Swedish Philanthropy Summit 2016

Philanthropy_Summit_webb_2016På årets Swedish Philanthropy Summit den 14 mars diskuteras nya former och förutsättningar för filantropi. Vi kommer även diskutera hur filantropi kan bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Årets huvudtalare är professor Una Okonkwo Osili vid Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy, US.

Swedish Philanthropy Summit är Entreprenörskapsforums årliga filantropikonferens som samlar forskare, praktiker och beslutsfattare för att diskutera filantropins betydelse för entreprenörskap, kulturell mångfald och samhällelig förändring. Såväl internationellt framstående forskare som välkända filantroper, politiker och praktiker medverkar i programmet.

När: Måndagen den 14 mars kl. 13.00-17.00 med efterföljande nätverksmingel.
Var: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
Hur: Anmäl dig här! Seminariet är kostnadsfritt. OBS! Anmälan obligatorisk.

 

PROGRAM:

13.00 Welcome and introduction

SPS_bildrad_1
Johan Eklund, professor JIBS och vd Entreprenörskapsforum
Moderatorer:
Pontus Braunerhelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent KTH
 –

13.10 How Data is Changing Philanthropy – a US perspective

SPS_bildrad_2
Una Osili, Professor, Director of Research Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy

 13.40 The Emergence and Growth of Venture Philanthropy in Europe

SPS_bildrad_3
Lisa Hehenberger, PhD, Research and Policy Director EVPA
 –

14.10 Panel discussion

SPS_bildrad_4
Khashayar Farmanbar, oppositionsråd (S) Nacka kommun
Lisa Hehenberger
Nina Hoas
, Executive Director, Philanthropy Advisory
UBS Wealth Management
Una Osili
Erik Ullenhag
, Finansutskottet och gruppledare (L)
 –

15.00 Coffee

 –

15.30 Hur ska vi lösa våra svenska samhällsutmaningar?

SPS_bildrad_5
Kapitalets roll i ekonomin – Ett historisk och makroekonomiskt perspektiv
Jesper Roine, docent Handelshögskolan i Stockholm.

Det nya svenska stiftelseväsendet. Hur ser det ut? Vad håller de på med?
Filip Wijkström, docent Handelshögskolan i Stockholm

Paneldiskussion:
Anna Johansson
, socialchef Stockholms Stadsmission
Sam Manaberi, grundare och vd TRINE
Carolina Sachs, generalsekreterare Axfoundation
Jesper Roine
Filip Wijkström
 –

17.00 Mingel

 

 

OBS! Delar av konferensen genomförs på engelska.

 

 

 

 

Följ oss på: