Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?

Sedan ett par decennier har det hävdats att tillverkningsindustrins betydelse för svensk ekonomi kraftigt har minskat och att vi nu går in i det post-industriella tjänstesamhället. Spelar det någon roll om företag som Sony-Ericsson eller AstraZeneca drar ner på verksamheten i Sverige eller rent av lämnar helt och hållet? Inom ramen för vårt Globaliseringsforum ger vi ut en rapport om näringslivets forskningsverksamhet, storföretagens kompetensförsörjning och beroendet mellan stora och små företag. På lanseringsseminariet diskuteras:

  • Hur beroende är svensk ekonomi av FoU-insatserna i dessa företag?
  • Vilka blir effekterna för svensk ekonomi om nyckelföretagen med avseende på kunskap och sysselsättning skulle flytta eller lägga ned?
  • Hur ser samspelet med de små och medelstora företagen ut?

Tid: Tisdagen den 13 november, kl. 15.00–17.00.
Plats: Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm
Moderator: Pontus Braunerhjelm, VD  Entreprenörskapsforum
Anmäl dig via mejl!

14.30 Registrering och kaffe

15.00 Välkommen och introduktion
Pontus Braunerhjelm
, VD Entreprenörskapsforum

15.05 Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?
Martin Andersson
, professor Lunds universitet och
Olof Ejermo, docent Lunds universitet

15.45 Näringslivets forskningsverksamhet – hur sårbart är Sverige på en global marknad?
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv

16.05 Välfärd förutsätter starka företag – Sverige tar matchen!
Åke Svensson
, VD Teknikföretagen

16.25 Kunskap och arbete bygger Sverige
Jennie Nilsson
, riksdagsledamot och Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson

16.45  Paneldiskussion och publikfrågor

17.00 Slut

Följ oss på: