Framgångsrik lansering av Globaliseringsforum

Den 30 november lanserades Globaliseringsforum i samband med ett välbesökt seminarium. Globaliseringsforum är Entreprenörskapsforums nya mötesplats med fokus på globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag och innovationer.

Ulf Berg, ordförande i styrgruppen för Globaliseringsforum och generaldirektör för Exportrådet, hälsade alla välkomna och berättade om tankarna bakom Globaliseringsforum. Export är grunden för vårt välstånd och därför är det viktig att få upp exportfrågorna på agendan. Han menar att vi står inför två utmaningar. Dels måste vi skapa bra villkor för de svenska storföretagen så att de stannar kvar i landet, dels måste det skapas bra villkor för de små och medelstora företagen så att de växer.

Ulf Berg

 

Rädsla det främsta hindret för svenska företag

Leona Achtenhagen, professor vid Jönköping International Business School, presenterade Globaliseringsforums första rapport Internationalization Competence and SMEs. Leona Achtenhagen pekade på att potentialen för de små och medelstora företagen att öka sin internationalisering är omfattande eftersom de exporterar i begränsad utsträckning. Att företagen inte exporterar beror i stor utsträckning på självupplevda faktorer, inte på att regelverket gör det krångligt. För i jämförelse med många andra EU-länder är export mindre krångligt i Sverige.

Leona Achtenhagen

Såväl förutsättningar som möjligheter skiljer sig åt mellan branscher. Därför måste åtgärderna anpassas beroende på behov. Men gemensamt är att alldeles för många företag är rädda för internationalisering och därför behövs åtgärder som minskar företagens ”rädsla”.  Nätverkande, matchning, goda förebilder i media och förbättrad kunskapsöverföring är några åtgärder som skulle underlätta för företagen.

 

Fördubblad export

Handelsminister Ewa Björling (m), som var inbjuden för att kommentera rapporten, berättade om regeringens ambitioner. Regeringens målsättning är att fördubbla Sveriges export till 2015. Och man arbetar därför för ökad frihandel, med att förbättra den inre marknaden och med att stärka ”varumärket Sverige”.

Ewa Björling och Pontus Braunerhjelm

Ewa Björling instämde överlag med rapportens innehåll men tycker att bilden behöver kompletteras. En brist hos företagarna är den mentala inställningen.

–    Många företag nöjer sig med att vara lagom, påpekade Ewa Björling som menar att det delvis var en generationsfråga.
–    Bland yngre företag är det bättre. Där är det många fler som är ”born global”, som vill komma ut i världen.

På en fråga från Pontus Braunerhjelm om det finns tecken på protektionism svarade Ewa Björling att det är ett ”spöke som hon ser varje morgon”. Det finns en smygande protektionism som måste motarbetas.

Birgitta Ed, ledamot av Globaliseringsforums styrgrupp, entreprenör och grundare av PR-företaget Springtime, ansåg att en brist med rapporten är att den fokuserar för mycket på systemet i stället föra att lyfta fram entreprenörernas betydelse.

–    Det behövs fler ”galna människor ” och färre hemsidor, menade Birgitta Ed.

 

Läs och ladda ned rapporten (pdf)

 

Följ oss på: