden.

Vad är det då som utvecklar entreprenörskapet? Det är flera saker menar Gabrielsson. Karriären, utbildning och social miljö är alla tre viktiga faktorer, men, ännu viktigare är kanske direkt erfarenhet från praktiskt entreprenörskap – dvs. handlingskraften – och en kommersiell erfarenhet, eftersom entreprenörer tenderar att starta företag i branscher man redan har en viss, eller stor, förkunskap om.

Grunden i entreprenörskapet är dock handling – att realisera idéer – driven av motivation och en egen drivkraft.

Om Jonas Gabrielsson intresserar sig för individens drivkrafter  är Karl Wennbergs forskning inriktad mer mot sammanhangen och den miljö som påverkar entreprenören. Han definierar entreprenörskapet som ett socialt fenomen med ekonomiska incitament där viljan är den absolut starkaste faktorn för tillväxt.

Karl Wennberg betonade den sociala kontexten och hänvisade till färska forskningsresultat som visar att sociala normer har hela tre gånger så stor påverkan på en individs sannolikhet att starta företag jämfört med individens egna attityder. Vad omgivningen har för förväntningar och attityder till ditt företagande är alltså viktigare än dina egna bedömningar..

– Entreprenörskap är ett socialt fenomen: Det är svårt att snabbt förändra med policyåtgärder men när väl entreprenöriella attityder är etablerade är det sannolikt att de fortsätter över tiden, Gnosjöregionen är ett tydligt sådant exempel, menar Wennberg.

img_14juni_Karl W

Karl Wennberg, ek. dr., Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm

Stämmer detta är en entreprenörskapspolitik med effektiva stödsystem svår att skapa, inte minst som det är väldigt stor skillnad på att starta företag och att starta företag med ambition att växa. I en studie av ca 15 000 företag visade det sig  att efter åtta år  skapades 35 procent  av alla arbetstillfällen av endast  fyra  av dessa företag

– Det är även viktigt att låta kartan följa verkligheten och anpassa systemen efter vilka företag som behöver dem”. Om en stor del av nya företag startas – och utvecklas – inom service- och tjänstesektorn skulle det inte vara särskilt meningsfullt  att t ex ALMI enbart ger lån till företag med fysiska produkter.

Det viktigaste är kanske att erbjuda ett ”smörgåsbord” av stöd-  och supportprodukter och sedan låta företagen själva välja vilka de vill ta till sig.

Med praktiska erfarenheter från eget entreprenörskap (i ett företag som gick i konkurs under IT-krisen), därpå som forskare och senare  lärare på Chalmers Entreprenörskapsprogram och nu som managementkonsultStefan Sans Velasco har Stefan Sans Velasco i sina olika professioner intresserat sig för affärsplanens betydelse och vikten av att låta den förändras över tid och därigenom anpassas till en för företaget/verksamheten föränderlig verklighet. Nu använder han den kunskapen i sitt arbete som managementkonsult, till nytta för andra företag.

Stefan beskriver affärsmodellen som en läroprocess som är föränderlig över tid.  När företagets yttre förutsättningar ändras krävs det att affärsmodellen revideras för att möta de nya utmaningar som gäller, då kan den användas som ett viktigt styrmedel för företaget, även i turbulenta tider.

Stefan fick den direkta frågan om han hade kunnat rädda det  IT-företag han var med och startade  om han då vetat  vad han vet idag om hur en  affärsmodell måste förändras över tid.Nej, det handlade nog mer om andra faktorer som timing på marknaden. Möjligen skulle vi lagt ner mer tid och kraft på att sälja, reflekterade han.

Kopplingen till Jonas Gabrielssons inledande definition av entreprenörskapet som en affärsmöjlighet där en idé måste ha en marknad blir uppenbar.

Presentationer för nedladdning:

Karl Wennberg (.ppt)
Stefan Sanz Velasco (.ppt)
Jonas Gabrielsson (.pdf)

Följ oss på: