Swedish Economic Forum 2014

Forskningspuff_SEF_2

En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt

 

Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på forskning om högre utbildning, arbetsmarknad och innovation. I rapporten analyseras arbetsmarknadsrörlighet, matchning, arbetsmarknadsregleringars effekter liksom förutsättningar för entreprenörskap, innovation och växande företag. På konferensen diskuteras:

  •  Hur väl stämmer den högre utbildningens utformning överens med kompetensbehoven inom näringslivet?
  • Vad betyder rörlighet och regleringar på arbetsmarknaden för entreprenörskap, innovation och växande företag?
  • Varför är så många arbetslösa samtidigt som det finns ett stort antal lediga jobb?
  • Hur ser sambandet mellan högre utbildning och arbetsmarknadens funktionssätt ut?

Bildrad_20 nov_512px_2

Medverkande:
Lina Bjerke, ekon dr Handelshögskolan i Jönköping
Pontus Braunerhjelm, vd och professor, Entreprenörskapsforum och KTH (moderator och medverkande)
Karolina Ekholm, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson (S)
Johan Eklund, professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Anna Felländer, chefekonom Swedbank
Lena Hallengren, ordförande Riksdagens utbildningsutskott (S)
Anna Kinberg Batra, gruppledare (M) och vice ordf Finansutskottet
Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och Handelshögskolan i Jönköping
Annie Lööf, riksdagsledamot och partiledare (C)
Jonas Milton, vd Almega
Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen
Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren
Hulya Ulku, Senior Private Sector Development Specialist Världsbanken

 

Information:
När? Torsdagen den 20 november kl. 13.00-17.00 med efterföljande mingel. Registrering från kl. 12.30.
Var? Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Hur? Anmäl dig via e-post Marcus Larsson
Delar av konferensen hålls på engelska, se nedan

 

Program:

Registrering från kl. 12.30
13.00 Välkommen och introduktion
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH

13.10 Högre utbildning, matchning, rörlighet och innovation på svensk arbetsmarknad
Johan Eklund
Pontus Braunerhjelm

Högre utbildning för svensk konkurrenskraft
13.30 Kommentar 

Lena Hallengren, ordförande Riksdagens utbildningsutskott (S)
Annie Lööf, riksdagsledamot och partiledare (C)

13.50 Kommentar
Jonas Milton, vd Almega
Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen

14.20 Kaffe

15.00 Arbetsmarknadsregleringar, flexibilitet och produktivitet
Lina Bjerke, ekon dr Handelshögskolan i Jönköping
Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och Handelshögskolan i Jönköping
Hulya Ulku, senior ekonom Världsbanken (på engelska) 

Kompetensförsörjning för svensk konkurrenskraft
15.40 Kommentar   

Anna Felländer, chefsekonom Swedbank
Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren

16.00 Kommentar 
Karolina Ekholm, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Anna Kinberg Batra, gruppledare (M) och och vice ordf Finansutskottet

16.20 Paneldiskussion (på engelska) 
Karolina Ekholm
Johan Eklund
Anna Kinberg Batra
Hulya Ulku

17.00 Mingel

18.00 Minglet avslutas
 

 

Följ oss på: