Lansering av Globaliseringsforum

Välkommen till lanseringen av Globaliseringsforum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats med fokus på globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige.

Entreprenörskapsforum har startat Globaliseringsforum som en förlängning av arbetet med regeringens Globaliseringsråd vilket resulterade bl a i ett 30-tal
forskningsrapporter och två slutrapporter med rådsmedlemmarnas respektive kansliets huvudsakliga policyslutsatser. Från såväl beslutsfattare i offentlig sektor som i näringslivet har det sedan dess efterfrågats en fortsättning på Globaliseringsrådets arbete och arbetssätt, där företrädare för forskning, politik, myndigheter och näringsliv gemensamt diskuterar globaliseringens utmaningar.

Vi lanserar Globaliseringsforum vid ett frukostseminarium den 30 november och presenterar då den första rapporten från Globaliseringsforum: ”Internationalization Competence and SMEs”, av professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School. Rapporten tar upp hur kompetensnivån ser ut i särskilt mindre och medelstora företag gällande utlandsmarknader, när det gäller att bygga och synliggöra varumärke, strategier för marknadsföring, samt beskriva internationella/globala distributions och produktionskedjor.

Rapporten kommenteras av handelsminster Ewa Björling och en introduktion av Globaliseringsforum ges av Ulf Berg, vd Exportrådet och ordförande i Globaliseringsforums styrgrupp. Moderator för seminariet är professor Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum.

 

Datum: 30 november

Plats: Medelhavsmuseét, Fredsgatan 2

Tid: Frukost serveras från 08.30, seminariet startar 09.00 och beräknas hålla på till 11.00

Anmälan: via e-post senast 29 november till mikael.jorstig@entreprenorskapsforum.se

 

Följ oss på: