Universitetsrankning – till vilken nytta?

1sept_ettaJiao Tong-universitetet i Shanghai rankar årligen cirka 12 000 lärosäten i världen. I årets universitetsgranskning, som presenterades den 15 augusti, placerar sig tre svenska universitet bland världens 100 främsta. Det rör sig om Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken? 

Den 1 september arrangerar Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium om universitetsrankningars nytta.

På seminariet diskuteras bl a:

  • Vad bör en en universitetsrankning uppmärksamma?
  • Vilka kriterier den ska använda?
  • Jämförelser av universitetrankningar
  • Vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken?

Fullständigt program

Medverkande:

Medverkande_1sept_webb

Björn Asheim, professor, CIRCLE Lunds universitet
Ron Boschma, professor, CIRCLE Lunds universitet
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Charles Edquist, professor, CIRCLE Lunds universitet
Olof Ejermo, docent, CIRCLE Lunds universitet
Per Eriksson, rektor Lunds universitet
Koen Frenken, professor Utrecht University
Peter Honeth, statssekreterare
Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet
Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, VINNOVA
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Don Westerheijden, Senior Research Associate, Center for Higher Education Policy Studies

_

När: måndagen den 1 september kl. 13.00 – 17.30 med efterföljande mingel
Var: Rum 206, huvudbyggnaden, Lunds universitet, Paradisgatan 2 (karta). Seminariet kommer även att webbsändas live.
Hur: ellinor.bokedal@entreprenorskapsforum.se

Logorad_1sept

Följ oss på: