Dokumentation från Småföretagsdagarna

img_smadag_ettan

Den 3-4 februari genomfördes Småföretagsdagarna, Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfrågor. Medverkade gjorde bland andra Maud Olofsson, Ewa Björling, Carl-Jan Granqvist tillsammans med forskare, beslutsfattare, entreprenörer och organisationföreträdare.

Referat från samtliga pass under årets Småföretagsdagar.

Efter krisen – hur går det för småföretagen
Medverkande: Kristina Alsér, Lena Gustafsson, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Torbjörn Näslund

Miljö och entreprenörskap
Medverkande: Christian Berggren, Ola Engelmark och Per Frankelius

Innovation för tillväxt
Medverkande: Anna Hallberg, Staffan Larsson, Christina Lugnet och Björn O Nilsson

Småföretagspolitik inför valet
Medverkande: Maud Olofsson, Tomas Eneroth, Kristina Nyström och Karl Wennberg

Offentliggörandet av Global Award för Entrepreneurship Research

Unga forskare i samhällsdebatten
Medverkande: Lucia Naldi, Kristina Nyström och Karl Wennberg

Utdelning av Unga forskarpriset

Kosmopoliter och handeln
Medverkande: Ewa Björling, Per Bolund och Lucia Naldi

Ömsom vin, ömsom vatten
Medverkande: Carl-Jan Granqvist och Johan Norberg

–  –  –  –  –  –  –

Företagardag 4:e februari
Torsdag 4:e februari bjöd Företagarna och Entreprenörskapsforum in till en Företagardag. Arrangemanget var speciellt riktat till företagare, företagsrådgivare och kommunala näringslivstjänstemän. Förmiddagens pass var en del av Småföretagsdagarna medan eftermiddagen fokuserade på  generationsskiften och arbetskraftsförsörjning.

Följ oss på: