Ungt forskarforum på Vetenskapligt forum

Enviktig del av Entreprenörskapsforums nätverk är Vetenskapligt forum. Hit inbjuds samtliga professorer och docenter inom forskningsområdet småföretag, entreprenörskap och innovation. När nätverket träffades den 25-26 november presenterades Ungt forskarforum samt flera nya och högaktuella forskningsprojekt. 

Ett antal forskare presenterade sina aktuella forskningsprojekt på Vetenskapligt forums novemberträff. Lars Persson, docent, Institutet för Näringslivsforskning, berättade om aktuell forskning som förklarar varför entreprenörskapspolitik blivit viktigare inom näringspolitiken. Detta påvisas bl a genom att ökad marknadsintegration påverkar de politiska incitamenten att bedriva entreprenörskapspolitik. Även Charlie Karlsson, professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Christer Olofsson, professor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Annika Rickne, docent, Göteborgs universitet och Lunds universitet, Leif Lindmark, professor, Handelshögskolan i Stockholm, Per Frankelius, docent, Örebro universitet, Staffan Gullander, professor, Stockholms universitet, och Pontus Braunerhjelm, professor, KTH och VD, Entreprenörskapsforum, presenterade sina respektive forskningsprojekt.

 
De tre medlemmarna i styrgruppen till Ungt forskarforum deltog i mötet och presenterade sina respektive forskningsområden. Lucia Naldi, fil dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, berättade att hon följer upp sin avhandling som handlar om internationalisering, innovation och tillväxt. I en ny studie tittar hon närmare på vad mindre företag kan lära sig av export och import i form av innovation och ökad produktion. Naldi har även ett pågående projekt om entreprenörskap i medieföretag.

Kristina Nyström, fil dr, Ratio och KTH, lyfte fram ett projekt om institutionella förutsättningar för företagande. Bland annat ställs frågor om vad de administrativa regelkostnaderna har för betydelse och om även regionala institutionella förhållanden påverkar företagandet? Ett annat projekt som Nyström driver beaktar arbetskraftsrörlighet och nyföretagande. Forskningen syftar till att ge svar på varifrån de som anställs i nya företag kommer och vad nya företag betyder för arbetskraftsrörligheten.

Karl Wennberg, fil dr, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Imperial College i London, berättade om ett projekt som studerar strukturförändringar i näringslivet. Några forskningsfrågor för det treåriga forsningsprojektet är: Hur påverkas det regionala och nationella företagandet av den kommande generationsväxlingen i näringslivet? Var sker transfereringarna? Vad avgör om företaget säljs, läggs ned eller behålls i familjen?

Förutom sin egen forskning presenterade Lucia Naldi, Kristina Nyström och Karl Wennberg projektet Ungt forskarforum – ett nytt nätverk inom Entreprenörskapsforum innehållande den yngre generationens entreprenörskapsforskare. Det tvärvetenskapliga nätverket startas genom att personer som disputerat inom entreprenörskapsfältet de tio senaste åren får en förfrågan om medverkan. Nätverket kommer bland annat att arrangera seminarieträffar med personer från det egna nätverket samt företrädare från politik och näringsliv, workshops inom nätverket samt erbjuda andra former av interaktion och erfarenhetsutbyte unga forskare emellan.

Följ oss på: