Sjukvårdsexport och regionala affärsänglar i fokus på Entreprenörskapsforums seminarier på Promotionbåten

Entreprenörskapsforum medverkade på Promotionbåten, Örebroregionens största mötesplats för näringslivet, offentligheten, föreningar och organisationer, och arrangerade två seminarier. På det ena diskuterades Örebroregionens möjligheter att hoppa på tåget mot en global sjukvårdsindustri medan det andra fokuserade på regionala riskkapitalister och betydelsen av lokala nätverk.

img_prombat_publik

Svensk sjukvård som exportindustri – vad har Örebroregionen för möjligheter?

Ett avancerat industriland som Sverige med betydande medicinsk-teknologisk potential kan inte kosta på sig att missa den globala industriella möjlighet som hälsoindustrin erbjuder, sa Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH, när han inledde sin dragning baserad på en underlagsrapport till Globaliseringsrådet.

Enligt Eliasson skulle en krass industriell ekonomisk analys över dagens sjukvård konstatera att vi står inför tre framtida omständigheter. För det första handlar det om industriländernas åldrande befolkning, vilket omfattar att fler måste arbeta mer och i en högre ålder samt generationsväxlingsproblematiken. Den andra omständigheten är den nya medicinska teknologin som ger löfte om en dramatiskt höjd livskvalitet och arbetsförmåga i alla åldrar. Den tredje omständigheten är att det också finns en betydande dokumenterad privat efterfrågan på höjd livskvalitet.

img_prombat_GunnarE

Vad behöver då göras för att lyckas med övergången från sjukvård till hälsoindustri? Eliasson räknade upp behovet av entreprenörskapsanda, kommersialiseringskompetens och frihet att agera som entreprenör. Han såg en avreglering som nödvändig för att utvecklingen ska kunna ske spontant:

– Övergången kräver att vi släpper in konkurrens i vården så att patienten får en frihet att välja. Det är inget speciellt med vården, den är som vilken industri som helst, sa Gunnar Eliasson.

Han fortsatte med att lyfta fram glödlampsmetaforen, att vi idag vill ha en konstant hälsa fram tills att lampan plötsligt släcks. Men vården har missat patientfokus – att se patienten som kund – anser Gunnar Eliasson.

– Det är här möjligheterna finns idag, vad är det patienten vill ha?

Att Örebroregionen har alla möjligheter att bemöta önskemålen på området tror Eliasson hänger ihop med att det finns ett universitet och ett regionsjukhus. Men exakt vad som ska göras och hur måste komma fram spontant. Sedan krävs också en politisk vilja. Och förändringarna måste raska på eftersom den industriella förändringen sker för fullt just nu, avslutade Gunnar Eliasson.

Regionala änglar – finns de? Om riskkapital och betydelsen av lokala nätverk

Senare under måndagseftermiddagen var det dags för Lennart Ohlsson, docent vid KTH, att presentera en studie kring marknadsbrister vad gäller tidigt venture capital till innovativa företag.

Enligt Ohlsson finns det idag ingen brist på affärsänglar i Sverige bara man som bolag agerar på rätt sätt.

– Till skillnad från privata investerare så har affärsänglar vingar och deras motiv är ideella.

Han skiljde mellan två typer av affärsänglar, dels finansieringsänglar, som är mer passiva och bidrar med kapital, dels kompetensänglar som går in med tid och kompetens.

– Kompetensängeln är den som övertygar finansieringsängeln att bolaget är intressant att satsa på.

Enligt Ohlsson finns det också regionala skillnader. I en storstad som Stockholm finns ett högre tryck på riskkapitalbolag att göra s k ”home-runs” – att snabbt få avkastning på en satsning – medan det i landsorten handlar mer om ett engagemang i orten och att bolag ska överleva.

En lärdom från studien är att i de tidiga faserna krävs mycket kompetens. Här är kapitalet inte lika viktigt. Ett stort kapital i tidiga faser kan, enligt Ohlsson, tvärtom vara negativt för riskkapitalbolaget eftersom marknadskrafterna i de tidiga faserna är starka. För att bolaget ska vara stabilt över tid bör riskkapitalbolaget inte ha för bråttom med de första investeringarna.

img_prombat_LennartO

Vidare är det svårt att göra riktiga bedömningar i start-ups. Dels är det svårt för grundaren att hitta rätt finansiär och dels för finansiären att hitta rätt bolag. Att hitta rätt via internet ansåg Ohlsson vara ett bra verktyg.

Avslutningsvis tyckte han att Örebro skulle behöva ett par riskkapitalbolag för att täcka det befintliga behovet.

– Visst finns det änglar! Massor av människor skulle kunna bidra eftersom kapitalbehovet är så litet i uppstartsfasen. Men bristen på optionsbolagsregler hämmar detta. Här bör lagstiftaren kunna göra en insats, avslutade Ohlsson.

Följ oss på: