Vinster, entreprenörskap och välfärd

Entreprenörskapsforum presenterar årligen Swedish Economic Forum Report som utifrån kvalificerad forskning tar upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Syftet är att bidra till en fördjupad samhällsdebatt kring aktuella problem och presentera policyförslag baserade på forskning om entreprenörskap, småföretagande och innovationer. I år sätts fokus på vinster i välfärden, bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. På konferensen diskuteras:

 

  • Hur påverkar vinstmotivet verksamheter inom välfärdssektorn?
  • Finns det skäl att tro att vinstsyftande aktörer agerar bättre eller sämre än andra?
  • Vad betyder konkurrens för kvaliteten i svensk välfärd?

Rapporten lanseras på kl 13.00-16.30 med efterföljande mingel torsdagen den 26 november på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

 

SEF2015_bildrad_nyMedverkande kommentatorer: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, Håkan Wiclander, Idéburna skolors riksförbund, Monika Arvidsson,  utredningschef Tankesmedjan Tiden och Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum och KTH.

Bildrad_forskare_SEFMedverkande forskare:

  • Karin Edmark, docent IFN
  • Johan Eklund (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS
  • Henrik Jordahl, docent och programchef IFN
  • Dennis C. Mueller, professor University of Vienna
  • Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm
  • Karl Wennberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet

PROGRAM

Registrering från kl. 12.30
13.00 Välkommen och introduktion
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS

13.10 Vinster, entreprenörskap och välfärd (på engelska)
Dennis C. Mueller, professor University of Vienna
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH

13.30 Vinster i välfärden: funktion, information, opinion 
Henrik Jordahl, docent och programchef IFN
Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm

14.00 Kommentar
Monika Arvidsson, utredningschef Tankesmedjan Tiden
Anna-Karin Hatt, vd Almega
Dan Olofsson, entreprenör

14.45 Kaffe

15.15 Hur påverkar vinstmotivet skolan?
Karin Edmark, docent IFN
Karl Wennberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet

15.40 Kommentar
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolor Riksförbund

16.30 Mingel med vin och snittar

Moderatorer: Johan Eklund, vd och professor, och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, båda Entreprenörskapsforum

NÄR, VAR, HUR?

När? Torsdagen den 26 november kl. 13.00-16.30 med efterföljande mingel
Var? Finlandshuset Snickarbacken 4, Stockholm
Hur? Anmäl dig här! 

Tidigare Swedish Economic Forum Report.

Följ oss på: