Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen.

Agenda 2030 är mycket ambitiöst formulerad och farhågor har rests angående såväl implementering som finansiering. Utan en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle kommer det bli mycket svårt att nå målen. Inom filantropiområdet pågår en stark utveckling med bl a nya finansierings- och samarbetsformer mellan det offentliga, den tredje sektorn och näringslivet. Filantroper bidrar inte enbart med ekonomiska resurser utan ofta även med innovativa lösningar på samhällsutmaningar. På så vis kan filantropi ses som ett samhälleligt riskkapital. På seminariet diskuteras:

  • Hur ska samarbeten mellan akademi, offentlig sektor, näringsliv, NGOs och stiftelser organiseras för att uppnå optimal effekt av insatta resurser?
  • Vilka drivkrafter finns idag för gränsöverskridande lösningar för att nå de globala utvecklingsmålen?
  • Vilka är de svenska utmaningarna och var kan Sverige göra skillnad?

Seminariet utgör en nationell mötesplats för diskussion om hur vi når hållbarhetsmålen tillsammans med representanter för forskning, näringsliv, politik och samhälle.

Medverkar gör:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Jan Eliasson, f d vice generalsekreterare FN
Alexandra Mörner, arbetande styrelseordförande, Axfoundation
Ingrid Petterson, gd Formas
Lena Pripp-Kovac, head of sustainability, IKEA of Sweden
Amir Sajadi, grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare Data Act Lab
Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat
Stefan Swartling Peterson, chief of health, Unicef

Fler medverkande tillkommer.

Var? Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
När? Torsdag 19 oktober kl. 13.00 – 17.30. Registrering från kl. 12.30
Hur? Anmäl dig här!
Kontaktperson: Britt-Marie Nordström projektledare Entreprenörskapsforum, telefon 070-562 96 33

Följ oss på: