Entreprenöriellt lärande – skolans framtid?

img_27-28april_top2Entreprenörskapsforum bjuder härmed in Dig till årets viktigaste konferens om morgondagens skola och entreprenöriellt lärande! Du får ta del av de erfarenheter från arbetet med dessa frågor som gjorts i Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen. Konferensen hålls på Tylösand den 27-28 april 2010

På konferensen diskuteras:

  • Ungdomsarbetslösheten ökar – hur lär vi våra elever att bli mer entrepenöriella?
  • Ökad konkurrens och högre kostnadskrav – hur kan skolans verksamheter präglas mer av det entreprenöriella tänkandet?
  • Nya läroplaner, strategier och direktiv – stiumleras eller hindras den entreprenöriella aktiviteten?

Arrangemanget riktar sig till skolledare, pedagoger samt tjänstemän och andra som arbetar med skolfrågor i allmänhet och har ett intresse av entreprenörskap i skolan i synnerhet.

Arrangörer är Entreprenörskapsforum, Region Halland, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Västra Götalandsregionen och Högskolan Halmstad.


Datum: 27-28 april 2010
Tid:
13.00  den 27/4 till 12.00  den 28/4
Plats:
Hotell Tylösand
Program:
Preliminärt program finner du längre ned på sidan eller läs programmet som pdf.

Logi: Vi kan erbjuda rabatterade hotellrum på Tylösand (tel 035-305 00, www.tylosand.se), vänligen uppge bokningskod ”E-forum” vid bokning av hotellrum. OBS! För att garantera rabatterat pris och tillgång till rum, uppmanar vi er att boka rum senast 26 mars.
Kostnad:
Konferensen är belagd med en avgift på 595 kr
Anmälan:
Sista anmälan: 16 april. Öppna anmälningssidan.


Preliminärt program 27/4

12.30 Registrering

13.00 Välkomna och inledning
Ulf Mattsson, Utvecklingsledare Företagsamt Halland, Region Halland

Varför pratar vi om Entreprenörskap i skolan?
Karin Berglund, Mälardalens Högskola

14.00 Kaffe ”to go”

Parallella workshops pass 1 (klicka för att läsa mer)
Under 30+30 minuter ges Du som besökare möjlighet att ta del av flera olika projekt som fötts ur arbetet med entreprenöriellt lärande i de tre olika pilotlänen. Uppdelningen i 30+30 min. ger dig möjlighet att besöka fler än en specifik workshop.

15.15 3 pilotlän beskriver sin lärande entreprenöriella resa
Hur startade detta pilotprojekt, vilka aktiviteter har genomförts och vilka lärdomar har gjorts? En informell session med representanter för de tre pilotlänen där bra och dåliga erfarenheter diskuteras och lyfts fram.

16.00 Entreprenörskapets kompetensbehov
Per Frankelius, Ekonomie doktor, Örebro Universitet delar med sig av sin entusiasm och sina tankar runt entreprenörskap som kritiskt tänkande, hur vi skapar och även hindrar kreativa miljöer och en helhetssyn på pedagogik

17.00 Sammanfattande reflektioner
Vi samlar fyra forskare för att dela med sig av sina tankar runt första dagens program och intryck.

19.30  Interaktiv middag och underhållning

Preliminärt program 28/4

09.00 Idéseminarium: ”Företagsamt lärande i företagsamma Halland”

Ett interaktivt morgonpass med utgångspunkt i rapporten ”Företagsamt lärande i företagsamma Halland”.

09.40 Paus

10.00 Parallella workshop pass 2 (klicka för att läsa mer)
Under 30 + 30 minuter erbjuds du som deltagare möjlighet att ta del av hur olika skolor arbetar med entreprenörskap och företagsamhet. Du möter såväl skolledare, lärare, elever och företag. Uppdelningen i 30+30 min. ger dig möjlighet att besöka fler än en specifik workshop.

11.00 Entreprenörskap i framtiden!
Vid konferensens avslutande pass lämnar pilotlänen över kunskapen till dig som åhörare och gemensamt besvarar vi hur vi går vidare i nästa steg, hur vi lär våra elever att bli mer entreprenöriella och hur vi bör arbeta för att stimulera den entreprenöriella aktiviteten i utbildningssystemet, hos elever och lärare?

12.00  Lunch
Konferensen avslutas med gemensam lunch.

img_EL_logorad_2

Följ oss på: