UPPDRAG VÄLFÄRD:

Hur fungerar framtidens välfärdstjänster?

Vi bjuder in dig som en framträdande aktör bland utförare, brukare, beställare och skribenter, till det första seminariet inom ramen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd! Seminariet avslutas med en debatt mellan Mikael Damberg (S) och Anna Kinberg Batra (M). I panelen: Thomas Berglund (Capio), Hans Bergström (Engelska skolan), Anders Morin (Svenskt Näringsliv) och Metta Fjelkner (Lärarnas Riksförbund). Moderator: Ulrika Stuart Hamilton (Entreprenörskapsforum).

Uppdrag Välfärd initieras och genomförs av de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care (LHC).  De tre initiativtagarnas chefer Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Martin Ådahl, FORES och Hans Winberg, Leading Health Care, presenterar det nya programmet. Därefter följer en diskussion om hur och i vilken form framtidens välfärdstjänster bör utföras, organiseras, styras, och utvärderas.

Välfärdsdebatten har åskådliggjort betydande luckor i insikter och kunskapsunderlag om det svenska välfärdssystemet. Grundtanken är att vi genom en öppen och konstruktiv debatt och genom att initiera och kommunicera nationellt och internationellt högklassig forskning ska bidra med idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas. Ett mål med samarbetsprojektet är att få till stånd en bättre balans mellan makro- och mikroekonomiska frågor, mellan nationalekonomi och företagsekonomi, och mellan teori och praktik. Vår bedömning är att Uppdrag Välfärd kommer att vara unikt när det gäller att föra fram just det perspektivet i det offentliga samtalet om välfärden.

Tid: Torsdagen den 10 maj, kl 15-17 med efterföljande mingel.

Plats: IFL, Sveavägen 63, plan 1. Ring på IFL på porttelefonen.

 

Anmälan senast 8 maj till Chiya Manuchery via mejl, Chiya.manuchery@fores.se

Praktiska frågor: Annemarie Brandt, LHC på tel: 08-586 175 44 eller mejl, annemarie.brandt@leadinghealthcare.se

 

Vi hoppas att du vill komma och bidra med ditt perspektiv!

 

LÄS MER OM FORSKNINGSPROJEKTET UPPDRAG VÄLFÄRD >>

Följ oss på: