The Future for Entrepreneurship and SME Policies in European Countries

– Konferens i Stockholm onsdag 5:e maj

Konferensen lyfter fram exempel samt visar på resultat av olika åtgärder inom entreprenörskaps- och småföretagspolitiken i europeiska länder. Inte minst diskuteras rådgivnings- och finansieringsinsatser samt former av entreprenörskapsutbildning i skolan.

I konferensen deltar såväl framstående forskare som företrädare för organisationer som arbetar med utveckling av nya och små företag. Syftet är att ta upp och diskutera vilken roll entreprenörskaps-och småföretagspolitiken kan spela framöver.

Konferensen är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum ,Tillväxtanalys samt ECSB (European Council of Small Business).


10.00  Welcome Addresses

Dr Thomas Cooney (ECSB/Ireland) and  Professor Anders Lundström (Growth Analysis/MälardalensUniversity)
Moderator: Deputy Managing Director Ulrika Stuart Hamilton, Swedish Entrepreneurship Forum, Sweden

10.20 Benefits from Public Counselling Services

– The Nordic challenge and its policy implications, Project Manager Thomas Ebdrup, FORA,  Denmark

– Councelling services for growth, Marie Ahlgren, Business Area Manager, ALMI Företagspartner

Comments by  Head of Division Development, Anna Bünger, Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Sweden

11.20 Coffee break

11.50 Does Entrepreneurship Education Matter?

– Plant a seed, cultivate an idea, reap a reward, Erik Burton, Learning & Teaching Scotland  – National Development Officer and West Lothian Council – Enterprise in  Education Development Officer.

– Implementation, dissemination and effects of entrepreneurship education in Norway, Ass professor Beate Rotefoss, Bodö Graduate School of Business, Norway

Comments by Ass professor Miquel Meuleman, Vlerick Leuven Gent Management School, Belgium

12.50 Lunch

13.50 Financing SMEs

– Financing SMEs in Finland – the case of Finnvera Plc, Professor Jarna Heinonen, Turku School of Economics,University of Turku, Finland

– International research of effects of public sector investments in the VC market, Dr Anders Isaksson, UmeåUniversity, Sweden (tbc)

Comments from dr Chunyan Zhou, International Triple Helix Institute, Spain

14.50 Coffee break

15.00 What is the Future for Entrepreneurship and SME Policies across Europe?

Panel Discussion – Professor Joao Leitao, ECSB/University of Beira Interior, Portugal,  Dr Peter Vikström, Growth Analysis, Sweden, Professor Pontus Braunerhjelm, Managing director Swedish Entrepreneurship Forum, and

Director Inga Thoresson-Hallgren, Ministry of Enterprise, Energy and Communications

15.50 Concluding remarks and discussions

Professors David Storey, University of Sussex, UK and Anders Lundström

16.30 End of ConferencePraktisk information: Konferensen äger rum hos  Lundqvist & Lindqvist konferenscenter, www.lundqvist-lindqvist.se, Klarabergsviadukten 90, Rum: S:t Clara. Konfensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.

Anmälan: För att registrera dig gå till www.icsbknowledge.com/scripts/prodView.asp?idproduct=28 eller  skicka din anmälan till någon av följande mailadresser carina.holmgren@tillvaxtanalys.se eller anna.kremel@tillvaxtanalys.se

Arrangörer: Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys, European Council for Small Business (ECSB)

Följ oss på: