Företagardagen i anslutning till Småföretagsdagarna

Torsdag 4:e februari bjöd Företagarna och Entreprenörskapsforum in till en Företagardag. Arrangemanget var speciellt riktat till företagare, företagsrådgivare och kommunala näringslivstjänstemän. Förmiddagens pass var en del av Småföretagsdagarna medan eftermiddagen fokuserade på  generationsskiften och arbetskraftsförsörjning.

img_foretagardag_rad1

Eftermiddagens arrangemang riktat till företagare och företagsrådgivare inleddes med ett pass om generationsskiften och köp- och försäljning av företag. Drygt 50 personer deltog. Claes Källberg och Magnus Forsman från Wistrand inledde med information om juridiska frågor kring ägarbyten.
– Det är idag sällan som man köper och säljer företag direkt. Nätan alltid är det ett holdingbolag som säljer till ett köparbolag. Detta är helt och hållet skattedrivet, sa Magnus Forsman.

Därefter tog Claes-Göran Rapp från Grant Thornton vid och informerade om de ekonomiska aspekterna kring ägarbyten.
– Olika typer av kassaflödesmetoder dominerar vid företagsvärderingar, helt enkelt därför att kassaflödet är en väldigt viktig parameter och då blir den också viktig i värderingar, sa Claes-Göran Rapp.

Sista passet efter eftermiddagskaffet handlade om företagens kompetensförsörjning. Först ut var Christina Linderholm från Företagarna. Hon beskrev de stora förändringar, de flesta positiva och efterlängtade, inom svenskt utbildningsväsen som inte minst alliansregeringen genomfört.
– 4000 lärlingar är nu ute i företagen, vilket är bra, men det saknas fortfarande en yrkeshögskola med examensförfarande. Sådan finns överallt – utom i Sverige, sa Christina Linderholm.

img_foretagardag_rad2

Eftermiddagen avslutades med att Annika Lyttbacka från Arbetsförmedlingen informerade om sysselsättning i olika åldrar, bristyrken, samt om de möjligheter som finns för företagare att klara sin kompetensförsörjning.
– Utlandsfödda svenskar ökar i antal och har hög arbetslöshet. De är dock inte problemet, utan snarare lösningen på problemet med krympande arbetskraft till följd av att 40-talistgenerationen lämnar arbetsmarknaden, sa Annika Lyttbacka.

Följ oss på: