Nyhetsarkiv

Unga forskarpriset 2018 lyfter tjänstefiering av industrin

Hur sker industriföretags omställning från produkt till tjänsteleverans? Det vet David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU, som tilldelas årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Priset på 150 000 kronor utdelas vid en ceremoni på Grand Hôtel i […]

Läs mer »

En rumsligt blind politik behövs för staden

Att lära av staden är titeln för Entreprenörskapsforums senaste rapport författad av forskarna Martin Andersson och Johan P Larsson. Med anledning av lanseringen av rapporten anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 13 mars. Det visade sig att det är delning, matchning och lärande som förklarar stadens produktiva fördelar. Och för att främja staden krävs satsningar på bl […]

Läs mer »

Forskning om sociala nätverk och entreprenörskap belönas med €100 000

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor vid Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

Läs mer »

Joakim Wernberg om vår digitala framtid

Vilka nya företag och affärsmodeller ser vi i en alltmer digitaliserad värld? Det svarade Joakim Wernberg på när han medverkade i Fores seminarium på temat den 14 mars. En rad plattformar visar tendenser att skapa monopol i sina branscher. Samtidigt kan små företag växa mycket snabbt tack vare att tekniken gör det möjligt att ha […]

Läs mer »

Kvinnors entreprenörskap – en outnyttjad resurs?

Med anledning av den internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum för tredje året i rad ett seminarium. Årets upplaga gick under rubriken ”Samtal om jämställt företagande”. Forskning visar att färre kvinnor än män startar företag. Trots framsteg har särskilt små bolag ytterst få kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Läs mer »

Ny rapport: Effektiva städer – ett nationellt intresse

Det är städerna som drivit de senaste decenniernas tillväxt, effektiva städer är därmed ett nationellt intresse. Städer driver utvecklingen inom hela regioner och kan även förbättra utsikterna för landsbygdens utveckling.

Läs mer »

Joakim Wernberg om tjänsterevolutionen

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg agerar expertkommentator på Business Swedens seminarium ”Tjänsterevolutionen – En global möjlighet för Sverige och svenska företag” onsdagen den 14 mars. På seminariet lanseras en rapport som föreslår tre möjliga vägar framåt för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor fram till 2030. 

Läs mer »

En förändrad filantropi kan göra större skillnad

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg skriver på Liberal Debatt att filantropin under de senaste åren genomgått en utvecklingsfas. Det är nu en glidande skala från traditionella donationer till investeringar med samhällsintresse. Filantropin kan bidra till lösningar på såväl lokala som globala samhällsutmaningar. Därför bör politiken utformas på ett sätt som stimulerar filantropiska satsningar. Läs artikeln! Foto: Gustav […]

Läs mer »

Hur viktigt är mjukvaruutveckling för Sverige?

Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Joakim Wernberg är båda författare till en studie om svensk mjukvaruutveckling genomförd på uppdrag av Swedsoft. Den 13-14 mars presenterar de rapporten på seminarier i Malmö och Göteborg. Svar på frågan om vilka kompetenser inom mjukvaruområdet som behövs nu och i framtiden utlovas.  

Läs mer »

Vinstdynamik avslöjar konkurrenskraft inom EU

Konkurrensutsättning leder till att företags vinstnivåer blir ”normala” inom en relativt kort tidsram. Om vinstnivåer däremot ligger kvar högre eller lägre än snittet under längre tidsperioder avslöjar det bristande konkurrens. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi analyserar EU-ländernas vinstdynamik ur detta perspektiv i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Empirica.

Läs mer »

Lunchseminarium 13 mars: Att lära av staden

Vad driver urbanisering och betyder urbanisering att endast storstäderna växer på landsbygdens bekostnad? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna. Rapporten lanseras den 13 mars, anmäl dig nu!

Läs mer »

Snårigt regelverk försvårar forskningsfinansiering och samverkan

Under de senaste decennierna har den externa forskningsfinansieringen ökat i betydelse. Men i takt med att den privata finansieringen tilltagit har oklarheter kring rådande bestämmelser blivit tydliga. Med anledning av detta har Professor Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, skrivit en rapport som reder ut begreppen och onsdagen den 21 februari höll Entreprenörskapsforum ett lanseringsseminarium.

Läs mer »

Internationella trender inom filantropi

Vilka är de senaste förändringarna som påverkar filantropi internationellt och vad trendar i USA, Storbritannien, Mellanöstern och Norden? Dessa perspektiv gavs när Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, medverkade på Philanthropy Programme och STEPs seminarium i London den 21 februari. 

Läs mer »

Finsk uppmärksamhet på bristande svensk konkurrenskraft

Sverige har konkurrenskraftsproblem som döljs av en delvis valbetingad stark konjunktur, skrev Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm m fl nyligen på SvD Brännpunkt. Finska Aamulehti uppmärksammar detta i en intervju som bl a lyfter behovet av justeringar i skattesystemet, för att främja kompetensförsörjningen och förbättra bostadsmarknaden. 

Läs mer »

Örebro 8 mars: Samtal om jämställt företagande

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal i Örebro på den internationella kvinnodagen, den 8 mars, om ett mer jämställt företagande.

Läs mer »

Ny rapport: Stärk svenska lärosäten genom att klargöra vad som gäller för forskningsfinansiering och samverkan

Sveriges konkurrenskraft bygger på att svenska lärosäten kan leverera kompetent arbetskraft och bedriva forskning som håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper ofta över ett stort antal år och förutsätter långsiktigt uthållig finansiering. Men regelverken kring privat finansiering öppnar för olika tolkningsmöjligheter.

Läs mer »

Swedish Entrepreneurship Summit 2018: Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Onsdagen den 14 februari arrangerade Entreprenörskapsforum för tjugofjärde gången Swedish Entrepreneurship Summit i Örebro. Politiker, forskare, entreprenörer och andra beslutsfattare var på plats för att diskutera och kommentera årets tema arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Läs mer »

Johan Eklund: Sverige behöver århundradets arbetsmarknadsreform

Sverige behöver genomföra århundradets arbetsmarknadsreform. Det säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund i Arbetsmarknadsnytt. Han menar att flera systemfel överlappar varandra och gör att det är stor kompetensbrist på svensk arbetsmarknad. Såväl utbildning, byggande, infrastruktur som skatter behöver förändras.

Läs mer »

Eklund efterfrågar regelreform på arbetsmarknaden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund efterfrågar i Nerikes Allehanda en regelreform för att entreprenörer ska kunna rekrytera rätt kompetens och för att företagen ska kunna växa. Artikeln publiceras i anslutning till att Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras i Örebro idag.

Läs mer »

Ny webbplats för Global Award

Det unika priset Global Award för Entrepreneurship Research med en prissumma på 100 000 euro delas i år ut den 14 maj. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb. Läs mer om priset på den nya och uppdaterade sajten.

Läs mer »

Årets studentföretagares hjärta slår för AI

Max M Mohammadi har tillsammans med sin bror tagit fram Heartstrings, en AI-lösning som förebygger hjärtproblem. It-nyhetssajten Voister intervjuar Årets studentföretagare som snart planerar att ge sig ut på en internationell marknad. Och så ska han tävla i GSEA-finalen förstås, den arrangeras i Toronto den 14-17 april. 

Läs mer »

Johan Eklund ger Europaperspektiv

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund är en av de ledande forskarna som diskuterar hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken i Europaperspektivs 21:a årsbok. Bland de medverkande vid lanseringen den 7 februari finns Carl Bildt, Annika Ström Melin och Martin Ådahl.

Läs mer »

Donationer och forskningsfinansiering – så bör regelverken tillämpas!

För att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig nation måste svenska lärosäten hålla en hög nivå. Det kräver uthållig finansiering. Extern finansiering av universitet och högskolor har också ökat i betydelse. Men det finns oklarheter kring regelverken, framför allt när det gäller donationsförordningen och högskolelagen. Välkommen till ett seminarium om donationer och forskningsfinansiering.

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm: Så mår de svenska storföretagen

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, medverkade i Sveriges Radios P1 och kommenterade delårsrapporterna från Ericsson, HM och Volvo. Han förmedlade att bolagen är väldigt viktiga för Sverige och Sverigebilden. De är också viktiga ankare i kluster och kompletteras av nya och växande innovativa företag. 

Läs mer »

Global entreprenörskaps-rapport: Goda möjligheter att driva företag – Sverige i världstoppen

Den senaste Global Entrepreneurship Monitor-rapporten (GEM) visar att 43 procent av världens befolkning ser goda möjligheter att starta företag. I Nordamerika är de potentiella entreprenörerna mest positiva, 62 procent och i Afrika minst, 37 procent. I Europa är motsvarande andel 41 procent.

Läs mer »

Efter Kamprad. Hur väl lyckas Sverige skapa nya superentreprenörer?

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, talar i SvD/Aftonbladets morgonstudio om Sverige som entreprenörsland efter Kamprad. Han säger att förutsättningarna att starta bolag är ganska goda, men att vår akilleshäl är att vi inte lyckas få bolag att växa och bli stora. 

Läs mer »

Ingvar Kamprad – en unik entreprenör

En av Sveriges största entreprenörer genom tiderna, Ingvar Kamprad är död. Entreprenörskapsforum forskar i hans anda i projektet ”Entreprenörskap på landsbygden” som erhållit medel från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk, på […]

Läs mer »

Digitalisering och framtidens arbetsmarknadsmodeller

På Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 14 februari i Örebro hålls två spännande diskussioner som kopplar till dagens allt mer digitaliserade ekonomi. Den ena tar upp automatisering och livslångt lärande och den andra hur analoga regelverk kan anpassas till ett allt mer digitalt arbets- och näringsliv? Säkra din plats nu!

Läs mer »

Var gick det snett för den svenska högskolan?

Få undervisningstimmar, toppstudenter som inte håller måttet och en bristfällig finansieringsmodell. Hur kunde det bli resultatet av målsättningen om Sverige som en ledande kunskapsnation? Det undrar Cecilia Garme i SvD och hon hänvisar bl a till Johan Eklunds och Lars Petterssons bok Högskola i otakt. 

Läs mer »

Årets studentföretagare 2018: Max M Mohammadi vill rädda en miljon liv om året

Max M. Mohammadi, student KTH och grundare av Hippogriff är Årets studentföretagare 2018. Han har utvecklat Heartstrings en teknologi för att tidigt diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av artificiell intelligens. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Toronto, Kanada.

Läs mer »

Spännande final i Årets studentföretagare 2018

Torsdag 18 januari gick 2018 års upplaga av Årets studentföretagare av stapeln i Stockholm. 150 000 kr i pris samt en plats i den internationella finalen, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA, i Toronto Kanada stod på spel. Sex finalister tävlade och det var i det längsta oklart om vem som skulle ro hem priset.

Läs mer »

Expressen-TV om Årets studentföretagare

Inför finalen i Årets studentföretagare medverkade Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum och Joachim Ronneback, finalist, i Expressens tv-studio och berättade om tävlingen som korar årets främsta studentföretagare.

Läs mer »

Johan Eklund på Folk och Försvar

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, medverkar i årets upplaga av rikskonferensen Folk och Försvar – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Statsminister Stefan Löfven, Jens Stoltenberg, generalsekreterare NATO, liksom ÖB, försvarsministern samt partiernas företrädare i Försvarsberedningen m fl finns också på talarlistan.

Läs mer »

Långsiktig konkurrenskraft nyckeln till vårt välstånd

Hur står det egentligen till med svensk ekonomi? Åtta författare till Swedish Economic Forum Report 2017 skriver i dagens SvD att Sverige har all­varliga underliggande konkurrenskraftsproblem som döljs av en delvis valbetingad stark konjunktur.

Läs mer »

Sista chansen – ansök nu!

Nu är det sista chansen att söka som praktikant hos Entreprenörskapsforum för vt 2018. Vi söker dig som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller samhällsvetenskap med intresse av att synas i sociala medier med Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Final i Årets studentföretagare 2018

Sex tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 18 januari. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Toronto. Kom och lyssna på finalisternas spännande företagspresentationer!

Läs mer »

Årets mest lästa debattartikel

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund (till höger) skrev tillsammans med JIBS-forskaren Lars Pettersson en debattartikel om felutbildning på universiteten som var den mest lästa på Altinget arbetsmarknad under 2017. Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög.

Läs mer »

Braunerhjelm: Vi kan inte hantera globala samhällsutmaningar utan innovativt entreprenörskap

Politiken måste vila på två ben säger Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, i en intervju i Dagens Industri. Det handlar om att få fram kunskap i världsklass och skapa mekanismer för att omvandla den till samhällsnytta. 

Läs mer »

Välkommen till Swedish Entrepreneurship Summit 2018

Årets upplaga av Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras på Örebro slott den 14 februari 2018. På agendan ligger frågan om arbetsmarknadsrörlighet leder till innovation och entreprenörskap? Även digitalisering/automatisering och framtidens arbetsmarknadsmodeller diskuteras liksom matchning och storföretagens roll för regionen.

Läs mer »

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

Tredje advent har passerat och julstämningen börjar så smått att infinna sig. Den kommande jul- och nyårsledigheten erbjuder tid för reflektion och en tillbakablick på året som gått. Vi på Entreprenörskapsforum kan konstatera att 2017 varit ett år fyllt av entreprenöriella höjdpunkter.

Läs mer »

Martin Andersson om samspelet mellan små och stora företag

I senaste Entré porträtteras Entreprenörskapsforums professor Martin Andersson som en nationalekonom med många forskningsintressen. Bland annat lyfts hans fokus på samspelet mellan små och stora företag fram. Båda behövs i ekonomin – de små tar exempelvis fram innovationer som de stora kan kommersialisera.

Läs mer »

Luciasamtal om jämställt företagande

Mål 5 i FNs agenda 2030 anger att kvinnor ska ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men hur ser det då ut med det jämställda företagandet? Det var temat för 2017 års luciaseminarium som blev en diskussion om risk, kompetens, talang, […]

Läs mer »

Automatisering förstör inte jobb men kräver lärande

Föreställningen om att automatisering eller robotisering förstör jobb är missvisande och tar uppmärksamhet från den viktigare frågan om hur hur ekonomin genomgår ett lärandeskifte som innebär att även högutbildade måste kompetensutvecklas under sin karriär. Det skriver två av Entreprenörskapsforums forskare i en ny rapport om digitaliseringen i Östersjöregionen.

Läs mer »

Braindrain av landsbygden ger smartare Stockholmare

…och övriga storstadsbor. Det visar en artikel av Lina Ahlin, doktorand CIRCLE Lunds universitet, Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH. De har tittat närmare på när högutbildade fattar beslutet att lämna landsbygden och flytta till en stad.

Läs mer »

Vägen till toppen: Innovation, tillväxt och statens roll

Den ultimata vägen till tillväxt var i centrum vid måndagens seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economic (SITE). Två ekonomer från Internationella valutafonden (IMF), Dr. Reda Cherif and Dr. Fuad Hasanov, presenterade sina resultat.

Läs mer »

Swedish Economic Forum 2017: Konkurrenskraft och ekonomisk förnyelseförmåga

Politiker, forskare, entreprenörer och andra beslutsfattare var på plats för att diskutera och kommentera årets upplaga, den nionde i ordningen, av Swedish Economic Forum Report. I år fokuserar den på svensk konkurrenskraft och den övergripande frågeställningen löd: Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?

Läs mer »

Ny rapport: Sverige behöver strukturreformer för långsiktig konkurrenskraft

Sverige har allvarliga underliggande konkurrenskraftsproblem som delvis döljs av en valbudget och pågående högkonjunktur. I årets Swedish Economic Forum Report från Entreprenörskapsforum ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt ska upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin.

Läs mer »

Luciasamtal om jämställt företagande

Varmt välkommen till lunchsamtal den 13 december om ett jämställt företagande. Kvinnor ska, enligt FNs Agenda 2030, ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet och hur uppnår vi målet?

Läs mer »

Dags för ökad autonomi för högskolor!

Allt mer resurser läggs på högre utbildning och allt fler går genom högre utbildning. Trots detta fungerar arbetsmarknaden allt sämre. Är det rimligt med en enhetlig ­modell för alla lärosäten? Ett alternativ är att ge ökat utrymme för specialisering, eller varför inte experimenterade? Det skriver ­Johan Eklund och Dan Brändström på SvD Brännpunkt.

Läs mer »

Årets studentföretagare 2018: tävla eller nominera din kandidat NU!

Årets studentföretagare är en tävling för studenter som vid sidan av studier på universitet eller högskola äger och driver företag.Förstapriset i Årets studentföretagare är 150 000 kronor samt en plats i den internationella finalen, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA, i Toronto Kanada.

Läs mer »

Filantropi en självklarhet i USA

I USA ses det som självklart att skänka pengar till välgörenhet. Det skulle vara i det närmaste otänkbart att inte skänka pengar eller engagera sig inom välgörenhet om du själv är välbärgad. ”Det är som en folkrörelse”, säger Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum, till Dagens Industri.

Läs mer »

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the State

Den 27 november medverkar två seniorekonomer från International Monetary Fund, IMF, Reda Cherif och Fuad Hasanov, i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economics. Medverkar gör också Johan Eklund, Christian Ketels och Torbjörn Becker. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Svensk konkurrenskraft: Vad kan politiken göra?

På Swedish Economic Forum nästa vecka medverkar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C) och Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S). De kommer att diskutera utifrån årets rapport ”Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?” Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Reformera företrädaransvaret

Med anledning av rapportlanseringen av Företrädransvaret – Kan det avskaffas? anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 7 november. På seminariet ifrågasattes om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet och med 60 år utan förändringar av regelverket föreslogs att det är dags att reformera reglerna kring företrädaransvaret.

Läs mer »

Ny rapport: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret!

Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum föreslår Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet, att företrädaransvaret för skatter, […]

Läs mer »

Johan Eklund: Så skapas ekonomisk tillväxt

Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att generera ekonomisk tillväxt? Lyssna när Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, berättar om hur investeringar i kunskap omvandlas till värdeskapande och förs över till ekonomisk produktion. Han nämner också förutsättningar för innovation och entreprenörskap, något som Johan lyfter fram i sin policyrelevanta forskning.

Läs mer »

Välkommen till Swedish Economic Forum 2017

Är Sverige och svenska företag konkurrenskraftiga? Varför är det viktigt? Välkommen till Berns torsdagen den 23 november då Entreprenörskapsforum lanserar Swedish Economic Forum Report. Rapporten belyser konkurrenskraft ur flera perspektiv och Sverige bedöms utifrån ett helt nytt konkurrenskrafts-scorecard.

Läs mer »

Entreprenörskap – vägen till positiv förändring

Ylva Skoogberg, projektledare för Global Entrepreneurship Monitor, GEM, medverkade förra veckan vid lanseringen av Bulgariens nationella GEM-rapport. Hon lyfte fram behovet av evidensbaserad policy och gav exempel på hur Entreprenörskapsforums forskning används i den svenska debatten om entreprenörskap och i svensk policyutveckling.

Läs mer »

SVT Forum: Så ska de globala FN-målen nås

Entreprenörskapsforums seminarium om FNs 17 hållbarhetsmål går nu att se online. Idag sänds också seminariet i SVT2 kl 09-13. Huvudfrågeställningen är hur näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och stiftelser kan arbeta tillsammans för att nå målen. Bland de medverkande märks Jan Eliasson, f d vice generalsekreterare FN, Margareta Norell Bergendahl, KTH, Mats Persson (L), riksdagsledamot, Annika Söder, kabinettssekreterare utrikesdepartementet m […]

Läs mer »

Förändringskrafter för globala hållbarhetsmål

Företrädare för akademi, näringsliv, politik och det civila samhället samlades i torsdags för att diskutera FNs 17 globala hållbarhetsmål. Företagande, filantropi och forskning fanns med bland möjliggörarna för att nå de högt uppställda målen liksom en bred samverkan aktörerna emellan samt långsiktiga spelregler. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, var huvudtalare. Läs referatet.

Läs mer »

Braunerhjelm om batterietablering

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor vid KTH, ger kommentarer i DN och TT om att Northvolt förlägger batteritillverkning till Skellefteå och Västerås. Han nämner att teknologiintensiv produktion har större spridningseffekter till övriga lokala ekonomin och uttalar sig också om förutsättningarna att få ihop finansieringen. 

Läs mer »

SVT Forum sänder fullsatt filantropievent

Entreprenörskapsforums seminarium ”Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!” är fullsatt med kölista. Men du behöver inte missa något, SVT Forum kommer att sända seminariet i sin helhet. Så bli alltså inte nedstämd för att spännande personer som Annika Söder, Magnus Billing och Diana Amini har tillkommit i programmet.

Läs mer »

Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?

Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.

Läs mer »

Nominera till Unga forskarpriset

För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset på 150 000 kr. Vartannat år går priset till en kvinna respektive till en man. 2018 kan du därför nominera en man som är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete.

Läs mer »

Sverige som kunskapsnation har fått sig en törn

I en globaliserad värld ökar konkurrensen vad gäller talang, teknik och investeringar, det har påverkat lokaliseringen av företagens verksamheter. Det är inte självklart att kunskapsintensiva delar är förlagda till Sverige. I senaste Ekonomisk Debatt konstaterar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Kreicbergs, båda Entreprenörskapsutredningen, att Sverige är sårbart för hur ett fåtal svenska storföretags FoU-satsningar utvecklas.

Läs mer »

Braunerhjelm och Lööf om utmaningar för företagande

På torsdag medverkar Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm och Annie Lööf, partiledare (C), i en diskussion om hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för företagande. Det är advokatfirman Lindahl som presenterar en ny rapport på temat. Ta del av programmet.

Läs mer »

Vad är hetast inom dagens ekonomiforskning?

I dagens Ekonomiekot extra medverkade Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH. Inför ekonomiprisets utdelning på måndag nämnde Pontus miljöekonomi och digitalisering och tekniskt utveckling som områden som är särskilt intressanta. Han lyfte även den plattformsekonomi som påverkar arbetsmarknaden och gör den mer internationaliserad som ett spännande fält. Lyssna till sändningen!

Läs mer »

Årets studentföretagare 2018 vinner 150 000 kr

Nu är det dags att fila på ansökan eller nominera en lämplig kandidat till Årets studentföretagare, tävlingen för studenter som vid sidan av studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Förstapris är 150 000 kr och en plats i den internationella finalen i Toronto, Kanada. Vad väntar du på?

Läs mer »

Bruttoproduktion – det nya svarta måttet?

Sedan 2014 använder USA måttet GO. Enligt Mark Skousen, årets Swedish Schumpeter Lecturer, flyttar gross output – eller bruttoproduktion – fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.    

Läs mer »

Joakim Wernberg i brytpunkten mellan teknik, ekonomi och samhälle

Joakim Wernberg kan se fram emot en händelserik höst, dels börjar han som ny forskningsledare på Entreprenörskapsforum, dels disputerar han på en avhandling om urbana ekonomier.

Läs mer »

Ny PS: Komplettera BNP för bättre ekonomisk-politiska beslut

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i […]

Läs mer »

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Alexandra Mörner, Axfoundation, Stefan Swartling Peterson, Unicef och Lena Ingelstam, SIDA  m fl medverkar.

Läs mer »

Braunerhjelm om Sverige som startup-nation i the Atlantic

Hur kommer det sig att ett land som Sverige med hög skatt och höga offentliga utgifter producerar så många lyckade start-ups? Frågan ställs i amerikanska the Atlantic. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger att om du gör det svårare för monopol att dominera marknaden får du in nya företag. Läs mer om hur Sverige blev en startup-nation.

Läs mer »

Braunerhjelm på DN Debatt: så minskar vi kompetensglappet

Det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på högskolorna och de behov som ­näringslivet har, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm med Jan-Olof Jacke, Helena Stjernholm och Maria Strömme m fl i Näringslivets forskningsberedning, på dagens DN Debatt. Reformförslag som lyfts handlar om fördjupning, ett ökat kvalitetsfokus och samverkan mellan lärosäten och privata aktörer.

Läs mer »

Stoppa felutbildningen på universiteten

Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. Därför måste staten se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor liksom incitamenten för studenterna, skriver Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS och Lars Petterson, ekon dr och associate dean JIBS, på Altinget. Läs artikeln!

Läs mer »

Reformer för en högskola i otakt

Onsdagen den 13 september bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringsseminarium av Högskola i otakt där problem rörande matchningen på arbetsmarknaden kopplades till högskolesystemet belystes. För att stävja problematiken föreslogs bl a att lönen i större utsträckning bör återspegla marginalproduktiviteten och att se över lärosätenas incitatmentsstrukturer.  Att arbetsgivarna har ett stort ansvar i att vidga sitt rekryteringstänk […]

Läs mer »

Braunerhjelm citerad 1000 gånger!

En av pionjärerna till en ny teoribildning är Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. Hans forskning som publicerats i den ledande internationella tidskriften Small Business Economics har nu citerats 1000 gånger. I ”The knowledge spillover theory of entrepreneurship” beskriver han, tillsammans med sina medförfattare, hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet. 

Läs mer »

Vad finns bortom BNP?

Gross output, GO, heter måttet som till skillnad från BNP fokuserar på utbudssidan i ekonomin. På så sätt täcks även företagens känslighet för konjunktursvängningar in. Årets Schumpeterföreläsare Mark Skousen föreläser, den 3 oktober, om hur svängningar i företagens investeringar kan förutsäga BNP upp till 12 veckor i förväg. Kommenterar gör Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Lena Hagman, chefsekonom Almega och Johan […]

Läs mer »

Abiel Sebhatu har disputerat på friskolereformen!

Grattis Abiel Sebhatu till doktorstiteln! Abiel som varit Entreprenörskapsforums doktorand lade fram sin avhandling, Deregulation, Institutional Change, and Entrepreneurship in the Swedish Education System – Intended and Unintended Effects of Competition, igår. Opponent var professor Sarah Soule, Stanford University. Ta del av en analys av den svenska friskolereformen. 

Läs mer »

Här väljer högutbildade entreprenörer att starta företag

I en artikel i Research Policy har Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, tillsammans med tre forskare, tittat närmare på om blivande entreprenörer som utbildas vid våra lärosäten stannar i utbildningsregionen för att driva sina företag.

Läs mer »

Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt, dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas […]

Läs mer »

Var är Sveriges röst i diskussionen om EU:s framtid?

Näringspolitiskt forums Christian Ketels, Harvard Business School och Handelshögskolan i Stockholm, undrar på dagens SvD Brännpunkt över Sveriges visioner för den framtida EU-strukturen. Just nu, efter brexit-chocken, skapas beslut med stor betydelse för Sverige. Men regeringen bidrar inte med några egna idéer. Ketels tipsar om några möjliga sätt för Sverige att positionera sig.  

Läs mer »

Swedish Economic Forum 2017: Svensk konkurrenskraft

2017 års Swedish Economic Forum Report har temat konkurrenskraft och lanseras torsdagen den 23 november 2017 i Kammarsalen på Berns. I rapporten diskuteras ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar vad gäller det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Säkra din plats redan nu!

Läs mer »

Mark Skousen årets Schumpeterföreläsare

Tisdagen den 3 oktober håller Mark Skousen 2017 års Schumpeterföreläsning. Mark Skousen är presidential fellow vid Chapman University i Kalifornien och författare till flera böcker, bl a The Structure of Production och Making of Modern Economics samt utnämnd till en av världens 20 mest inflytelsrika ekonomer.

Läs mer »

Vad betyder entreprenöriella erfarenheter?

Entreprenörskapsforums Emma Lappi gästdoktorerar vid School of Public and Enviromental Affairs, Indiana University Bloomington, USA, under höstterminen 2017. Hon ägnar terminen åt att forska på det ämne hon planerar att disputera på: vad som händer efter att individer fått entreprenöriella erfarenheter.

Läs mer »

Workshop om ägarstyrning och företagsinvesteringar

Den 7-8 september träffas forskare i Vaxholm för att diskutera corporate governance and investment. Professorerna Johan Eklund, Per-Olof Bjuggren och Dennis C. Mueller står bakom mötet som är en del av EU-projektet Corporate Governance and European Union Integration. Ta del av programmet.

Läs mer »

Högskola i otakt

Den 13 september lanseras rapporten Högskola i otakt. Vid ett frukostseminarium på Entreprenörskapsforum diskuteras om den högre utbildningen i Sverige främjar den ekonomiska utvecklingen. Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som i dag, men arbetsmarknaden fungerar ändå allt sämre. Författarna anser att det sker en systematisk felutbildning i Sverige. Vad har högskoleexpansionen för effekter […]

Läs mer »

Nytt Wallenbergprojekt om globala megatrender

Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt? Det är huvudfrågan för ett nytt stort forskningsprogram som täcker fem globala megatrender och leds av Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm.

Läs mer »

Råd åt finansdepartementet: Se vikten av entreprenörer och uppfinnare

Att ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen. Därmed räcker det inte med att näringsministern är engagerad i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta till nya entreprenöriella höjder måste även finansdepartementets ledning ta till sig betydelsen av entreprenörskap och innovation, skriver flera medarbetare från […]

Läs mer »

GEM 2017 på fem minuter

Hur mår egentligen det svenska entreprenörskapet? Se intervjun med Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm. Du kommer att få veta att framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Men också mycket mer, se filmen!

Läs mer »

ALLT om Entreprenörskapsforum i Almedalen

Entreprenörskapsforum arrangerade fyra seminarier under Almedalsveckan i Visby. Därtill medverkade Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i andra aktörers aktiviteter. Här finner du ALLT om vad som hände kring Entreprenörskapsforum den 3-4 juli 2017. 

Läs mer »

Eklund efterlyser förändringar i den svenska modellen

Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums och PwC:s gemensamma Almedalsseminarium. Ta del av filmen där Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, tillsammans med Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste från seminariet.

Läs mer »

Nominerades till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

För tredje året i rad utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör prisas för sin inställning att ta tillvara på Stockholm som tillväxtmotor, något som skapar fördel för övriga landet. Entreprenörskapsforum fanns med bland de nominerade som en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning. 

Läs mer »

En nordisk modell för samhällsförändring genom filantropi

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Kombinationen av entreprenörskap, filantropi och finansiella resurser kan vara en bra grogrund för samhällsförändring, sa Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm då han Almedalslanserade en intervjustudie med nordiska filantroper. Under seminariet efterfrågades en professionalisering av filantropin, för detta behövs mötesplatser, förbättrade förutsättningar för entreprenörskap samt en politisk diskussion kring filantropi.

Läs mer »

Skala upp och undvik pilotprojekts-kyrkogården

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Genom innovation och ny teknik har många företag snabbt skapat tillväxt och etablerat sig runt om i världen. Det finns dock hinder som bromsar planerade tillväxtresor. Tisdagens Almedalsseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och PwC, fokuserade på vad såväl politik och näringsliv behöver göra för att fler företag ska skala upp.

Läs mer »

Nyanlända och företagande – dags att börja tänka systemkritiskt?

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli betydligt bättre på att ta tillvara den ekonomiska potential immigranter utgör. På måndagens seminarium lyftes några av de hinder som finns för nyanländas företagande tillsammans med förslag på hur vi kan se till att […]

Läs mer »

Lärdomar för svensk konkurrenskraft – exemplet Singapore

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Den internationella konkurrensen hårdnar. I en kunskapsdriven ekonomi är det avgörande att lära av de bästa. Singapore har innovativa strategier för att öka internationell attraktionsförmåga. Vad har Sverige att lära?

Läs mer »

Så får vi fler tillväxtföretag i Sverige!

Hur kan vi skapa förutsättningar för fler tillväxtföretag i Sverige? Vilka är hindren och vilka lösningar krävs i lagstiftning, av myndigheter och näringsliv? Dessa frågor tar Entreprenörskapsforum och PwC upp i ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan. Redan nu kan du ta del av Johan Eklunds policyförslag på PwCs företagarblogg.

Läs mer »

Braunerhjelm & Palmberg om de nya filantroperna

Filantroper i dag är yngre, mer fokuserade och drivs mer av entreprenörstänk än tidigare. Det berättar Entreprenörskapsforums forskare Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg för Civilekonomen som uppmärksammar en färsk intervjustudie med ett 40-tal filantroper. Läs intervjun! Foto: Gustav Gräll

Läs mer »

Eklund publicerad i Applied Economic Letters

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS, har nyligen fått artikeln ”Are there inherent biases in applying cost–benefit analysis?” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Applied Economic Letters. I artikeln diskuteras de potentiella metodfel som kan uppstå vid tillämpning av cost benefit-analys, en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i offentliga projekt.

Läs mer »

Pedagogiskt pris till Johan P Larsson

Entreprenörskapsforums Johan P Larsson har tilldelats JSA Pedagogical Prize  2017 som delas ut av JIBS Studentförening (JSA). Priset går till en lärare som starkt bidragit till studenternas inlärningsupplevelse och är knuten till Jönköping International Business School. JSA:s motivering lyder ”För att löpande ha visat vad en universitetsutbildning verkligen handlar om. Det hårda arbete och den […]

Läs mer »

Kunskaps- och teknikföretagen avgörande för ekonomin

Vi måste värna de stora teknikintensiva företagen. De är grogrund för nya startups, har erfarenhet och kan skala upp ny teknologi. Spridningseffekterna från dessa företag till övriga näringslivet är helt avgörande för kunskapsekonomin, skriver Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson, även BTH och IFN, i Ny Teknik. Läs artikeln.

Läs mer »

GEM 2017: Sverige borde vara världens mest entreprenöriella land

Vid ett fullsatt lanseringsseminarium på SUP46 presenterade Entreprenörskapsforum 8 juni årets nationella GEM-rapport. Rapporten är skriven av det svenska GEM-teamet och är en del av det globala forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM). I årets rapport framkommer att kvinnor och äldre driver Sveriges entreprenörskap. Diskussionerna på seminariet berörde bland annat behovet av ett reformerat företrädaransvar, en andra […]

Läs mer »

Brett mediegenomslag för svenska GEM

Kanske har du nyligen läst att det svenska entreprenörskapet drivs framåt av kvinnor och äldre i medierna? Resultaten från lanseringen av årets nationella Global Entrepreneurship Monitor, GEM, fick nämligen ett brett mediegenomslag inklusive intervjuer med rapportredaktören Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum. 

Läs mer »

Ny rapport: Nationell GEM-rapport 2017 – Svenska entreprenörskapet drivs framåt av kvinnor och äldre

Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva […]

Läs mer »

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fyra seminarier: nyanlänt företagande, filantropi och en ny nordisk välfärdsmodell, konkurrenskraft med Singapore i fokus samt hur vi får fler tillväxtföretag står på agendan under måndag till tisdag 3-4 juli. Hoppas vi ses!

Läs mer »

Praktikant redo för nya utmaningar

  Under våren har Philip Zetterlund haft praktik på Entreprenörskapsforum och har under sin tid på kontoret bistått kommunikationsavdelningen i det dagliga arbetet med att uppdaterande sociala medier och planera övningar. Efter en lärorik tid på Entreprenörskapsforum kommer nu Philip att röra sig vidare mot arbetslivet.

Läs mer »

Produktivitetens nya geografi

I ett samarrangerat frukostseminarium onsdagen den 31 maj 2017 bjöd Entreprenörskapsforum, Business Sweden och Sydsvenska Handelskammaren in till lansering av Produktivitetskommissionens bok Produktivitetens nya geografi, skriven av Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren. Läs referatet.    

Läs mer »

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, har idag medverkat i Riksdagens skatteutskotts seminarium för att diskutera skatters betydelse som drivkraft för företags lokalisering inom eller utanför Sverige. Seminariet kan följas i SVT Forum och på riksdagens webb-TV inom kort. Ta del av programmet för seminariet.

Läs mer »

Lansering av årets nationella GEM-rapport

På ett seminarium den 8 juni lanseras 2017 års nationella GEM-rapport. Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap. I år sätts särskilt fokus på regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och äldres entreprenörskap.

Läs mer »

Storföretagen – inte uträknade än

Tisdagen 23 maj bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium  med anledning av att en ny rapport om storföretagens roll i Sverige lanserades. Diskussionerna rörde storföretagen som plantskolor för nästa generations entreprenörer och inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft. Det konstaterades dessutom att stora och små företag verkar i ett ekosystem och att det inte finns en konflikt dem emellan. 

Läs mer »

Ny rapport om storföretagens roll för svensk ekonomi

Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas främst av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka. Men näringslivsdynamiken drivs av ett samspel mellan små nya och stora etablerade företag.

Läs mer »

Äganderätt i fokus för årets Global Award

Måndagen den 15 maj delades 2017 års Global Award for Entrepreneurship Research ut till Hernando de Soto, grundare av Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. I sin prisföreläsning hänvisade han till en stor parallell värld bestående av fem miljarder människor utan äganderätt eller bevis för vilka de är.

Läs mer »

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Jesper Brodin, IKEA, Alexandra Mörner, Axfoundation och Stefan Swartling Peterson, Unicef, medverkar. Säkra din plats redan nu!

Läs mer »

De Soto: Äganderätt gör alla till vinnare i en globaliserad värld

Utvecklingsländerna är inte fattiga därför att vi är rika. De är fattiga för att de inte har våra institutioner. Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Hernando de Soto, visar vägen för hur alla länder, fattiga som rika, kan få fördelar av globaliseringen samt att Sverige kan prestera mycket bättre. Det skriver Johan Eklund, […]

Läs mer »

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner. På seminariet diskuteras bl a vad som förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen och vilka faktorer som är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling.

Läs mer »

Braunerhjelm om kluster i the New Yorker

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i en intervju i the New Yorker att det säkraste sättet att skynda på ett klusters död är att skära bort idéflödet från omvärlden. Att som president Donald Trump försöka behålla enskilda företag, men inte hela ekonomiska ekosystem – och samtidigt dra ned på stödet till grundläggande forskning och utbildning – det […]

Läs mer »

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

Sverige är idag ett land där tillväxt av jobb i första hand skapas av små och medelstora företag i tjänstebranscherna. Betyder detta att storföretagen i industrin minskar i betydelse och att näringspolitiken i högre grad bör inriktas på småföretag? Svaret nyanseras i forskningsrapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? Välkommen till lunchseminarium med rapportlansering […]

Läs mer »

Högteknologiska företag extra viktiga för sysselsättningen

Ökar ett högteknologiskt företag som Ericsson antalet anställda med en person så har forskning visat att detta generar ytterligare 3-5 arbetstillfällen. Detta beror delvis på att högteknologiska företag anställer högutbildad personal med höga löner och därmed stor köpkraft. Men de tenderar även att skapa fler arbeten för konsulter och underleverantörer av olika slag än vad […]

Läs mer »

Entreprenörskap i det 21:a århundradet

Utformningen av lagar och regelverk styr såväl kunskapsproduktion som entreprenörskap, och båda är nödvändiga för att få fram samhällsnyttiga och välståndsfrämjande innovationer. Det slås fast i Entreprenörskapsutredningen som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm varit ordförande för. Nu skriver han om hinder och möjligheter för att stärka förutsättningarna för ett produktivt entreprenörskap och en högre innovationstakt i Ekonomisk Debatt, läs […]

Läs mer »

Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Onsdagen den 19 april bjöd Entreprenörskapsforum in till lunchseminarium med lansering av en ny rapport om svensk kapitalförsörjning. Det blev en initierad diskussion med fokus på innovations- och företagsstöd och flera policyförslag för ett mer effektivitet, bättre incitament och större helhetssyn lyftes.

Läs mer »

Sverige: en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver idag – tillsammans med Lars Pettersson, JIBS – i Dagens Samhälle att kunskap inte värdesätts i Sverige. Högre utbildning är idag en relativt olönsam privatekonomisk affär. Forskarna ser det som långsiktigt oförenligt med tanken på Sverige som en konkurrenskraftig kunskapsnation och efterfrågar en starkare utveckling av utbildningspremien. Läs artikeln!

Läs mer »

Ny rapport: Risk för flodvåg av offentligt VC

Att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Roger Svensson, docent IFN. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life […]

Läs mer »

Se över beskattningen av entreprenörskap

Entreprenörskapsforums styrelseledamot Hans Peter Larsson, skatterådgivare och partner PwC, skriver på dagens SvD Näringsliv Debatt att ett antal tillväxthämmande skatter slopats under 2000-talet, men att trenden nu är att skatter återigen höjs. I höstens budget behövs en ny vision för beskattning av entreprenörer, skriver Hans Peter Larsson. Läs artikeln!

Läs mer »

Prisföreläsning med Hernando de Soto

I år tilldelas Global Award for Entrepreneurship Research Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Välkommen till prisutdelning med efterföljande föreläsning måndagen den 15 maj i Grünewaldsalen, Konserthuset. Finansminister Magdalena Andersson delar ut priset och medverkar bland andra i paneldiskussionen. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Fokus på entreprenörskapets förutsättningar

I Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse för 2016 kan du ta del av hur vi ihärdigt pekat på policyförslag som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Ta del av hur vi arbetar med forskning, nätverk och debatt (pdf).

Läs mer »

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanseras rapporten Svensk kapitalförsörjning – Mot ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd? av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilket höjer farhågor om att privata alternativ trängs undan. Charlotte Brogren, Anna Hallberg m […]

Läs mer »

En nordisk filantropimodell: helhetsperspektiv och effekt

Missade du Swedish Philanthropy Summit? Nu finns referat, bilder och webbutsändning från den givande konferensen. Johanna Palmberg presenterade en ny intervjustudie med ett 40-tal nordiska filantroper och stiftelserepresentanter och det kunde konstateras att det finns en specifik nordisk filantropimodell som är holistisk, proaktiv och effektdriven.

Läs mer »

Vinster kontra valfrihet i välfärden

Vinsternas omfattning – eller t o m dess vara eller icke vara – inom välfärdssektorerna, skola, vård och omsorg, debatteras häftigt. Idag finns den s k Välfärdsutrednings förslag som i praktiken föreslår ett vinstförbud. Entreprenörskapsforum har sett ett behov av kunskap kring såväl vinsternas omfattning som deras betydelse för entreprenörskap och långsiktig välfärdsutveckling och arrangerade […]

Läs mer »

Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi – Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess […]

Läs mer »

Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är […]

Läs mer »

Intresse av den samhällsekonomiska debatten? Sök praktikplats!

Till höstterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset […]

Läs mer »

Ny rapport om attraktiva städer

Martin Andersson och Johan P Larsson har skrivit rapporten Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier – forskningsöversikt och agenda, publicerad i Tillväxtanalys PM-serie. Rapporten undersöker sambandet mellan städer och agglomerationsekonomier samt jämför sambanden mellan olika branscher.

Läs mer »

Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för […]

Läs mer »

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Välkommen till ett frukostseminarium onsdagen den 22 mars med bland andra Annie Lööf, Rune Andersson, Toivo Sjörén och Britta Wallgren.

Läs mer »

Backsell och Braunerhjelm i DI om företrädaransvar

Idag lyfter Dagens Industri företrädaransvar, d v s att ett bolags företrädare riskerar personligt ansvar för ett företags skulder. Reglerna beskrivs kosta i personliga tragedier och onödiga konkurser. Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell, grundare Recipharm, menar att det är en drakonisk lagstiftning som har börjat tillämpas på ett sätt som inte ens lagstiftaren såg framför sig. 

Läs mer »

Nylevererat i Working Paper-serien

Entreprenörskapsforums Working Papers är en akademisk publikationsserie med entreprenörskap, innovation och småföretagande i fokus. Våra WPs är nyskrivna, seminariegranskade och policyrelevanta. Ta del av våra tre senaste papper. 

Läs mer »

Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. På konferensen lanseras en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkommen till en givande förmiddag där vi bl a diskuterar innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.

Läs mer »

Långsam ökning av kvinnors företagande

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum och SCB ett seminarium om kvinnors företagande. En slutsats var att det kvinnliga företagandet ökar, även om det går långsamt. I paneldiskussionen lyftes bl a drivkrafter, pengar och riskbenägenhet.

Läs mer »

Socialt kapital – vägen till regional tillväxt?

Vad är socialt kapital och hur kan man främja det på bästa sätt? Var en av de centrala frågorna när en policysammanfattning som bygger på boken Handbook of Social Capital and Regional Development lanserades hos Entreprenörskapsforum den 28 februari.

Läs mer »

Entreprenörerna driver samhällsutvecklingen

Entreprenörerna är den mest betydelsefulla kraften för ekonomisk förändring i samhället. Det säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i en intervju med BTH. Entreprenörerna är förändringsagenter som driver på samhällsutvecklingen. Därför är policynära forskning om entreprenörskap så viktig. Se klippet på Youtube.

Läs mer »

Fem finalister redo att ro hem 150 000 kr

Fem finalister stod redo att pitcha sina företag på tolv minuter med hopp om att ro hem förstapriset i Årets studentföretagare; 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt. På plats fanns en alert jury med uppgift att fråga ut de tävlande om företagsidé, intäkter, framtid och studier. Läs referatet från när […]

Läs mer »

Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap

Det sociala kapitalet är kittet som binder samman och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse. I en ny policysammanfattning av Johan P Larsson och Hans Westlund diskuterar författarna hur socialt kapital kan bidra till regional utveckling och entreprenörskap. Ladda ned PS:en!

Läs mer »

Årets studentföretagare gör bokföring enkelt för alla: vinner 150 000 kr

Vera Antonov, grundare Bfree och student vid Linköpings universitet, är Årets studentföretagare 2017. Förstapriset är 150000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt, Tyskland.

Läs mer »

Kvinnors företagande 8 mars

Entreprenörskapsforums och SCB samarrangerar ett seminarium i Örebro på den internationella kvinnodagen den 8 mars. På seminariet diskuteras bl a om män och kvinnor har olika attityder och incitament att starta företag, om de driver olika sorters företag och om det finns skillnader i hur kvinnor och män blir bemötta av t ex myndigheter och banker etc. […]

Läs mer »

Swedish Entrepreneurship Summit: En hyllning till entreprenörskapet

För 21:a gången var Swedish Entrepreneurship Summit tillbaka i Örebro för att lyfta entreprenörskap och innovation. Nytänkande och förändring var landshövding Maria Larssons inledningsord när hon välkomnade deltagarna till konferensen. Och visst blev det mycket av nytänkande när policyförslag och idéer för att främja entreprenörskap diskuterades i perspektiv av kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration och regional tillväxt.

Läs mer »

Agneta Bladh tar fram nationell internationaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning

Agneta Bladh, ny styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och styrelseordförande i Vetenskapsrådet, har fått ett regeringsuppdrag som särskild utredare för internationalisering av högre utbildning. Utredningen ska föreslå en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

Läs mer »

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

Tisdagen den 28 februari hålls ett lunchseminarium om det sociala kapitalet, kittet som binder samman en ort och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse.  Medverkar gör Kristina Alsér, Markus Berensson, Johan P Larsson och Hans Westlund. Välkommen med din anmälan!  

Läs mer »

Final i Årets Studentföretagare 2017

Fem tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 23 februari på SUP46 i Stockholm. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt. Kom och lyssna på finalisternas spännande företagspresentationer!

Läs mer »

Regler hindrar entreprenörer som vill anställa och växa

55 procent av världens entreprenörer räknar med att anställa åtminstone en person de närmaste fem åren visar årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som lanserades idag på GEMs årsmöte i Malaysia. Svenska entreprenörer är dock betydligt mer försiktiga än det globala genomsnittet.

Läs mer »

Skatter för entreprenörsdriven tillväxt

Torsdagen den 2 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostlansering av rapporten Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt. Författarna pekade på att det svenska entreprenörskapet placerar sig i mittfåran. att de svenska entreprenörsskatterna ligger relativt högt och inte heller är utformade för att underlätta tillväxt i företagen.

Läs mer »

Swedish Entrepreneurship Summit 2017 i Örebro

20 gånger hittills i Örebro och nu är vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Vi kommer bl a att prata om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkar bland andra näringsminister Mikael Damberg. 

Läs mer »

Ny rapport: Främja tillväxt genom skatter för innovation och entreprenörskap

Varifrån ska jobben komma i framtiden? Sveriges ekonomi har gått bra de senaste åren men arbetslösheten har ändå bitit sig fast runt sju procent. Nya och existerande företag kan öka antalet anställda och varaktigt minska arbetslösheten. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, och på DI Debatt, pekar författarna på att Sverige behöver en politik som […]

Läs mer »

Entreprenörskapsforum söker nya medarbetare!

Vill du bidra till att initiera, bedriva och kommunicera forskning om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt? Nu finns det två lediga tjänster på Entreprenörskapsforum. Vi söker en forskare och en projektledare och kommunikatör. Välkommen med din ansökan!

Läs mer »

Martin Andersson nu på Entreprenörskapsforum

Professor Martin Andersson är ny forskare på Entreprenörskapsforum sedan årsskiftet. Martin har sin huvudsakliga verksamhet som professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är även professor i innovationsstudier vid Lunds Universitet samt affilierad forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Läs mer »

Doing Business 2017: Sverige bra men långt ifrån bäst

Torsdagen den 19 januari Sverigelanserades Världsbankens Doing Business Report 2017 vid ett välbesökt seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Även om Sverige rankar högt pekade den namnkunniga panelen på vikten av att vara med på racet mot toppen.

Läs mer »

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

Trots rapportering om framgångsrika enhörningar presterar Sverige medelmåttigt vad gäller entreprenörskap och skattetrycket är fortsatt högt. En internationell jämförelse av skattesystem visar att det finns mer att göra i Sverige för att främja innovation och entreprenörsdriven tillväxt. Välkommen på frukostlansering av en rapport om skatter och entreprenörskap den 2 februari!

Läs mer »

Hamilton: EU och Sverige frihandelns beskyddare

Carl B Hamilton, affilierad professor Entreprenörskapsforum, skriver på dagens SvD Brännpunkt att när USA drar sig tillbaka bakom murar och tul­lar bör EU, Tyskland och även Sverige bereda sig på att överta USA:s roll i världsekonomin som den främste beskyddaren av det multilaterala handels­systemet och internationella institutioner som WTO. Det kan visa sig bli en […]

Läs mer »

Möt Philip, Entreprenörskapsforums kommunikativa praktikant!

Philip Zetterlund har de senaste tre åren studerat samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet med inriktning på Medie- och Kommunikationsvetenskap och avslutar nu sina studier med en termin som praktikant på Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Vad kan vi lära oss av den amerikanska modellen?

Torsdagen den 12 januari bjöd Entreprenörskapsforum och NNR in till seminarium på temat Bättre regelverk – hur är det möjligt? Huvudtalare var Harvardprofessorn Cass Sunstein, som talade om hur de amerikanska administrationerna sedan Reagan – oavsett ideologisk hemvist – arbetat aktivt med konsekvensanalyser och regelförbättring, samt vilka följder det fått.

Läs mer »

Tunga namn till Entreprenörskapsforums styrelse

2017 välkomnar Entreprenörskapsforum två nya ledamöter i styrelsen, Agneta Bladh och Saeid Esmaeilzadeh. Styrelsen stärker därmed sin sammantagna kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs mer om de nya ledamöterna.

Läs mer »

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Augusto Lopez-Claros, analyschef Världsbanken, presenterar Doing Business 2017 vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari. Hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer?

Läs mer »

Johan Eklund förstärker BTH

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund har knutits som professor till Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Han tillhör institutionen för industriell ekonomi som fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Johan kommer fortsättningsvis även ha en koppling till Jönköping International Business School. Läs mer om Johan Eklunds forskningsintressen.    

Läs mer »

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras? Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein, Harvard Law School och tidigare rådgivare åt president Obama, om dessa frågor.

Läs mer »

God entreprenöriell jul och fem nya datum inför 2017

Trots insikten om entreprenörskapets betydelse och entreprenörens centrala roll för ekonomisk tillväxt och välstånd behöver kunskapen nötas in. Under 2016 har Entreprenörskapsforum bidragit till detta genom att leverera intresseväckande forskningsrapporter och bjuda in till aktuella seminarier med diskussionslystna paneler. Allt för att du ska få bättre kunskap inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.  

Läs mer »

Sverige är Europas mest intraprenöriella land

Europa har länge dragits med paradoxen hög ekonomisk konkurrenskraft men låga nivåer av entreprenörskap. En ny rapport från World Economic Forum och Global Entrepreneurship Monitor ger en förklaring: Europa har istället många intraprenörer, d v s personer med innovativa idéer inom befintliga organisationer.

Läs mer »

Kunskap får dig att drömma större

På Filantropiskt forums sedvanliga luciaseminarium diskuterades civilsamhällets utmaningar och möjligheter att underlätta för nyanlända migranter att effektivt integreras i arbetsmarknad och samhälle. Professor Una Osili presenterade nya forskningsresultat och Yashar Moradbakhti, CEO Lingio och Bledar Zuta, utvecklingssamordnare Allaktivitetshuset Hermodsdal utgjorde exempel på sociala entreprenörer som vidgade vyerna.

Läs mer »

Globaliseringen är inget nollsummespel

Den 9 december lanserades Johan Norbergs nya rapport som dokumenterar globaliseringens landvinningar de senaste decennierna. Aldrig tidigare i den mänskliga historien har så många fått det så mycket bättre så snabbt. En namnkunnig panel lyfte framgångar, motgångar och åtgärdsförslag vad gäller ojämlikhet, miljö och utveckling.

Läs mer »

Den svenska entreprenörsviljan är hög

Den svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län. En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det. Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent. Kalmar och Stockholm ligger i topp när det gäller avsikt att starta företag inom tre år. Utmaningen ligger […]

Läs mer »

Ny rapport: Låt inte murar och handelskrig förstöra globaliseringens landvinningar

Under de senaste decenniernas globaliseringsepok har andelen som lever i extrem fattigdom minskat från 37 procent av världsbefolkningen till knappt 10 procent. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att aldrig förr i den mänskliga historien har så många fått det så mycket bättre så snabbt.

Läs mer »

Globaliseringen 50 ggr större än industriella revolutionen

Imorgon lanserar Entreprenörskapsforum den nya rapporten ”En värld i rörelse 1990–2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv”, av Johan Norberg. Idag kan du läsa debattartikeln på SvD Brännpunkt där han lyfter att människan aldrig förr upplevt så stora sociala och ekonomiska förbättringar, främst i världens låg- och medelinkomstländer.

Läs mer »

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Årets Swedish Economic Forum gick av stapeln den 24 november 2016. Vid seminariet lanserades och diskuterades årets antologi Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap som sätter fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som ökad migration ställer Sverige inför.

Läs mer »

Webbutsändning: Civilsamhällets betydelse för integration

Se webbutsändning från Filantropiskt forums sedvanliga luciaseminarium där civilsamhällets möjligheter och utmaningar kring att underlätta för nyanlända migranter samt att effektivt integrera dessa individer i arbetsmarknad och samhälle diskuterades. Följ seminariet via länken.

Läs mer »

Johan Eklund knyts till BTH

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Jönköping International Business School, JIBS, är fr o m idag den 1 december professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Eklund kommer förstås fortsatt vara vd samt behåller affilieringen till JIBS. Läs mer om Johan Eklund och hans forskningsintressen.

Läs mer »

Tävla och vinn 150 000!

Ansökan till Årets studentföretagare är öppen, ansök idag och var med och tävla om 150 000 kronor. Finalen hålls i Stockholm den 23 februari 2017 där alla finalister presenterar sina bidrag bidrag inför en jury.

Läs mer »

Ny rapport: lägre minimilöner krävs för ekonomisk integration

Sverige är det OECD-land som under 2014-2016 tagit emot flest flyktingar per capita. Dessvärre har vi lyckats dåligt med integrationen. I Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap som lanseras av Entreprenörskapsforum idag analyseras vad som kan göras för att förbättra den ekonomiska integrationen av immigranter.

Läs mer »

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

Fredagen den 9 december 2016 kl 08.00-09.30 frukostlanserar Entreprenörskapsforum rapporten En värld i rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, av Johan Norberg, författare och debattör. I rapporten kartläggs konsekvenserna av globalisering på mänsklig levnadsstandard vad gäller ekonomi, miljö, hälsa, säkerhet och frihet under åren 1990-2015.

Läs mer »

Braunerhjelm i Axess: ta entreprenörerna på allvar

Nästan alla talar väl om entreprenörer. Men när det gäller att förbättra lagar, regler och skatter händer inte mycket. I en av värld av allt snabbare förändring kan det stå oss dyrt. Det säger KTH-professorn Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, i ett samtal med PJ Anders Linder i Axess.

Läs mer »

Braunerhjelms utredning i media: det går inte att komma runt skatterna

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm avrapporterade nyligen utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet”. Nu har ledarsidorna på bl a DI, DN och SvD kommenterat den och är överens: Långsiktigt risktagande uppmuntras inte tillräckligt och det går inte heller att komma runt skatterna. Eller som Tobias Vikström skriver ”Det går inte att komma på någon regelfråga som är viktigare för […]

Läs mer »

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Årets Swedish Economic Forum Report lanseras den 24 november och sätter fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som ökad migration ställer Sverige inför. Rapporten belyser frågor som lönebildningens betydelse för ekonomisk integration och förutsättningar för entreprenörskap bland nyanlända migranter. Läs mer och anmäl dig!

Läs mer »

”Inte ett enda förslag för att stimulera entreprenörskap”

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna är här och Entreprenörskapsutredningens referensgrupp  är minst sagt kritisk. Dess ordförande Lars Backsell, som bl a också är ordförande i Entreprenörskapsforum, skriver både i DI Digital och SvD Näringsliv artiklar om att regeringen inte värdesätter entreprenörer.

Läs mer »

Svaga länkar i innovationssystemet

Andelen akademiska idéer som väljs för inkubation minskar trots omfattande stöd och ambitioner från beslutsfattare att stärka kopplingarna mellan akademin och näringslivet. Är detta ett problem? Vem är i så fall ansvarig och hur bör åtgärderna se ut? Entreprenörskapsforums nya rapport Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet var föremål för het diskussion vid ett […]

Läs mer »

Entreprenörskapsforum söker praktikant

Vill du bidra till det offentliga samtalet? Till vårterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Genomslag för kvalitet i välfärden

Entreprenörskapsforum har under lång tid förespråkat att kvalitet ska vara vägledande inom välfärden. De problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. Det centrala är att alla aktörer – såväl privata som offentliga – […]

Läs mer »

Webbsändning: Inkubatorer – pang för pengarna?

Vilken funktion fyller inkubatorer idag och vad vet vi om deras effekter? Följ Entreprenörskapsforums seminarium om inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet via Bambuser. Se sändingen HÄR.

Läs mer »

2017 års Unga forskarpris på 150 000 kr kommer att tilldelas en kvinna som är max 35 år vid nomineringstillfället och som utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Vartannat år går priset till en man. Har du docentkompetens kan du nominera. Kontakta Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Entreprenörskaps-utredningen: Förbättra ramvillkoren!

Koordinera främjandesystemet, skärp kraven för företagsrekonstruktion, konkurrensutsätt universiteten och möt utmaningarna med kompetensförsörjning, digitalisering och bättre ramvillkor. Det är några av rekommendationerna från den s k Entreprenörskapsutredningen.

Läs mer »

Entreprenörskap – metod snarare än mystik

Den 17 oktober höll professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture. Hon är mest känd för att ha utvecklat ”effectuation” som handlar om hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser. Använd dina förutsättningar på bästa sätt, var öppen för andras idéer och se entreprenörskap som en metod.

Läs mer »

Inkubatorer – pang för pengarna?

Vilken funktion fyller inkubatorer idag och vad vet vi om deras effekter? Torsdagen den 27 oktober anordnar Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av vår nya rapport Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet. Rapporten visar att inkubatorernas andel av akademiska idéer sjunker och att kopplingarna till akademin blir allt svagare. Detta trots omfattande stöd.

Läs mer »

I GP: Så kan Sverige rusta för framtidens företag och jobb

Entreprenörskapsutredningens ordf Pontus Braunerhjelm och huvudsekr Johan Kreicbergs skriver i GP att det inte räcker med kunskapssatsningar. Kunskap måste också omvandlas till samhällelig nytta och innovationer. De slår fast att en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den ekonomiska politiken sannolikt är den bästa investering en regering kan göra för en fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen.

Läs mer »

Webbsändning: Entreprenörskapsutredningen

Nu är den här! Följ presentationen av den s k Entreprenörskapsutredningen och ta del av förslag till hur vi säkrar jobb, investeringar samt tar till vara satsningar på utbildning och forskning via Bambuser HÄR.

Läs mer »

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet

Idag har slutbetänkandet i utredningen om Sveriges innovations- och entreprenörskapsklimat, Entreprenörskap i det 21 århundradet, överlämnats till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Uppdraget har inneburit att identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Läs mer »

Unga forskarpriset 2016: Du måste kunna nätverka för att lyckas globalt

Vilka kompetenser krävs för att ett företag ska lyckas med global tjänsteinnovation? Det vet Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet, som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2016. Priset utdelas på årets Företagargala i Stockholms stadshus ikväll.

Läs mer »

Blockkedjan förändrar och sänker trösklar

Den 11 oktober 2016 lanserades rapporten Blockchain – Decentralized Trust vid ett fullsatt seminarium. Blockkedjetekniken har väckt stort intresse och starka reaktioner runt om i världen. Men hur fungerar den egentligen och hur kan vi använda den. Detta diskuterade rapportens författare, insatta kommentatorer och publik vid lanseringen.

Läs mer »

Entreprenörskapsutredningen: så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

Nu är den klar! Den 19 oktober presenteras den s k Entreprenörskapsutredningen vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum. Utredningen tillsattes av regeringen 2015 och dess ordförande Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum, har fokuserat på förutsättningar för att starta och driva företag och utveckla innovationer.

Läs mer »

Johanna Palmberg på Social Innovation Summit

Den 26 oktober medverkar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg på Social Innovation Summit. Hon medverkar i ett pass på temat ”Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?” Missa inte det!

Läs mer »

Blockkedjan flyttar makten från stat till medborgare

Blockkedjetekniken växer exponentiellt och väcker starka reaktioner från regeringar och finansiella aktörer runt om i världen. Hittills har fokus legat på den digitala valutan Bitcoin som är förbjuden i Bolivia och på Island. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att blockkedjans tillämpningsområden är betydligt mer omfattande. Precis som internet förde med sig fria informationsflöden förväntas […]

Läs mer »

Carl B Hamilton lyfter varnande finger för handelskrig och rysk-tyska gasledningen!

Entreprenörskapsforums affilierade forskare Carl B Hamilton är aktiv i samhällsdebatten. Idag ställer han i SvD frågan om vilken spaningsutrustning den rysk-tyska gasledningen bär på sin väg genom södra Östersjön. Härom dagen syntes han i DI där han kommenterade den amerikanska valrörelsen: Om Donald Trump vinner kommer han att kunna genomföra sin protektionistiska politik – och starta handelskrig […]

Läs mer »

Konkurrenskraft – Inte alltid om att vinna eller försvinna

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige och hur mäter vi den svenska konkurrenskraften?

Läs mer »

Webbsändning: Blockkedjan – nu händer det!

Först kom PC:n, sen kom internet, nu kommer blockkedjan! Se lanseringen av Entreprenörskapsforums nya rapport om blockkedjeteknik via Bambuser HÄR

Läs mer »

Entreprenörskap är något alla kan lära sig!

Nu på måndag den 17 oktober håller professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture på temat Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy. Kom och lyssna på hur entreprenörer fattar beslut och hur framtiden kan skapas genom våra handlingar och beslut.

Läs mer »

Entreprenöriell dynamik i städer och länder

Nu kan du ta del av Entreprenörskapsforums seminarium i Washington DC via referat, bilder och webbutsändning. Fokus låg på entreprenöriell dynamik, regleringar och betydelsen av globala städer för att främja handel, innovation och tillväxt.

Läs mer »

Blockkedjan – nu händer det!

Först kom PC:n, sen kom internet, nu kommer blockkedjan! Den 11 oktober lanserar Entreprenörskapsforum en ny rapport om blockkedjeteknik. Inte sällan talas det om blockkedjan som en revolutionerande innovation som kommer att förändra sättet vi handlar, kommunicerar och hanterar information. Men vad innebär detta mer konkret? 

Läs mer »

Braunerhjelm i DN: Så viktigt är Ericsson för Sverige

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, professor KTH, säger att Ericsson har haft en central roll för näringslivets forskningssatsningar och bidragit till Sveriges framgångar inom innovation. Han tillägger att det får en större effekt när ett högteknologiskt företag skär ned än om exempelvis ett företag inom tjänstesektorn skär ned. Detta eftersom man räknar med att ytterligare tre till fem […]

Läs mer »

Johan Eklund om vinster i välfärden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver i Dagens Samhälle att i stället för vinstbegränsning bör diskussionen handla om hur vi lyfter kvaliteten i välfärden. Väl utformade spelregler kan rätta till de problem som har uppstått inom välfärdssektorn. Centralt är att reglerna fokuserar på kvaliteten i de tjänster som levereras och att kraven är enhetliga för såväl privata […]

Läs mer »

Hett replikskifte om hur inkubatorerna kan göra mer nytta

”Kläcker vi rätt sorts ägg?” frågade sig SvDs Per Gudmundson efter att ha tagit del av Olof Ejermos rapport ”Den svaga länken?” utgiven av Entreprenörskapsforum. Efter ett antal repliker lägger Ejermo fram fyra huvudpoänger med rapporten som bl a visar att inkubatorernas andel av akademiska idéer sjunker. Läs hela replikväxlingen som bl a lyfter frågan ”Går det att […]

Läs mer »

Johan Eklund: Sverige behöver en ny Lindbeckkommission

I Ekonomisk debatt nr 5 som publiceras idag skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att det krävs institutionella reformer för att långsiktigt stärka den svenska ekonomin och förmågan till förnyelse genom entreprenörskap och innovationer. Här kan Sverige lära sig av andra länder, t ex Tyskland som genomfört omfattande ekonomiska reformer och driver en ekonomisk politik i hög grad riktad mot […]

Läs mer »

Det går bra för Sverige – men det skulle kunna gå bättre!

Småföretagare ser ljust på framtiden, men enligt Företagarnas och Swedbanks Småföretagarbarometer är svårigheten att hitta personal med rätt kompetens ett orosmoln. Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund kommenterade att: ”Svaren i den här undersökningen stämmer väl överens med min bild av svensk ekonomi. Alla är överens om att det går bra för Sverige, men det skulle kunna […]

Läs mer »

Tyskt recept på krishantering: entreprenörskap och hårt arbete

Den 7 september 2016 gästade David Audretsch, professor Indiana University, Entreprenörskapsforum för att berätta om sin nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence. Entreprenöriell kultur, flexibel arbetsmarknad, öppenhet mot omvärlden och en förbättrad image nämndes som några av framgångsfaktorerna. Panelen diskuterade vad Sverige kan lära sig av detta.

Läs mer »

Inkubatorsystemets länkar till akademin blir allt svagare och idéflödet in i inkubatorerna från universiteten har minskat både i absoluta och relativa tal. Detta trots omfattande stöd från det nationella inkubatorsprogrammet och ambitioner från beslutsfattare att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv. Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum måste inkubatorprogrammen ta större hänsyn till samhällsekono­miska effekter […]

Läs mer »

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Det är temat för Swedish Economic Forum Report som utifrån kvalificerad forskning årligen tar upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Lanseringskonferensen hålls torsdagen den 24 november och de medverkande rapportförfattarna är Pernilla Andersson Joona och Lars Calmfors, båda Stockholms universitet, Sameeksha Desai, Indiana University Bloomington, Una Osili, Indiana University och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum och JIBS. Reservera din plats nu!

Läs mer »

Dan Olofsson i SvD om vinster i välfärdsföretagen

I dagens SvD skriver Dan Olofsson, grundare av bl a Sigma, en krönika där han hänvisar till Entreprenörskapsforums rapport Vinster, välfärd och entreprenörskap där det framkommer att svenskarna felaktigt uppskattar de privata välfärdsföretagens vinster till cirka 25 procent av omsättningen. I verkligheten ligger rörelseresultaten i snitt på cirka 6 procent.

Läs mer »

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Hur mäts konkurrenskraft och hur används måtten? Vad betyder produktiviteten för konkurrenskraften? Anmäl dig nu till konferensen (3-4/10) där vi gräver djupare i konkurrenskraftsfrågor tillsammans med SCB och Tillväxtanalys.

Läs mer »

Seven Secrets of Germany – what’s in it for Sweden?

Tyskland lyckas upprätthålla ekonomisk framgång medan stora delar av Europa och OECD kämpar i en tid av global turbulens. Vad är hemligheten bakom Tysklands framgång? Välkommen till ett seminarium där professor David Audretsch presenterar sin och professor Erik E. Lehmanns nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence.

Läs mer »

Digitalisering, delning och gig-ekonomi kräver århundradets regelreform

I Almedalen den 4 juli arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett seminarium om digitalisering, delning och gig-ekonomi. Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? För att möta utmaningarna efterfrågades bl a århundradets regelreform!

Läs mer »

Så bidrar socialt entreprenörskap och filantropi

Socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé, blir allt mer populärt. Dessutom har intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling ökat under senare år. Entreprenörskapsforums sista seminarium under almedalsveckan handlade om filantropi och socialt entreprenörskap och samarrangerades med PwC onsdagen den 6 juli.

Läs mer »

Utvärdera för mer effektiva inkubatorer

De svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Vid Entreprenörskapsforums och Innovationskontoret Fyrklöverns seminarium i Almedalen den 5 juli diskuterades inkubatorernas roll, varför idéflödet har minskat och hur inkubatorernas effektivitet kan ökas.

Läs mer »

Så utformas en skattereform för entreprenörskap

En utredning om en ny skattereform har diskuterats av såväl finansminister, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Om den blir av får entreprenörerna inte komma i andra hand som de gjorde vid skattereformen 1990. På Entreprenörskapsforums och PwCs gemensamma Almedalsseminarium den 5 juli 2016 diskuterades de mest angelägna frågorna för de innovationsbaserade entreprenörerna.

Läs mer »

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft

Almedalsmåndagen den 4 juli inleddes med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium om symbiosen mellan stora och små företag. Ett näringsliv i förändring öppnar upp för nya affärsmodeller och innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små. Samarbete är både nödvändigt och självklart menade de medverkande.

Läs mer »

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Entreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

Läs mer »

Regleringar, skatter och incitament för entreprenörskap

Årets internationella GEM-rapport, The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US, lanserades den 20 juni vid den svenska representationen i Bryssel. Rapporten visar att andelen personer som är aktivt involverade i att starta företag ökar snabbar i Sverige än i många andra europeiska länder.  En namnkunnig panel kommenterade.

Läs mer »

Braunerhjelm om tjänstesektorns globalisering i Sveriges radio

Att köpa tjänster i utlandet via förmedlingsplattformar på nätet har blivit allt vanligare. Digitaliseringen gör det enklare att anlita tjänsteföretag i lågkostnadsländer. Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, medverkar i en diskussion i Studio ett på temat civilingenjörers jobb flyttar utomlands. 

Läs mer »

Schengen, Brexit och kostnaden för återinförda gränser

Högre priser, lägre BNP och sämre dynamik på marknaderna förutspår Dr. Thiess Petersen från Bertelsmann Stiftung som presenterade en kalkyl för svensk BNP om Schengen i praktiken slutar fungera och gränser återinförs i Europa hos Entreprenörskapsforum den 28 juni. Kommentarerna från bl a Karolina Ekholm, statssekreterare Finansdepartementet, var instämmande.

Läs mer »

Angosaxiska länder utklassar EU i entreprenörskap

De anglosaxiska länderna rankar mycket högre än alla andra länder i alla aspekter av entreprenörskap – entreprenörskapsnivå, nyföretagande, kvinnors entreprenörskap och entreprenörskap i vardande, enligt rapporten “The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US” som lanseras idag av Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

En djupdykning i Kinas ekonomi

Den 14 juni anordnade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Bl a diskuterades i vilken riktning Kina håller på att utvecklas, förändringar i den kinesiska ekonomin, de statligt ägda företagens status och CSR.

Läs mer »

Melker Schörling Symposium – stadens triumf och landsbygdens återtåg!

Den 2 juni arrangerade Entreprenörskapsforum Melker Schörling Symposium som satte fokus på städer vs landsbygd. Frågor som stad och lands ömsesidiga beroende, kluster, digitaliseringens betydelse och mångfald diskuterades av en lång rad namnkunniga personer. Även om stadens position är fortsatt stark kan landsbygden mycket väl vara på återtåg!

Läs mer »

Ses vi i Almedalen?

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier: samverkan stora och små företag, företagande i en snabbt föränderlig värld, skatter, inkubatorer och socialt entreprenörskap står på agendan under måndag till onsdag 4-6 juli. Hoppas vi ses!

Läs mer »

Täta städer stärker konkurrenskraften

Att städers förtätning är en nationell angelägenhet visar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan P Larsson i artikeln Non-routine activities and the within-city geography of jobs som nyligen blev antagen i tidskriften Urban Studies. En slutsats är att täta stadskärnor utgör ett grundvillkor för utförandet av kunskapsintensiva tjänster. 

Läs mer »

Webbutsändning: Brexit och värdet av Schengen

Vilken är betydelsen av öppna gränser för ekonomisk utveckling? Välkommen till lunchseminarium där Dr. Thiess Petersen, Bertelsmann Stiftung i Tyskland, presenterar en kalkyl för svensk BNP om Schengen i praktiken slutar fungera och gränser återinförs i Europa. Arrangörer är Entreprenörskapsforum, Business Sweden och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Läs mer och anmäl dig.

Läs mer »

GEM-lansering – julafton för entreprenörer

Igår lanserades årets nationella rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) på ett välbesökt seminarium som bjöd på såväl julstämning som sommarkänslor. Rosie Linder, Per Bolund och Annie Lööf kommenterade de svenska resultaten i världens största entreprenörskapsundersökning.

Läs mer »

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Samtidigt fortsätter männens entreprenörskap att minska. Likaså fortsätter den nedåtgående trenden 2015 för det riktigt unga entreprenörskapet, d v s företag yngre än tre månader.

Läs mer »

Melker Schörling symposium – presentationer

Den 2 juni arrangerade Entreprenörskapsforum Melker Schörling Symposium som lyfte diskussionen om städer vs landsbygd. Nu finns några av talarnas presentationer tillgängliga för nedladdning.

Läs mer »

21 juni: Bryssellansering av GEM-rapport

Tisdagen den 21 juni lanserar Entreprenörskapsforum ytterligare en rapport baserad på världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor (GEM): The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US. Vid lanseringen kommenterar ett antal välrenommerade EU-tjänstemän, politiker och beslutsfattare rapporten.

Läs mer »

Kinas ekonomi: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

Den 14 juni anordnar Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Professor Mao Yushi, grundare av det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics håller ett anförande på temat ”Basic Feature of Chinese Economy”. Dessutom presenteras aktuell forskning om förändringar i den kinesiska ekonomin, statligt ägda företag och CSR.

Läs mer »

”Välfärdsinspektion” – en idéskiss

Den 26 maj 2016 diskuterade Per Strömberg och Martin Andersson vad välfärdssektorn kan lära sig av erfarenheterna av regleringar på finansmarknaden. Inte alls en krystad parallell menade författarna till Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?. Buda över förslagen till välfärdsutredningen bums tyckte en av kommentatorerna och en annan trodde att dessa förslag hade kunnat förhindra den ofruktsamma vinstdebatten om […]

Läs mer »

Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

Vinstdrivande företag inom välfärdssektorn är ett hett debatterat ämne i Sverige. Men de problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. I en ny PS från Entreprenörskapsforum lyfter Martin Andersson och Per Strömberg att välfärdssektorn […]

Läs mer »

Cecilia Bergh Årets Entreprenör 2015!

Entreprenörskapsforums styrelseledamot Cecilia Bergh, grundare Mando Group, blev igår utnämnd till Årets Entreprenör 2015 av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond. ”Att bli utsedd till Årets Entreprenör är lika glädjande som hedrande. Personligen naturligtvis men också för mina medarbetare och allra viktigast: våra patienter uppmärksammas. Priset inspirerar oss alla.”

Läs mer »

Per Bolund och Annie Lööf kommenterar GEM

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) och Annie Lööf, partiledare (C), medverkar vid lanseringen av den nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten idag tisdagen den 7 juni på SUP46. Gör du?

Läs mer »

Pionjärforskaren Philippe Aghion prisades

Philippe Aghion, professor Collège de France, besökte Stockholm och Grand Hôtel den 10 maj för att motta årets Global Award for Entrepreneurship Research. I samband med prisutdelningen höll han en prisföreläsning om tillväxtgåtor och diskuterade tillväxt, innovation och reformer med en namnkunnig panel.

Läs mer »

Årets studentföretagare sexa i globala finalen

Johan Wikström, Genomtänkt, som vann den nationella finalen av Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets tävling Årets studentföretagare kom sexa i den globala finalen i Thailand. ”En sjätte plats i världen är inte så illa ändå. Vi fick mycket beröm – och blev t o m nominerade för – bästa pitch. Dessutom har vi träffat riktigt spännande investerare så […]

Läs mer »

Webbutsändning från prisutdelningen av Global Award

Missade du föreläsningen av Philippe Aghion med anledning av prisutdelningen av Global Award of Entrepreneurship Research? Du kan ta del av webbutsändningen här.

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier om bl a digitalisering och delningsekonomi, inkubatorer och en skattereform för entreprenörskap under mån-onsdagen. Välkommen till våra aktiviteter med Tillväxtverket, PwC och Örebro universitet.

Läs mer »

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

Frukostseminarium den 26 maj: vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. På finansmarknaderna är dock vinst en icke-fråga, där är diskussionen snarare hur vinstdrivande företag ska regleras. På seminariet medverkar Martin Andersson, Lotta Engzell-Larsson, Kristina Mårtensson, Henrik Storm Dyrssen, Pär Strömberg och Håkan Tenelius. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Avskaffa hyresregleringen

Hyresregleringen utgör en av flera på varandra lagda regleringar som har resulterat i en dåligt fungerande bostadsmarknad. Kombinerat med en illa fungerande plan- och byggprocess och en stor brist på bostäder har den negativa effekter även för arbetsmarknaden. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund på DI Debatt.

Läs mer »

Den regionala kulturens betydelse för entreprenörskap

Seminariet i Örebro den 20 april tog sin utgångspunkt i  rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda. Författaren Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum berättade varför det startas fler företag i områden med historiskt sett många entreprenörer och presenterade även åtgärder för att stärka den regionala konkurrenskraften.

Läs mer »

Dokument: Swedish Entrepreneurship Summit 2016

Swedish Entrepreneurship Summit genomfördes i Malmö den 7-8 april i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Nu kan du ta del av dagarna i text och bild.

Läs mer »

Webb-TV: Det smittsamma entreprenörskapet

Den 20 april samarrangerar Entreprenörskapsforum och Business Region Örebro ett seminarium där rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenteras och diskuteras. På seminariet diskuteras hur entreprenöriella kluster skapas, hur entreprenörskulturer kan bita sig fast i vissa regioner samt hur en negativ trend för en region eller kommun kan vända. Se seminariet på […]

Läs mer »

Trump är ett hot mot jobben i Sverige

Sverige är starkt beroende av USA när det gäller ­export av varor och tjänster. Vårt välstånd bygger på att det sitter en frihandelsinriktad president i Vita huset. Det blir dock inte fallet om Trump – eller Sanders – blir president, skriver Carl B Hamilton, professor, särskild rådgivare till EU-kommissionens handelsdirektorat och knuten till Entreprenör­skapsforum, på SvD […]

Läs mer »

Vill du bidra till det offentliga samtalet?

Till höstterminen 2016 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Braunerhjelm kräver att högskolan satsar på vidareutbildning

Analysgruppen Arbetet i framtiden fick i uppdrag av framtidsminister Kristina Persson att komma med förslag för full sysselsättning, låg arbetslöshet och en inkluderande arbetsmarknad på 10-15 års sikt. Rapport och debattartikel levererades den 11 april. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkade i analysgruppen liksom i artikel och replik. 

Läs mer »

Johan Eklund på Law and Economics-konferens i Paris

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor JIBS, presenterar idag ett working paper på temat Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle vid en internationell Law and Economics-konferens i Paris. Ta del av skriften och läs mer om konferensen.

Läs mer »

Nominera en social innovation!

Idag startar ett nytt projekt, ”100 sociala innovationer”, som ska samla in och visa upp ett stort antal exempel på nya sociala innovationer i Sverige. Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i […]

Läs mer »

Debatten om personaloptioner intensifieras

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och IFNs Magnus Henrekson framhäver vikten av en förmånlig beskattning av personaloptioner för svensk välståndsutveckling på DI Debatt. Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon, håller med: kassera utredningen omedelbart!

Läs mer »

Använd Entreprenörskapsforums forskare på seminarier i Almedalen!

Våra forskningsledare medverkar gärna i ditt seminarium i Almedalen. På plats kommer Pontus Braunerhjelm,  Johan Eklund och Johanna Palmberg att vara. Läs mer om vad de är taggade på att prata om.

Läs mer »

WEBBUTSÄNDNING: Swedish Entrepreneurship Summit i Malmö

Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskap, näringslivsdynamik och innovation arrangeras i Malmö den 7-8 april. Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren bjuder nämligen in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016. På agendan finns bl a företagens roll i kunskapsekonomin, växande företag, produktivitet, life science och hållbarhet. Varmt välkommen med din anmälan! SE KONFERENSEN på Bambuser.

Läs mer »

Ny rapport: En innovationspolitik utan entreprenörskap ger ingen tillväxt

Innovationer sprids genom entreprenörers kommersialisering i näringslivet. På så sätt fortplantar sig allmännyttig kunskap i ekonomin. Om innovationer inte kommer medborgarna till del uteblir tillväxten. Ändå saknas entreprenörskapsperspektivet i forsknings- och innovationspropositionerna 2008-2012, enligt en ny rapport av Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Örebroseminarium: Det smittsamma entreprenörskapet

Den 20 april samarrangerar Entreprenörskapsforum och Business Region Örebro ett seminarium där rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenteras och diskuteras. På seminariet diskuteras hur entreprenöriella kluster skapas, hur entreprenörskulturer kan bita sig fast i vissa regioner samt hur en negativ trend för en region eller kommun kan vända. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Sverige i OECDs innovationstopp men åtgärder krävs

Sverige presterar bra men förbättringar krävs vad gäller styrning och strategisk ledning. Det sa OECD-chefen Andrew W. Wyckoff när han besökte Entreprenörskapsforum och Vinnova för att presentera OECDs utvärdering av svensk innovationspolitik. Ta del av webbutsändning, bilder och referat från seminariet.

Läs mer »

Företagens exportmönster och behovet av en avdramatiserad handel

Den 16 mars hölls ett lanseringsseminarium av rapporten International Market Exit and Re-entry författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand, JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Det blev en diskussion om såväl export som import, globala värdekedjor, företagens exportmognad och behovet av att avdramatisera exporten – en del av den vardagliga handeln.

Läs mer »

Pionjär inom tillväxtforskning belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Innovationer påverkar företags in- respektive utträde på marknaden och […]

Läs mer »

WEBBUTSÄNDNING: OECD om forskning och innovation

Se webbutsändningen från Entreprenörskapsforums och VINNOVAS seminarium då Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation på OECD, besökte Sverige för att presentera OECDs rapport The 2016 Sweden Review of Innovation Policy. 

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum i fokus på Ruter Dam-träff

Ruter Dams affärsnätverk besökte Entreprenörskapsforum den 15 mars. Naturligtvis diskuterades entreprenören – en ekonomis förändringsagent. Flera forskare presenterade sina projekt och eftermiddagen avslutades med sushi, förfriskningar och spännande samtal.

Läs mer »

Swedish Philanthropy Summit 2016: Så kan filantropi bidra till att lösa samhällsutmaningar!

På årets filantropisummit den 14 mars diskuterades filantropi med utgångspunkt från ett amerikanskt, ett europeiskt och ett svenskt perspektiv. Det stod klart att olika förutsättningar råder men att förutsättningarna finns på plats för att filantropi ska kunna bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.

Läs mer »

Ny rapport: Flexibelt exportstöd gynnar internationalisering

Regeringens lägger som en del av exportstrategi 795 miljoner SEK för att stimulera Sveriges närvaro på globala marknader de kommande fem åren. En ny studie från Entreprenörskapsforum visar att 40 procent av exporterande små- och medelstora företag drar sig ur sina exportmarknader, av dessa återvänder hälften vid ett senare tillfälle. Svenskt exportfrämjande bör inte enbart […]

Läs mer »

Entreprenörskap – en genusfråga

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium i Örebro under rubriken Är entreprenörskap en genusfråga? Bakgrunden var att kvinnors entreprenörskap minskat såväl i Sverige som i Örebro län. I diskussionen lyftes behovet av att få fler nyanlända kvinnor att bli entreprenörer, fler ambassadörer för kvinnors företagande samt att jobba […]

Läs mer »

Innovativa hubbar eller samma gamla stubbar?

Norra Sverige har vuxit upp ur exploateringen av rika naturtillgångar. Stora industrier har sysselsatt hundratusentals människor genom åren. Idag ser dock samhället annorlunda ut. Ska den norrländske entreprenören våga sig fram efter att ha varit en sällsynt gäst under den stora bruksepoken. Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, medverkar i Framtidstankens seminarium i Sundsvall den 17 mars.

Läs mer »

OECD om forskning och innovation

OECD-chefen Andrew W. Wyckoff besöker Sverige för att presentera rapporten The 2016 Sweden Review of Innovation Policy på ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova den 22 mars.

Läs mer »

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de […]

Läs mer »

Företagsamma studenter i final

Årets studentföretagare 2016 gick av stapeln 24 februari på SUP46 i Stockholm. Elina Johansson, Frederica Ohly, Johan Wikström, Magnus Sellberg och Meiju Vartainen slogs om titeln och 150 000 kr och en plats i den internationella finalen i Bangkok.

Läs mer »

Ruter Dam på företagsbesök

Ruter Dams nätverk av kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag bjuds den 15 mars in till företagsbesök hos Entreprenörskapsforum. Under mötet diskuteras hur Entreprenörskapsforum påverkar beslutsfattare med oberoende forskningsresultat, hur det svenska näringslivets långsiktiga internationella konkurrenskraft och förmåga att hävda sig i den globala ekonomin ser ut samt vilka ekonomisk-politiska policyförslag som krävs för […]

Läs mer »

Årets studentföretagare: Digital relationsbyggare vinner 150 000 kr

Johan Wikström, grundare Genomtänkt kommunikationsbyrå AB och student på Mittuniversitetet blev Årets studentföretagare 2016. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Bangkok, Thailand. 

Läs mer »

Nu är den här!

Forskning, nätverk och debatt inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Det är Entreprenörskapsforum i en liten ask, eller i en 32-sidig verksamhetsberättelse. Här på kontoret doftar det nytryck, vi lovar att den är färsk även digitalt. Ta del av verksamhetsberättelsen för 2015.

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum i debatten

Sedan årsskiftet har Entreprenörskapsforum synts på flera stora dagstidningars debattsidor. Bland annat har personaloptioner, bostadsmarknad, privata donationer till universitet och regional konkurrenskraft varit på agendan.

Läs mer »

Örebroregionen – väl rustad för framtida utmaningar!

Örebros utveckling i fråga om att höja humankapitalinnehållet i den regionala arbetsmarknaden har varit bland de starkaste i landet. All utbildning resulterar dock inte i humankapital. Utbildning måste tillåtas vara behovsdriven utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket förutsätter nära samarbete med det regionala näringslivet. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Per Thulin i Nerikes Allehanda.

Läs mer »

Det smittsamma entreprenörskapet: rapport, film, referat, bilder och press

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp,  Stig Henriksson och Magnus Henrekson medverkade vid lanseringen av Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda den 11 februari.

Läs mer »

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

Tisdagen den 8 mars arrangerar Entreprenörskapsforum  ett frukostseminarium i Örebro med anledning av den internationella kvinnodagen. I senaste nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visas att svenska kvinnors entreprenörskap har fallit från 6,2 procent till 3,8 procent, en minskning med närmare 40 procent på ett år. Detta rimmar illa med regeringens strategi att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att 4 […]

Läs mer »

Det smittsamma entreprenörskapet

Regional bolagsskatt, förbättrade ramvillkor och god stadsplanering föreslogs för att förändra envisa lokala kulturer och stärka den regionala konkurrenskraften. Det var fullsatt när rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda  lanserades den 11 februari 2016. Medverkade gjorde, förutom rapportförfattaren Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp, Magnus Henrekson och Stig Henriksson.  

Läs mer »

Final i Årets studentföretagare 2016

Fem tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 24 februari på SUP46 i Stockholm. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Bangkok. Kom och lyssna till engagerande företagspresentationer och mingla med finalister, företagare och arrangörer.

Läs mer »

Ny rapport: Färre nya företag i historiska (S) och (V)-fästen

Svenska kommuner som historiskt varit starka fästen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har betydligt färre nya företag per invånare idag, mer än ett halvt sekel senare. Samma kommuner är mer beroende av storföretag och allmänhetens attityder till företagande är också minst positiva i landet. I rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenterar Johan P Larsson […]

Läs mer »

WebbTV: Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp,  Stig Henriksson och Magnus Henrekson medverkade vid lanseringen av  ”Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda”. TITTA PÅ SEMINARIET HÄR!

Läs mer »

Två av tre ser entreprenörskap som en lovande karriär

I årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) framkommer att 66 procent av den globala arbetsföra befolkningen ser entreprenörskap som ett bra karriärsval. Mer än hälften anser sig också ha förmågan att starta företag.

Läs mer »

Åtgärder för en havererad hyresmarknad

De flesta av Sveriges kommuner har brist på hyresrätter och i många städer krävs det åratal i kö för att få lägenhet. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Arvid Malm skriver på Norrbottens-Kurirens och Västerviks-Tidningens debattsidor att situationen inte bara är dålig för den som vill flytta – även ekonomin drabbas när företag som växer får svårare […]

Läs mer »

Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum, presenterar rapporten ”Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda” som diskuteras av bl a Rune Andersson, Mellby Gård, Susanne Andersson Pripp, HotellEtt och Visita, Stig Henriksson, riksdagsledamot […]

Läs mer »

Braunerhjelm i debatt om personaloptioner

Varför ska investeringar som innebär likartat risktagande beskattas så olika? Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och 13 tunga företagare skrev den 8 januari ett inlägg om personaloptioner på DI Debatt vilket öppnade för fortsatt diskussion. 

Läs mer »

Gör som Finland och underlätta privata donationer till universitet

Om regeringen menar allvar med att kunskap ska vara grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel bör incitament för privata donationer till universitet och högskolor stärkas markant, skriver tre forskare knutna till Entreprenörskapsforum på DN Debatt idag.

Läs mer »

Swedish Entrepreneurship Summit i Malmö

Varmt välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskap, näringslivsdynamik och innovation! Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras av Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren äger i år rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april. På agendan finns bl a företagens roll i kunskapsekonomin, växande företag, produktivitet, life science och hållbarhet.  Ta del av det späckade programmet och anmäl dig!

Läs mer »

Utbildning lönar sig inte tillräckligt i Sverige

Av 23 jämförbara OECD-länder har Sverige den ­lägsta utbildningspremien. Den låga avkastningen på utbildning och human­kapital är på sikt inte förenlig med Sverige som ledande kunskaps­nation, skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund på SvD debatt.

Läs mer »

Från linjär till cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. I en ny rapport av Almas Heshmati, professor JIBS, analyseras cirkulär ekonomi som begrepp och styrmedel. På lanseringsseminariet den 17 december 2015 diskuterades hur vi går från en linjär till en cirkulär ekonomi liksom affärsmodeller som […]

Läs mer »

Folkhemsfilantropi på digital framfart

Trots att avdragsrätten för gåvor slopas från och med januari 2016 ser framtiden för givande ljus ut. Nya digitala kanaler har öppnat nya möjligheter för engagemang och givande och intresset för att bidra med både tid och pengar till samhällsutveckling ökar. En politik som tar ansvar för detta engagemang i civilsamhället efterlystes vid Entreprenörskapsforums seminarium […]

Läs mer »

Ett innehållsrikt och spännande 2015 är snart till ända liksom Johan Eklunds första år som vd för Entreprenörskapsforum. Ett stort tack riktas till er alla i vårt nätverk, dvs ni beslutsfattare, praktiker och forskare som engagerar er i frågor som rör entreprenörskap, innovation och näringslivsdynamik. Ni bidrar till att Entreprenörskapsforum är en väletablerad organisation med högt anseende. Läs […]

Läs mer »

Låt entreprenörer driva utvecklingen mot hållbar ekonomi

EU uppmanar sina medlemsländer att ta fram nationella strategier för att integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sverige har goda förutsättningar med hög teknologisk utveckling och stark innovationskraft. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att omställning mot en cirkulär ekonomi gör det möjligt att handskas med knappa resurser och utsläpp. Hållbart entreprenörskap spelar en […]

Läs mer »

Lyft regionernas konkurrenskraft – inte bara städernas!

Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois beskrev sin forskning om vad som gör en stad konkurrenskraftig på Entreprenörskapsforums seminarium den 7 december. Det blev en diskussion kring behovet att gå utanför staden till förmån för att diskutera en hel regions utmaningar. Forskningen visar också på en ökad grad av ömsesidigt beroende mellan regioner; utbytet inom regionen minskar […]

Läs mer »

Öppen innovation – så funkar det

Den 2 december lanserades policysammanfattningen Varför silotänkande kan vara bra för innovation. Innovationstävlingar, öppen källkod samt allianser och partnerskap är former av öppen innovation som företag experimenterar med. Men trots framgångsexempel pekar forskningen på att det finns stora utmaningar. Vid seminariet diskuterades vad öppen innovation egentligen är, vilka former som kan och bör användas och om det egentligen är någonting nytt.

Läs mer »

Braunerhjelm i Näringslivets forskningsberedning

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har knutits som sakkunnig till Näringslivets forskningsberedning. Bland tungviktarna i gruppen finns Håkan Mogren, tidigare vd Astra, Leif Östling, tidigare vd Scania, Karin Markides, professor, tidigare rektor på Chalmers, Maria Strömme, professor nanoteknologi, Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca Sverige och Johan Söderström, vd ABB Sverige.

Läs mer »

Kollaborativ ekonomi, entreprenörskap och små och medelstora företag

Onsdagen den 25 november samarrangerade Entreprenörskapsforum en heldags-workshop om kollaborativ ekonomi tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat med inriktning på inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag. Det blev en dag med många livliga diskussioner, möten mellan entreprenörer och policy-praktiker samt en del konkreta inspel och förslag för alla att ta med sig hem.

Läs mer »

Vinster i välfärden – opinion, valfrihet och kvalitet

Den 26 november 2015 lanserades årets Swedish Economic Forum Report – Vinster, välfärd och entreprenörskap. Årets rapport sätter fokus på vinster i välfärden, bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Rapportens författare presenterade slutsatser och policyförslag och namnkunniga kommentorer diskuterade bl a debatten och opinionen kring vinster, […]

Läs mer »

En procent av företagen lyckas med öppen innovation

Företag som både tar in och släpper ut idéer är mer innovativa än andra. Samtidigt visar empiriska studier att öppen innovation är svårt att realisera. Även bland företag som aktivt söker öppna upp lyckas få faktiskt ta in idéer utifrån. Av 2 400 företag som aktivt satsar på öppen innovation lyckas bara 24, d v […]

Läs mer »

Örebro universitet lyfter regionens utveckling

Onsdagen den 18 november lanserade Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt forum i den nya aulan på Örebro universitet. I samband med lanseringen presenterades rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin från Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Parismötet måste sluta upp kring en innovations- och entreprenörskapspolitik!

På SvD Brännpunkt lanserar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm idag ett nytt forskningsprojekt som ska analysera vad som krävs för att snabba på den tekniska omställningen mot en mer klimatvänlig energiproduktion. Det behövs en – helst flera – Steve Jobs på energiområdet. Läs artikeln!

Läs mer »

Ny rapport: Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

I en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum framkommer att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I […]

Läs mer »

Varken internationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster. Vare sig vinstbegränsningar eller förbud mot vinstuttag kommer åt de kvalitetsproblem som uppstår inom välfärdssektorn. Det skriver författarna bakom årets Swedish Economic Forum Report som lanseras på torsdag. 

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm vice preses i IVA

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, har nyligen blivit invald som vice preses i IVA på tre år. Leif Johansson, ordf i Ericsson och AstraZeneca är preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som bildades 1919 som världens första ingenjörsvetenskapsakademi. Pontus Braunerhjelm är även en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt som lanserade en […]

Läs mer »

Rätt kunskap skärper regionernas ställning

Rätt kunskap är ett kritiskt element i en strategi som syftar till att behålla eller stärka en regions ekonomiska ställning. Vikten av att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad, men också en stimulerande boendemiljö och ett varierat utbud av kultur kan inte överskattas, skriver Johan Eklund, Per Thulin och Per Tryding i en debattartikel i Dagens samhälle […]

Läs mer »

Stadens ekonomiska dynamik

Den 7 december bjuder Entreprenörskapsforum in till seminarium med Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois. Professor Hewings forskar om vad som gör en stad konkurrenskraftig och hur stadens och närområdets tillväxtkraft är sammanflätad med utvecklingen av demografi, konsumtionsmönster och flyttmönster.

Läs mer »

Produktivitetskommission utreder skånsk paradox

Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Därför har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med regionala aktörer i Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Entreprenörskapsforum är vetenskaplig partner i projektet. Den 13 november medverkade Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum och ordförande för det expertråd som knyts till projektet, vid […]

Läs mer »

Öppen innovation – hur funkar det?

Öppen innovation blir alltmer vanligt. Många företag säger sig arbeta med öppen innovation och Europeiska kommissionen storsatsar för att få europeiska företag att implementera öppna innovationsprocesser. På ett seminarium den 2 december presenteras en ny policysammanfattning av Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet och årets mottagare av Entreprenörskapsforums Unga forskarpris.

Läs mer »

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Intresset för att donera till högre utbildning och forskning ökar i Sverige. Men, av de 17 rekommendationer EU tog fram för att uppmuntra till donationer har inte ett enda genomförts i Sverige. Vad kan vi lära av Finland där staten under senare år stimulerat privata donationer till lärosäten genom motfinansiering och utökad avdragsrätt? Detta diskuterades vid ett frukostseminarium den […]

Läs mer »

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer

Det finns idag ett stort samhällsengagemang för att bidra med både tid och pengar till en positiv samhällsutveckling. Den tekniska utvecklingen, inte minst sociala medier, skapar förutsättningar som gynnar denna folkhemsfilantropi. Vid ett seminarium den 11 december kommer vi bl a att diskutera digitaliseringens betydelse för givandet och användandet av nya kanaler för insamlingsorganisationerna.

Läs mer »

Ny rapport: Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad

Örebroregionen med Örebro universitet i spetsen har, liksom Sverige i stort, byggt ut kapaciteten inom högre utbildning. Samtidigt finns det problem med svensk högre utbildning såväl vad gäller kvalitet som innehåll. Arbetsgivare får allt svårare att rekrytera trots en högre andel högutbildade. Hur ser det ut med utbildningsprofiler, kompetensförsörjning och matchning på Örebro arbetsmarknad?

Läs mer »

Workshop om kollaborativ ekonomi

Den 25 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Europeiska kommissionen en workshop om kollaborativ ekonomi. Syftet är att skapa en bättre förståelse för hur den kollaborativa ekonomin fungerar genom att lyssna in näringslivet, lokala och nationella beslutsfattare samt akademiker, tankesmedjor och organisationer.  

Läs mer »

Global talangjakt ställer krav på Sverige

Den 11 november lanserades policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning av Johan Eklund vid ett frukostseminarium i Entreprenörskapsforums lokaler. I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten. Förbättrad utbildningskvalitet på alla nivåer, marginalskatternas effekter och global talangjakt togs upp i paneldiskussionen.

Läs mer »

SEF15: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Swedish Economic Forum Report lanseras den 26 november och sätter i år fokus på vinster i välfärden. Bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Bland kommentatorerna finns Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, Anna-Karin Hatt, Almega, Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, Håkan Wiclander, Idéburna skolors […]

Läs mer »

Regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap

Pontus Braunerhjelm, Sameeksha Desai och Johan Eklund har skrivit inledningskapitlet till ett nummer av European Journal of Law and Economics. Specialnumret och kapitlet utforskar förhållandet mellan regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap.    

Läs mer »

Ny rapport: Utbildning lönar sig inte i Sverige

Svenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning. Den senaste policysammanfattningen från Entreprenörskapsforum visar att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Av 23 rika OECD-länder har Sverige den lägsta utbildningspremien, Tyskland ligger exempelvis på 9,5 procent.

Läs mer »

Från forskning till innovation – delrapport från Entreprenörskaps-utredningen

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, som även är särskild utredare för Entreprenörskapsutredningen, har lämnat en delrapport med slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik. Han lyfter fram förslag inom tre delområden som alla måste beaktas för att få full utväxling på de svenska forskningsinsatserna. 

Läs mer »

Ingemar Lind in memoriam

Vi på Entreprenörskapsforum noterar med sorg att Ingemar Lind har avlidit. Ingemar Lind var en av de fyra som tillsammans smidde planerna för det som idag är Entreprenörskapsforum, tidigare Forum för småföretagsforskning, FSF, som startade 1994. Han verkade som rektor vid Örebro universitet 1990-1999. Han var i grunden matematiker med en doktorstitel från Uppsala universitet. Efter sin tid […]

Läs mer »

Innovationsråd som policyinstrument

Den 2 november 2015 anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av att Vinnova lanserade rapporten National Research and Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance – Characteristics and challenges. I rapporten jämförs de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. Diskussionen under seminariet fokuserade på hur råden är uppbyggda, deras roll och hur innovation kan […]

Läs mer »

Ökad attraktivitet och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har medverkat i styrgruppen för projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt som IVA drivit i två år. I veckan lanserades rapporten ”Nycklar till ökad attraktivitet och tillväxt”. I rapporten ges svar på följande frågor: Vad krävs för att Sverige, en liten exportberoende ekonomi, ska fortsätta att vara ett land med mycket högt välstånd? Vad […]

Läs mer »

Sociala innovationer förnyar och förbättrar Sverige

Den 27 oktober lanserades policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer. Även om ämnet är relativt obeforskat är sociala innovationer inget nytt utan har lagt grunden till dagens välfärdsutbud. Både statens och företagens ansvar stod i fokus när sociala innovationer och deras roll i samhällsutvecklingen diskuterades vid lanseringsseminariet.

Läs mer »

Att göra mer med mindre – den cirkulära ekonomins möjligheter

Den 17 december bjuder Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten A Review of the Circular Economy and its Implementation, av Almas Heshmati, professor JIBS. I rapporten visar författaren vad som driver utvecklingen av en cirkulär ekonomi och kartlägger hur andra länder, framförallt Kina, har arbetat med policy för omställning samt hur detta kan utvärderas och […]

Läs mer »

Så kan staten främja sociala innovationer

Samhället står inför en mängd utmaningar såsom demografisk utveckling, miljö- och klimatpro­blem, ökad seg­regation och samhällsklyftor. Sociala innovationer erbjuder nya lösningar på sociala behov. För att förbättra förutsättningarna för dessa kan staten ta en mer aktiv roll för att öka investeringarna. I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum föreslås bl a en statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav […]

Läs mer »

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

Den 11 november lanseras Johan Eklunds PS Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblemen på arbetsmarknaden?  I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten.

Läs mer »

Nu är det dags att nominera till Unga forskarpriset! Pristagaren får heder, ära och 150 000 kronor! 2016 års pris kommer att tilldelas en man som är max 35 år vid nomineringstillfället och som utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Vartannat år går priset till en kvinna, senast till Anna Brattström, Lunds universitet. Har du docentkompetens […]

Läs mer »

Vill du bidra till det offentliga samtalet?

Till vårterminen 2016 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

Den 2 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Vinnova ett lunchseminarium kring lanseringen av en ny rapport som jämför de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. På seminariet diskuteras bl a vilken roll nationella innovationsråd har, om politiker kan styra innovation och vad utvärderingen säger om det svenska innovationsrådet. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Torsdagen den 5 november bjuder Entreprenörskapsforum in till frukostseminarium om finansiering av forskning och högre utbildning. Seminariet tar sin utgångspunkt i det finska systemet där staten under senare år stimulerar privata donationer till lärosätena genom motfinansiering och utökad avdragsrätt. Vad kan vi lära av det finska systemet? Varmt välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

Onsdagen den 18 november lanserar Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt Forum som ska, utifrån den senaste forskningen, peka på ekonomisk-politiska insatser som långsiktigt kan stärka regionernas ställning. I samband med lanseringen presenteras rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin.

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum på World Entrepreneurship Forum

Onsdagen den 21 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum en workshop med fokus på entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner i Europa, Kina och USA på World Entrepreneurship Forum i Hangzhou, Kina. Vad finns det för likheter och skillnader mellan Europa, Kina och USA vad gäller entreprenöriella aktiviteter, ambitioner för tillväxt och innovation och attityder kring entreprenörskap? Olika typer av […]

Läs mer »

På torsdag 5 november arrangerar Entreprenörskapsforum tre seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg. Hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster; innovation och entreprenörskap i offentlig verksamhet samt e-hälsa och sociala innovationer i välfärden är ämnen som vi lyfter under Europas största mässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Läs mer »

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt?

Även om svensk makroekonomisk prestation är ok ger undermålig utbildning, hög regelbörda och dålig matchning anledning till oro. Tisdagen den 6 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Hur inhämtas relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet? Bl a diskuterades: hur går det egentligen för […]

Läs mer »

Vad är socialt med sociala innovationer?

Tisdagen den 27 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Både i Sverige och internationellt ser vi en ökad medvetenhet och intresse för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Vad säger forskningen och vad är sociala innovationers roll i samhällsekonomin?

Läs mer »

Utlandsfödda främjar exporten

Du som har lyssnat på Ekonomiekot idag har hört Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms Handelskammare, och medförfattare till ”Utlandsfödda och företagens internationalisering” berätta om rapportens slutsatser. Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag, därför bör Sverige bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering. Läs rapporten!

Läs mer »

Skifta skatter mot fastigheter och konsumtion

Att det finns utrymme för förbättringar för det svenska företagsklimatet stod klart när Världsbankens analyschef Augusto López-Claros besökte Sverige och Entreprenörskapsforum. Politiker och experter var inbjudna att ge synpunkter vilket resulterade i en bred diskussion om utbildning, skatter, bostads- och arbetsmarknad. Ta del av referat och bilder från seminariet.

Läs mer »

Eklund om Anderssons budget

Igår kommenterade Johan Eklund, Entreprenörskapsforums vd, regeringens budgetproposition för 2016 på Nationalekonomiska föreningens möte. Finansminister Magdalena Andersson drog BP16 ”Investeringar för fler jobb” och presenterade de åtgärder regeringen föreslår för fler jobb och för att uppnå målet om EUs lägsta arbetslöshet.

Läs mer »

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt saker?

Sveriges position inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft jämförs fortlöpande med andra länder. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker? Den 6 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om vad som är relevant att titta närmare på för att bedöma konkurrenskraften i det svenska näringslivet.

Läs mer »

Utbildning nyckeln till entreprenörskap

Entreprenörskap går att lära sig! Sverige bör öka satsningar på entreprenörskapsutbildning i ett tidigt skede. Dessutom lönar sig högre utbildning i allmänhet, i alla fall om du är entreprenör. Detta diskuterades den 16 september då Entreprenörskapsforum, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm arrangerade Swedish Schumpeter Lecture 2015. Årets föreläsare var Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School. Bo […]

Läs mer »

Förstärkning på Entreprenörskaps-forum

Efter sommaren har Entreprenörskapsforum fått tillskott på alla fronter. Nationalekonomen Pardis Nabavi är vår nya forskare efter Maria Adenfelt, Ylva Skoogberg ersätter Mikael Jorstig som projektledare med ett särskilt fokus på våra regionala frågor och professor Carl B Hamilton är ny affilierad forskare och senior rådgivare. Forskningssidan stärks ytterligare av våra två nya doktorander Emma Lappi […]

Läs mer »

Ansök eller nominera till Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är Entreprenörskapsforums årliga tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate), som jämte studier, äger och driver ett eget företag. Förstapriset är 150 000 kronor samt plats i den internationella finalen  Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) i Bangkok, Thailand. Ansök eller nominera senast 8 januari 2016!

Läs mer »

Världsbankschef på Sverigebesök

Torsdag den 1 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium då Augusto López-Claros, Director of Global Indicators and Analysis på Världsbanken, besöker Sverige för att presentera huvudslutsatserna ur rapporterna om det svenska näringslivsklimatet som Världsbanken tog fram på uppdrag av den förra regeringen.

Läs mer »

Inbjudan till konferens i Turin om insolvens och entreprenörskap

Entreprenörskapsforum är medarrangör av en tvådagarskonferens den 19-20 november i Turin, Italien. Konferensen kommer att handla om konkurs, insolvens och entreprenörskap. Du är välkommen att medverka med din teoretiska eller empiriska studie; skicka in ditt papper senast den 30 september.

Läs mer »

Återinförandet av en kapitalbudget skulle gynna svensk tillväxt

Fler röster höjs för att Sverige ska överge överskottsmålet. I så fall bör det ske i samband med en större budgetreform, skriver Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm i SvD idag. Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska – och för framtida välfärd centralt viktiga – investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och […]

Läs mer »

Så blir du glad igen Notch

Markus ”Notch” Persson sålde sitt företag Minecraft för 18 miljarder kronor. Nu twittrar han från Ibiza över hur olycklig han är. Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg bjöds tillsammans med andra experter in av EFN för ett samtal med Lennart Ekdal om hur man blir lycklig som miljardär och om vad man kan göra med sina pengar.

Läs mer »

Braunerhjelm gästar Stellenbosch

I september gästforskar professor Pontus Braunerhjelm i Sydafrika vid Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), ett oberoende institut grundat vid University of Stellenbosch. Under sin tid på STIAS kommer Pontus Braunerhjelm att dels forska och dels vara med i organisationskommittén för en roundtable-konferens på temat ”Innovation driven growth in Sub-Saharan Africa”. Konferensen äger rum den 22-23 februari 2016 och […]

Läs mer »

Martin Beckmann Award för bästa artikel

Entreprenörskapsforums forskare Johan P. Larsson har tillsammans med sina medförfattare vunnit Martin Beckmann Annual Award för bästa artikeln i Papers in Regional Science 2014. Enligt juryn är artikeln The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies? ett innovativt och viktigt bidrag till förståelsen av hur och varför löner skiljer […]

Läs mer »

Utbildning vägen till entreprenörskap?

Den 16 september bjuder Entreprenörskapsforum tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm in till Schumpeterföreläsning. Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School, håller årets föreläsning ”The Potential of Fostering More (Schumpeterian) Entrepreneurship”. Kommentarer från bl a Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Juanna S Joensen, University of Chicago.

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum söker praktikant

Till höstterminen 2015 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Hur behåller vi en digital konkurrens i världsklass?

Förbättrad infrastruktur, flexibla regelverk och innovatörer och entreprenörer behövs för att tillvara digitaliseringens möjligheter och behålla en svensk konkurrenskraft i världsklass.  Sverige har stora fördelar i den digitala ekonomin, hur behåller vi försprånget? Detta diskuterades vid Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets andra Almedalsseminarium den 29 juni 2015.

Läs mer »

Vad letar företagen efter? Så får vi syn på och möter näringslivets kompetensbehov

Att hitta rätt anställd med rätt kompetens är en stor utmaning för företag och en förutsättning för konkurrenskraft. Hur når företagens behov fram till beslutsfattarna och hur får vi flexibla system som hänger med i snabba omvärldsförändringar? Dessa frågor diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets frukostseminarium under Almedalsveckan.

Läs mer »

Nöjd praktikant mot nya mål

Entreprenörskapsforums praktikant för våren, Joakim Henningson, avslutar nu sin tjänst på organisationen och blickar vidare mot arbete för att främja svenska relationer med utlandet och svenskt företagande utomlands.

Läs mer »

Så får vi fler gaseller i flocken

Modernisering, samordning och starkare närvaro på tillväxtmarknader är avgörande för att hjälpa tillväxtföretag och företag med hög tillväxtpotential ut på nya marknader. Detta diskuterades vid lanseringen av Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential den 23 juni.

Läs mer »

Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

Skatter, regelverk, kunskap, utbildning och bostäder. Det är policyområden som måste ses över för att tillvara möjligheterna inom den framväxande delningsekonomin. Detta diskuterades vid lanseringen av rapporten Sharing Economy – Embracing Change with Caution den 16 juni.

Läs mer »

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

Den 17 juni höll Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensregler i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University, som i sin forskning har tittat på olika institutionella reformers konsekvenser för entreprenörskap. Läs referatet (på engelska).

Läs mer »

Pia Sandvik i näringsministerns advisory board

Regeringen har nu presenterat sin industrikansler som utlovades i valrörelsen. Det blir inte en person utan fyra och dessa ingår i näringsministerns advisory board. En av dessa rådgivare är Pia Sandvik, styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vd Länsförsäkringar Jämtland.

Läs mer »

Entreprenörskap i Sverige 2015

I årets GEM-rapport visas att det svenska nyföretagandet har fallit dramatiskt. Särskilt anmärkningsvärt är minskningen av kvinnors entreprenörskap. Namnkunniga politiker, näringslivsprofiler och organisationsföreträdare kommenterade detta vid lanseringen i Stockholm.

Läs mer »

Förbättra entreprenörers möjligheter till en ”andra chans”!

Stärk förutsättningarna för att entreprenörer ska få en andra chans om de hamnar i betalningssvårigheter. Det anser fem företrädare för Entreprenörskapsutredningen på Infotorg Juridik. Bland artikelförfattarna finns Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell och forskningsledare Pontus Braunerhjelm. Läs artikeln.

Läs mer »

Ny rapport: Boosta internationaliserings-främjandet

Väldigt få små och medelstora företag, SMF, internationaliseras. Samtidigt är det viktigt för Sverige att snabbväxande SMF söker sig till internationella marknader. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum lyfter författarna behovet av att öka främjandeinsatserna till företag med hög tillväxtpotential. Dessa insatser bör vara differentierade under ett företags olika tillväxtfaser för att bäst bistå företagens […]

Läs mer »

Entreprenörskaps-forum i Almedalen

Under årets Almedalsvecka samarrangerar Entreprenörskapsforum två seminarier med Tillväxtverket, ett om kompetensförsörjning och ett om digitalisering. Båda hålls på förmiddagen den 29 juni. Dessutom medverkar vd Johan Eklund och forskningsledare Pontus Braunerhjelm i ett antal seminarier arrangerade av andra. Ta del av vårt kalendarium!

Läs mer »

Lokomotivföretag för att främja export av miljövänlig teknik

Hur kan stora företag vara katalysatorer för små och medelstora företag, SMFs, som exporterar cleantech? Det är frågeställningen för en ny rapport om lokomotivföretag av Nordiska ministerrådet som Entreprenörskapsforums tidigare forskningsledare Maria Adenfelt bidragit till. Rapporten undersöker hur offentligt stöd till en dragloksmodell där partnerskap mellan större och mindre företag för att underlätta export av […]

Läs mer »

Ny rapport: Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

I rapporten The Sharing Economy – Embracing change with caution, den elfte rapporten från Näringspolitiskt forum,  uppmärksammas att digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin.  Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. Författarna noterar att Sverige, i förhållande till andra ekonomier, ligger […]

Läs mer »

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Den 29 maj 2015 lanserades policysammanfattningen Från jobbpolitik till tillväxtpolitik författad av Hans Lööf och Gustav Martinsson, båda KTH. Författarna efterlyser en politik inriktad på ett högt omvandlingstryck i ekonomin och ett välfinansierat försäkringssystem för att stimulera individers utbildning och omställning i stället för sänkt skatt på kapital och arbete.  Företrädare från fackförbund och näringslivsorganisationer kom med inspel och kommentarer […]

Läs mer »

USA – dubbelt så entreprenöriellt som Europa

Entreprenörskapsforum lanserade en ny rapport The Entrepreneurial Code – Entrepreneurial climate and prospective growth in Europe and US inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor i Washington DC. Hur kan policymakers bidra till att främja entreprenörskap och hur kan särskilt kvinnors entreprenörskap öka? Det var frågor som diskuterades på lanseringsseminariet i the House of Sweden den 1 […]

Läs mer »

Nationell GEM-rapport: Drastisk minskning av kvinnors entreprenörskap

Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 […]

Läs mer »

Evolutionär ekonom prisades på Grand

Den 20 maj 2015 mottog professor Sidney G. Winter årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel i Stockholm. Pristagaren utmanade den traditionella ekonomiska teoribildningen med sitt evolutionära perspektiv och manade till ytterligare diskussion kring entreprenörskapets roll för en dynamisk ekonomi.

Läs mer »

Replik på DN Debatt: Förslag ökar utanförskapet

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och Magnus Henrekson, vd IFN replikerar: Resultatet av Lööf och Martinssons förslag skulle sannolikt vara försvagad internationell konkurrenskraft, färre jobb och ökat utanförskap.

Läs mer »

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

Entreprenörskapsforum bjuder i samarbete med Tillväxtanalys in till seminarium för att bland annat diskutera ambandet mellan insolvensförfarande och entreprenörskap. Bör Sverige reformera konkurs- och insolvensreglerna i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap?

Läs mer »

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Sverige har lyfts fram som ett av de länder som klarat den ekonomiska krisen bäst. Den samlade bruttonationalprodukten (BNP) har ökat mer de senaste tio åren än för de flesta jämförbara länder.  Men vilken tillväxt har egentligen den svenska ekonomin haft och hur ser lämpliga näringspolitiska satsningar ut? I Från jobbpolitik till tillväxtpolitik ger författarna […]

Läs mer »

Storstädernas betydelse för världsekonomin

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm besökte prestigekonferensen The Chicago Forum on Global Cities. På scen fanns bl a Robert Rubin och Henry Paulsson, tidigare amerikanska finansministrar, Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark och Ajay Banga, vd Master Card. Konferensen handlade om storstädernas betydelse för världsekonomin och samlade över 600 personer från 25 olika länder.

Läs mer »

Exportfrämjande i behov av uppdatering

Den 12 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Utvärdering och uppföljning är viktigt liksom en översyn av ett alltför snårigt utbud av främjandeinsatser.

Läs mer »

Johan P Larsson på Skåne Innovation Day

Entreprenörskapsforums forskare Johan P Larssons rapport Innovation utan entreprenörskap? visar att de flesta svenska innovationer föds när entreprenörer samverkar med kunder och omvärld för att möta olika behov på marknaden. Den 3 juni presenterar han rapportens resultat i sessionen Entreprenörer är innovatörer! på Skåne Innovation Day.

Läs mer »

Staten och kapitalet – företagsdynamik i Kina

Den 7 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om privat och statlig bolagssektor i Kina. Välrenommerade kinesiska professorer diskuterade företagsdynamik och politisk ekonomi i Kina och hur utländska företag kan förstå och göra affärer med Kina med namnkunniga kommentatorer.

Läs mer »

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

Den 29 maj bjuder Entreprenörskapsforum i samarbete med CESIS in till seminarium om Sveriges ekonomiska tillväxt. Under seminariet diskuteras bl a hur svensk tillväxt har sett ut och hur den bör se ut samt huruvida hållbar tillväxt är förenlig med hållbarhetsmål.

Läs mer »

Världsbanken om svensk ekonomi: Företagsklimatet behöver stärkas

I går, den 18 maj, presenterade Världsbanken en omfattande analys av det svenska företagsklimatet. Idag kommenterar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund analysen på SvD.se. Övergripande anser de att Världsbanken på ett övertygande sätt visar att Sverige är i behov av ett fortsatt reformarbete för att stärka förutsättningarna för svenska företagare och entreprenörer i en hårdnande […]

Läs mer »

En budgetreform behövs

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund skriver idag på DI Debatt att budgetutformningen måste göras om för att öka de offentliga investeringarna. En lösning är att införa en lånefinansierad kapitalbudget och en driftsbudget. Läs artikeln.

Läs mer »

Filantropi för ett bättre Sverige

Filantropi är en viktig faktor för entreprenörskap, mångfald och utveckling av både den svenska och den internationella ekonomin menade framstående forskare, välkända filantroper, politiker och praktiker vid Entreprenörskapsforums konferens Swedish Philanthropy Summit.

Läs mer »

Svensk kompetensförsörjning måste nå internationell toppnivå

Sverige uppvisar en nedgång inom de kunskapsintensiva sektorerna it, telekom och life science. I en hårdare global konkurrens måste Sveriges kompetensförsörjning snabbt nå global spetsnivå, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på SvD Brännpunkt.

Läs mer »

Innovation utan entreprenörskap?

Rapporten Innovation utan entreprenörskap? författad av Johan P. Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, lanserades vid ett välbesökt frukostseminarium. Frågor om entreprenörens roll, innovationers ursprung och det entreprenöriella sammanhanget diskuterades av en namnkunnig panel.

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm ny ledamot i Dramatens styrelse

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, har valts till ledamot i Dramatens styrelse. Han säger att kultur är viktigt för fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. 

Läs mer »

Johan Eklund i SvD: hög arbetslöshet trots fler högutbildade

Andelen högutbildade i svenska företag har fördubblats sedan krisen på 90-talet. Men arbetslösheten biter sig ändå fast på en hög nivå. Enligt Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skaffar många fel utbildning för dagens arbetsmarknad. Det ska löna sig att skaffa en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Läs mer »

Swedish Philanthropy Summit 2015

Det finns några platser kvar till Swedish Philanthropy Summit som arrangeras i Finlandshuset i Stockholm nu på måndag den 27 april. Internationellt framstående forskare på området liksom välkända filantroper, politiker och praktiker medverkar, kommer du? 

Läs mer »

Forskare blir managementkonsult

Efter att ha varit på Entreprenörskapsforum i drygt två år som forskningsledare går Maria Adenfelt, även docent affilierad till Uppsala universitet, vidare till Governo för ett arbete som managementkonsult.

Läs mer »

Global Award till forskning om evolutionär ekonomi

Global Award for Entrepreneurship Research 2015 tilldelas Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Sidney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens.

Läs mer »

Utbildnings-, arbetsmarknads- och entreprenörskapspolitik kan bana väg för social rörlighet. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Marcus Larsson bidrar med kapitlet Entreprenörskap banar väg för klassresor i antologin Klassresan som ges av Bertil Ohlininstitiutet och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Läs mer »

Braunerhjelm om nedgången inom svenska paradbranscher

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkade i Ekonomiekot i lördags och kommenterade läget i it- och telekomindustrin. I mars varslade Ericsson 2 200 anställda i Sverige och Sony 1000 personer i Lund. Hur står det egentligen till med branschen i Sverige idag?

Läs mer »

Staten bör ta mindre ansvar för byggandet

Bostadsminister Mehmet Kaplan argumenterar för ökat statligt ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet. Hans lösning är fel. Istället för ökade subventioner krävs reformer av den föråldrade plan- och byggprocessen och en skattereform som ökar de kommunala incitamenten för nybyggnation. Det skriver professorerna Åke E. Andersson och Johan Eklund på SvD.se. 

Läs mer »

Ny rapport: Hälften av de svenska innovationerna är entreprenörsdrivna

Drygt hälften av alla svenska innovationer kommer till genom entreprenörer som samverkar med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. Det visas i en ny rapport från Näringspolitiskt forum författad av Johan P. Larsson, Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Dokument: Swedish Entrepreneurship Summit

Swedish Entrepreneurship Summit genomfördes i Örebro den 18-19 mars i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Örebro universitet. Nu kan du ta del av dagarna i text och bild. Ladda ned pdf:en.

Läs mer »

Näringsministern i frågestund med Entreprenörskaps-forums vd

Den 15 april modererar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund ett seminarium med näringsminister Mikael Damberg. Passet är en del av JIBS Entrepreneurship Challenge, en 24-timmars utmaning för studenter för att stimulera kreativitet och entreprenörskap, som äger rum på Internationella handelshögskolan i  Jönköping.

Läs mer »

Sök forskningsledar-tjänsten nu!

Entreprenörskapsforum söker en ny forskningsledare. Är det du? Sök i så fall tjänsten senast den 15 april. Passar den inte dig? Tipsa gärna en lämplig person att söka!

Läs mer »

Kompetens flyttar hem

Ellinor Bokedal Cardell har varit på Entreprenörskapsforum i ett år som vikarierande projektledare och kommunikatör. Nu bär det av mot Ulricehamn och föräldraledighet.

Läs mer »

Braunerhjelm om bolånen

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH gästade Fråga Nordea live från Centralstation i Stockholm. Ämnen som berördes var bl a bostadsmarknaden, reporäntan, inflation, boräntor, minusränta och risker vid bostadslån.  

Läs mer »

Unga forskarpriset 2015 till Anna Brattström

I måndags eftermiddag fick Anna Brattström äntligen motta Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015. Prisutdelningen hölls i anslutning till invigningen av Junior World Entrepreneurship Forum i Göteborg. Prissumman har numera höjts till 150 000 kr tack vare prisets sponsor Triton Advisers Sweden AB.

Läs mer »

Doktorand med sikte på USA

Entreprenörskapsforums Abiel Sebhatu har fått stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen som möjliggör ett års doktorandstudier inom sociologisk ekonomi, utbildningsekonomi, och ekonometri vid Ivy League-klassade Cornell University.  Vid lärosätet, som producerat 45 nobelpristagare, kommer Abiel att ytterligare fördjupa sin forskning kring entreprenörskap, avreglering och skolsektorn ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Läs mer »

Braunerhjelm om ränteavdrag i SVT

SVT presenterar i kvällens Rapportsändning en analys över var de statliga ränteavdragen hamnar. De kostar staten runt 30 miljarder om året och 85 procent av skattesubventionen går till de hushåll som har starkast ekonomi. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i inslaget att ränteavdragen bör avskaffas. 

Läs mer »

Innovation utan entreprenörskap? 

Entreprenörskapets roll betonas sällan i innovationspolitiken trots att det är just entreprenören som står för spridning av kunskap i ekonomin genom kommersialisering av innovationer. Den 10 april lanseras rapporten Innovation utan entreprenörskap? som öppnar för en diskussion om entreprenörens roll i innovationskedjan. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Prisutdelning på Junior World Entrepreneurship Forum

Den 30 mars tilldelas Anna Brattström Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015. Prisutdelningen sker i direkt anslutning till invigningen av Junior World Entrepreneurship Forum som arrangeras i Göteborg. Prissumman är numera 150 000 kronor och prisets sponsor är Triton Advisers (Sweden) AB.

Läs mer »

SVT: Dum idé blev succé!

Så är Swedish Entrepreneurship Summit 2015 avklarat. Tack alla som medverkade eller deltog för intressanta och intensiva dagar i Örebro. SVT:s tvärsnytt uppmärksammade Johan Wendt som är social entreprenör och grundare till läxhjälpssuccén Mattecentrum. Även Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor intervjuades direkt från konferensen som hölls på Örebro slott.

Läs mer »

Braunerhjelm på DN Debatt om den minskande högteknologiska industrin

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, skriver idag på DN Debatt om att sysselsättningen minskat trendmässigt inom de mest avancerade delarna av svensk industri. Nu krävs högskolereformer, incitament för vidareutbildning och ­satsning på teknikintensivt nyföretagande. 

Läs mer »

Bättre förutsättningar för kvinnors entreprenörskap

Fredagen den 6 mars bjöd Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum in till ett morgonseminarium för att fira internationella kvinnodagen som inföll söndagen den 8 mars. Forskning visar att kvinnor upplever en mindre förmåga att driva eget företag, men kvinnliga entreprenörer upplever en mycket högre grad av välbefinnande än män.

Läs mer »

Ung forskning om innovation management prisas

Hur kan kreativitet främjas och styras och hur kan kreativa idéer förvaltas och utvecklas till färdiga produkter? Det vet Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015.

Läs mer »

Braunerhjelm kommenterar Ericssonvarslet i Ekonomiekot

Att Ericsson varslar 2200 anställda och 800 konsulter innebär att telekomjätten inte kommer ha mycket industriproduktion kvar i Sverige. Att det även planeras neddragningar i Kista där företaget har sin forskning är mycket oroande, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, i Ekonomiekot.

Läs mer »

Välfärdens dilemman måste balanseras

Onsdagen den 4 mars hölls slutseminariet för det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd. Hur ska vård, skola och omsorg utföras i framtiden? Hur ska verksamheterna organiseras, styras och utvärderas? Detta var frågor som diskuterades vid slutseminariet med några av Sveriges mest centrala och kunniga personer när det gäller välfärdstjänster.

Läs mer »

Tre nya styrelseledamöter i Entreprenörskaps-forum

Vid årsskiftet förstärkte Entreprenörskapsforum styrelsen med tre nya styrelseledamöter: Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar Jämtland, Jens Schollin, rektor Örebro universitet och Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och numera forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. De har alla gedigna erfarenheter och kommer att bidra med viktig kunskap.

Läs mer »

Snart dags för Swedish Entrepreneurship Summit

Du har fortfarande chans att anmäla dig till Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 18-19 mars på Örebro Slott och Elite Stora Hotellet. I programmet finns bl a två ministrar – Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson – och årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin.

Läs mer »

Erfaren praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

Joakim Henningson är Entreprenörskapsforums praktikant under våren 2015. Med en pol kand från Lunds universitet och erferenhet från Svenska Handelskammarens Young Professionals i Shanghai har han en gedigen bakgrund inför praktiken där han främst kommer att vara på kommunikationsavdelningen men även bidra i alla delar av verksamheten.

Läs mer »

Workshops på Swedish Entrepreneurship Summit

På Swedish Entrepreneurship Summit arrangerar LRF och Tilväxtanalys workshops under rubrikerna Livsmedel – näring för tillväxt respektive Sveriges roll i de globala värdekedjorna. Medverkar under dagarna gör även två ministrar – Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson – och årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin. Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras i […]

Läs mer »

Slutrapport Uppdrag Välfärd: Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

Resultaten från det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd visar på sex dilemman som alla förändringar gällande hur välfärden utförs, organiseras, styrs eller utvärderas, behöver ta hänsyn till. Det skriver företrädare för Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärds slutrapport som lanseras idag.

Läs mer »

13 entreprenörer följer Braunerhjelms entreprenörskaps-utredning

I februari blev det klart att Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm leder en innovations- och entreprenörskaps-utredning på uppdrag av näringsminister Mikael Damberg. I DI presenteras idag den referensgrupp som knyts till utredningen och som leds av Lars Backsell, ordf Recipharm och Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Forskningsledare till Entreprenörskaps-forum

Entreprenörskapsforum söker nu en forskningsledare som är intresserad av att utveckla Entreprenörskapsforums forskningsområden. Vi vill att du har doktorsexamen, gärna i företags-, nationalekonomi eller motsvarande samt några års erfarenhet av projektsamordning och arbetsledning. Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer »

Vi ses väl på SES?

Entreprenörskapsforums projektledare Britt-Marie Nordström berättar på Örebros 750-årsjubileumsblogg att Swedish Entrepreneurship Summit, tidigare Småföretagsdagarna, har en lång tradition. Redan 1993 startades konferensen som kommit att bli Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Läs mer på jubileumsbloggen.

Läs mer »

Braunerhjelm i framtidsministerns analysgrupp

Framtidsminister Kristina Persson tillsätter tre arbetsgrupper som ska utarbeta politiska förslag på viktiga samhällsområden. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkar i gruppen Arbetet i framtiden som kommer att ledas av ekonomen Klas Eklund och Kommunals ordförande Annelie Nordström. Om ett år ska förslag på lösningar på framtidens utmaningar på arbetsmarknaden levereras. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Läs mer »

Generationsskifte med fortsatt policyrelevans

Nytt år, ny vd, ny styrelseordförande men samma idé som tidigare. Entreprenörskapsforum fortsätter initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Ta del av 2014 års framåtblickande verksamhetsberättelse.

Läs mer »

Mingel när Entreprenörskaps-forum skiftade vd

Den 11 februari firade Entreprenörskapsforum vd-skifte genom ett nätverkande mingel och seminarium på temat framtida utmaningar och entreprenöriella lösningar för svensk konkurrenskraft. Förutom de givna huvudpersonerna Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och Johan Eklund, vd fr o m 2015, medverkade Anna Felländer, chefsekonom Swedbank och Annika Rickne, professor KTH.

Läs mer »

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

I anslutning till internationella kvinnodagen, den 6 mars, håller Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum ett gemensamt seminarium med fokus på kvinnors entreprenörskap. Välkommen att möta Magnus Billing, vd Nasdaq Stockholm, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, entreprenören Pingis Hadenius m fl. Representanter från UN Women är på plats för att öppna börsen.

Läs mer »

Kompetensförsörjning stort tillväxthinder

Svenska små- och medelstora företags tillväxtvilja är god, men matchas inte av en lika god tro på framtiden. Anledningen är att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Över hälften, 53 procent, av de företag som försökt rekrytera har haft betydande svårigheter, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i februari […]

Läs mer »

Save the date: Swedish Philanthropy Summit 27 april

Notera eftermiddagen den 27 april i din kalender, då genomförs Swedish Philanthropy Summit i Finlandshuset i Stockholm. Bland de medverkande märks Zoltan Acs, London School of Economics, Charles Keiden, Centre for Giving and Philanthropy, City University, Karen Wilson, OECD and Breugel.

Läs mer »

Vi söker en projektledare

Till kontoret i Örebro söker nu Entreprenörskapsforum en projektledare som kommer att ansvara för aktiviteter inom forskningsprojekt, arrangera seminarier och vara en nod i relationen forskare, praktiker och beslutsfattare.

Läs mer »

Braunerhjelm leder ny entreprenörskaps-utredning

I ett pressmeddelande från regeringen ges Pontus Braunerhjelm uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Den nya utredningen ska utreda förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

Läs mer »

Välfärden är värd en bättre debatt!

Välkommen till slutseminarium för Uppdrag Välfärd – forskningsprogrammet som har blickat bortom frågorna om vinst i välfärden. Onsdagen den 4 mars presenteras en slutrapport efter tre års arbete som har drivits gemensamt av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care.

Läs mer »

Förhastade slutsatser om produktivitets-tillväxten

Nyligen presenterade såväl Svenskt Näringsliv som LO varsin rapport om den svenska produktivitetstillväxten. I båda rapporterna ges förslag på hur den svenska produktivitetstillväxten ska kunna öka. Flera av förslagen är rimliga och har stöd inom den ekonomiska forskningen. En fördjupad analys av svensk produktivitet leder dock fram till slutsatsen att Sverige är i behov av […]

Läs mer »

Smart specialisering för Jorstig

Efter 13 år på Entreprenörskapsforums huvudkontor i Örebro gick Mikael Jorstig vid årsskiftet vidare till Region Örebro län som utvecklingsledare. Mikael kommer där främst att ansvara för att upprätta en regional innovationsstrategi för att konkurrera med andra regioner inom EU.

Läs mer »

Global entreprenörskaps-rapport: Sverige tvåa i affärsmöjligheter

Entreprenörer i EU-länder är mest internationaliserade men mindre optimistiska än andra vad gäller entreprenöriella möjligheter. Sverige ligger dock på andra plats vad gäller hur entreprenörer uppfattar affärsmöjligheter. Dessutom är Sverige det sjätte mest internationaliserade landet i EU, 27 procent av entreprenörerna har minst 25 procent av sina kunder utomlands, visar den årliga rapporten från Global […]

Läs mer »

Årets studentföretagare 2015

Torsdagen den 29 januari bjöd Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket in till finalen av Årets studentföretagare 2015. Sju finalister tävlade om 50 000 kr och en plats i den internationella finalen Global Student Entrepreneur Awards. Läs mer om samtliga finalister och vinnaren!

Läs mer »

Alexander Brännkärr utsedd till Årets studentföretagare

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till Årets Studentföretagare 2015 tilldelas Alexander Brännkärr med företaget Indivator i Uppsala. Prissumman är på 50 000 kronor.

Läs mer »

Två ministrar klara för Swedish Entrepreneurship Summit

Två ministrar, Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson, är klara för Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 18-19 mars. Konferensen hålls på Örebro Slott och Elite Stora hotellet och kommer att uppmärksamma Örebros 750 årsjubileum.

Läs mer »

Palmbergs Pamfletter ger entreprenöriell utblick

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH, kommer varannan månad att leverera en utblick inom entreprenörskapsforskningen. Per Thulin, som i Thulins Tabeller presenterar en entreprenöriell analys baserad på färsk data, kommer fortsättningsvis ut jämna månader. Ta del av Johannas första spaning på temat nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar.

Läs mer »

Svensk forskning uppmärksammas: förtydligar entreprenörskapets roll i ekonomisk tillväxt

Svensk forskning får gehör i en ledande internationell tidskrift. I det senaste numret av Small Business Economics beskrivs hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet som länkar modeller av kunskapsdriven tillväxt till teorier om entreprenörskap och hur entreprenörskap bidrar till ekonomisk tillväxt.

Läs mer »

Möt finalisterna i Årets studentföretagare 2015

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling Årets studentföretagare har final den 29 januari. Varmt välkommen att lyssna när sju spännande och inspirerande studentföretagare presenterar sina företag.

Läs mer »

Mer ruter i Norlin

Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef på Entreprenörskapsforum, har antagits till 2015 års chefs- och mentorprogram inom Ruter Dam. Programmet syftar till fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv.

Läs mer »

Praktikant med sikte på försvaret

Under den gångna hösten har Marcus Larsson, som bl a studerat offentlig rätt vid Södertörn, praktiserat på Entreprenörskapsforum där han främst arbetat på kommunikationsavdelningen. Han lämnar nu organisationen för ett arbete som expeditionshandläggare på Försvarsmakten.

Läs mer »

Braunerhjelm om entreprenörskapet i Sverige

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, kommenterar i Sveriges Radio att andelen svenska entreprenörer har ökat från fyra till åtta procent under åren 2007-2013 och att det kvinnliga entreprenörskapet ökar mest.

Läs mer »

Social impact investment – framtidens finansieringsform?

Fredagen den 12 december höll Entreprenörskapsforum och Mötesplats Social Innovation ett välbesökt lunchseminarium om nya finansieringsformer för sociala innovationer. Åhörarna lyssnade till presentationer och diskussioner om huvudämnet social impact investment – investeringar för ett bättre och hållbart samhälle.

Läs mer »

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

2014 är mitt sista år som vd för Entreprenörskapsforum. Det har varit sex stimulerande och roliga år men nu är det dags att lämna över. Johan Eklund blir en utmärkt efterträdare. Jag vill passa på att tacka alla som medverkat och deltagit i Entreprenörskapsforums olika arrangemang under min tid som vd och bidragit till att verksamheten lyckats […]

Läs mer »

Vilken strategi har Riksbanken nu?

Internationellt går det jättelika penningpolitiska experimentet mot sitt slut. Men i Sverige förefaller en mer offensiv penningpolitik just ha börjat med en välbehövlig men alldeles för sen räntesänkning den 27 oktober i år. Frågan är vilken strategi Riksbanken har för framtiden – hur ser plan B ut – när räntevapnet är förbrukat? Riksbankens insatser bör samordnas med en […]

Läs mer »

Lars Backsell ny ordförande i Entreprenörskapsforum

Den 1 januari 2015 tillträder Lars Backsell, arbetande styrelseordförande i Recipharm, som ordförande i Entreprenörskapsforums styrelse. Han efterträder Melker Schörling, styrelseordförande Melker Schörling AB, som varit ordförande sedan 2012.

Läs mer »

Global Award till Zahras forskning

2014 års Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Årets pristagare, professor Shaker Zahra, fick priset för sin forskning inom Corporate Entrepreneurship, intraprenörskap, dvs företags förmåga att ta fram innovationer och bidra till ekonomisk tillväxt med hjälp av egna resurser. Läs referatet samt se film och […]

Läs mer »

Ny VD på Entreprenörskapsforum

Den 1 januari 2015 tillträder Johan Eklund som ny VD för Entreprenörskapsforum. Han efterträder Pontus Braunerhjelm som varit VD sedan 2008. Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Han är även biträdande huvudsekreterare i Entreprenörskapskommittén.

Läs mer »

Den svenska tryggheten måste omsättas i innovation

Det var fullsatt när 2014 års Swedish Economic Forum Report lanserades i torsdags. Årets rapport fokuserar på forskning om högre utbildning, arbetsmarknad och innovation. Under eftermiddagen diskuterades bl a utbildning och kompetenshöjning för förbättrad matchning och att den svenska tryggheten måste omsättas i innovation. Se filmen, läs referatet och kolla in bilderna från konferensen.

Läs mer »

Grannens entreprenörskap får dig att starta företag

Individers beslut att bli entreprenörer påverkas av grannar som är företagare. Johan P Larsson, forskare på Entreprenörskapsforum visar tillsammans med Martin Andersson, professor Lunds universitet, i Journal of Economic Geography att företagare samlokaliseras inom städer. Denna rumsliga klustring hänger ihop med lokala sociala interaktioner.

Läs mer »

Ny rapport: Högutbildade tre gånger så produktiva

Hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte den tekniska utvecklingen, enligt en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Resultaten visar även att högutbildade som börjar arbeta inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva jämfört med lågutbildade. Men matchningen på arbetsmarknaden har markant försämrats. Det innebär inte bara […]

Läs mer »

Fler högutbildade skapar tillväxt

Den klart största förklaringen till att den svenska ekonomin vuxit under 2000-talet är att fler tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare. Det visar en rapport från Entreprenörskapsforum som lanseras i eftermiddag. Läs mer och lyssna till en intervju med professor Pontus Braunerhjelm på Sveriges radios webbplats.

Läs mer »

E-vecka kring Global Award

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delas ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Under hela veckan arrangeras ett antal möten kring Shaker Zahras forskning, bl a besöks Köpenhamn och Lund. Missa inte att anmäla dig!

Läs mer »

Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar ­

Nya finansieringsformer för sociala innovationer och former för effektmätning har under de senaste åren rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. För att diskutera dessa frågor bjuder Filantropiskt forum och Mötesplats Social Innovation in till ett lunchseminarium den 12 december. Välkommen!

Läs mer »

Prisutdelning Global Award 3 december

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delas ut onsdagen den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. 2014 års pristagare professor Shaker Zahra medverkar liksom Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Charlotte Brogren, gd VINNOVA, Melker Schörling, ordförande Melker Schörling AB m fl. Välkommen med din anmälan.  

Läs mer »

Entreprenörskapsforum söker doktorand i nationalekonomi

Tack vare ett generöst forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse söker nu Entreprenörskapsforum en doktorand till projektet ”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values”. Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.

Läs mer »

Världens väg till välstånd enligt Deirdre McCloskey

Deirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago, var årets Schumpeterföreläsare och talade den 5 november på temat How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality. Hon berättade engagerat om hur attityder till företagande och innovation lyft den ekonomiska utvecklingen i världen.

Läs mer »

Att gräva guld i den gröna ekonomin

Utveckling och spridning av ny teknik, särskilt miljöteknik, är ett nödvändigt inslag för att lösa den globala hållbarhetsutmaningen. På ett seminarium arrangerat av European Liberal Forum presenterar Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt rapporten ”Digging for Gold in the Green Economy” om privata investeringar i gröna satsningar i Utrecht den 19 november.

Läs mer »

Boka in Swedish Economic Forum den 20 november

I år ligger fokus på högre utbildning, matchning och arbetsmarknadens funktionssätt liksom förutsättningar för entreprenörskap, innovation och tillväxt. På lanseringskonferensen medverkar, utöver författarna, bl a Anna Kinberg Batra, Karolina Ekholm, Lena Hallengren, Annie Lööf, Anna Felländer, Jonas Milton, Madelene Sandström och Per Tryding.  

Läs mer »

Nominera till Årets studentföretagare 2015

Sista chansen! Ansök eller nominera till Årets studentföretagare 2015, Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling för studenter som både studerar och driver företag. Vinn 50.000 kronor och en plats i den internationella finalen i USA.

Läs mer »

Finansguru besökte Stockholm

Leo Melamed, mannen som etablerade Financial Futures, finansiella terminer, besökte Entreprenörskapsforum och Nasdaq Stockholm över ett lunchseminarium. Vi fick ta del av hur polskfödde Melamed kom till USA, utbildade sig till advokat, blev vän med Milton Friedman och fick en framgångsrik karriär i finansbranschen.

Läs mer »

Utlandsfödda främjar exporten

Att Sverige måste bryta sig in på nya exportmarknader, att tjänstesektorn är viktig för utlandsfödda och att förebilder kan leda vägen när det gäller utrikes föddas företagsamhet var några kommentarer som lyftes när rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering presenterades på ett frukostseminarium.

Läs mer »

Deirdre McCloskey håller Swedish Schumpeter Lecture 2014

Den 5 november arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år är det Deirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago  som talar på temat ”How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality”.

Läs mer »

Ny rapport: Utlandsfödda främjar exporten

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda.

Läs mer »

Anställ utlandsfödda – och öka exporten

Ny forskning, som Entreprenörskapsforum lanserar i dag, visar att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för ett litet öppet land som Sverige som behöver stärka sin globala konkurrenskraft. Det skriver Maria Adenfelt och Pernilla Norlin på Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Innovationskraft i fokus för ny forskare

Johan P Larsson är ett nytillskott på Entreprenörskapsforums forskningsavdelning. Han kommer att arbeta med två projekt om svensk innovationskraft. Johan är nationalekonom och har främst forskat inom regionalekonomi. Han har även publicerat sig inom entreprenörskap och skrivit mycket om socialt kapital, nätverkseffekter, och värdet av interaktioner i städer. 

Läs mer »

Sverige behöver en tillväxtfrämjande skattereform

Entreprenörskapsforums Johan Eklund skriver tillsammans med Charlie Karlsson, båda professorer på Internationella handelshögskolan i Jönköping, på DN Debatt att den rätta tidpunkten för blocköverskridande överläggningar om en tillväxtinriktad skattereform är nu.

Läs mer »

Bolagsbeskattning och entreprenörskap

Onsdagen den 15 oktober lanserade Entreprenörskapsforum en skuggskatteutredning som analyserat Företagsskattekommitténs förslag ur ett entreprenöriellt perspektiv.

Läs mer »

Regeringen måste snart ta ställning till ett förslag till dramatiskt ändrad bolagsbeskattning. Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Skuggskatteutredarna anser att förslaget för radikalt för att införas fullt ut den 1 januari 2016 och föreslår flera kompletteringar till en rimlig prislapp.

Läs mer »

Entreprenörskapsutbildning idag och imorgon

Måndagen den 13 oktober bjöd Entreprenörskapsforum och Ung Företagsamhet in till ett lunchseminarium om entreprenörskapsutbildning i skolan. Experter diskuterade bl a lärarnas roll i det entreprenöriella lärandet och hur entreprenörskapsutbildning ska ingå i lärarutbildningarna.

Läs mer »

Hajpade teknikföretag ger få jobb

Att teknikföretagen inte är några sysselsättningsmaskiner, det säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, i Sveriges Radio med anledning av Ny Tekniks kartläggning av bl a Skype, Spotify och Mojang. I tidningen kompletterar han bilden med att säga att företagen bidrar till att ge Sverige en högteknologisk profil.

Läs mer »

Life Science har en framtid i Sverige!

Onsdagen den 8 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om Life Science som står i fokus i höst. Regeringen får ett underlag till en nationell strategi för Life Science baserad på generaldirektören Susanne Ås Sivborgs utredning som lämnas den 31 oktober.

Läs mer »

Möt Leo Melamed – mannen som myntade Financial Futures

Den 23 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum tillsammans med Nasdaq Stockholm ett lunchseminarium med Leo Melamed, mannen som myntade Financial Futures, finansiella terminer, på Berns salonger. Missa inte att lyssna till denna spännande framgångshistoria.

Läs mer »

Innovation i fokus på höstkonferens

För tredje året i rad bjöd Entreprenörskapsforum och SCB den 1-2 oktober 2014 in till höstkonferens. På konferensen diskuterades innovation ur ett flertal perspektiv, bl a statligt, industrihistoriskt, evidensbaserat och ett framtida välfärdsperspektiv. Ta del av referat och bilder.

Läs mer »

Den stora bolagsskattereformen – vad händer efter valet?

Företagsskattekommittén levererade sitt slutbetänkande den 12 juni. Under det senaste året har även Entreprenörskapsforums forskare och skatteexperter belyst framtidens bolagsbeskattning. Denna skuggskatteutredning lanseras på ett lunchseminarium den 15 oktober, välkommen!

Läs mer »

Braunerhjelm om nya regeringens innovationspolitik

Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm ger i Ny Teknik uttryck för förhoppningar om att den nya regeringens innovationspolitik blir mer konkret än vad alliansen innovationsstrategi blev. Bland annat anser han det vara bra om de generella förutsättningarna för entreprenörskap förstärks. Till exempel har Miljöpartiet förespråkat personaloptioner, som är viktiga om de används för att bygga företag, […]

Läs mer »

Entreprenörskapsutbildning i skolan

Hur ska entreprenörskap i skolan anpassas för att möta morgondagens arbetsmarknad? Måndagen den 13 oktober bjuder Entreprenörskapsforum och Ung Företagsamhet in till ett lunchseminarium med nordiska forskare för att diskutera hur skolorna arbetar med entreprenörskap och om det går att mäta effekterna.

Läs mer »

Mazzucato: så kan staten innovera

I tisdags gästade den världskända professorn Mariana Mazzucato Stockholm och ett välbesökt seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova. Nu finns webb-TV, referat och bilder från seminariet där Mazzucato argumenterar för behovet att utveckla nya sätt att förstå statens roll för innovation och ekonomisk tillväxt.

Läs mer »

Grattis Johan Eklund till professorstiteln!

Vår forskningsledare Johan Eklund har installerats som professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. På Entreprenörskapsforum är han ansvarig för projektet Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader och Näringspolitiskt forum. Läs mer om Johan.

Läs mer »

Innovation för framtida tillväxt

Entreprenörskapsforum och SCB bjuder för tredje året in till höstkonferens, den 1-2 oktober 2014. Konferensen lyfter den senaste forskningen inom företagande och entreprenörskap med inriktning på innovation. Bland annat diskuteras hur innovationer omvandlas till livskraftiga företag samt vilken politik som främjar innovation och konkurrenskraft.

Läs mer »

Vad är filantropi?

Vad är egentligen filantropi och hur relaterar det till entreprenörskap och samhällsutveckling? Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt ansvarig för Filantropiskt forum, rätar ut frågetecknen i ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Läs mer »

Johan Eklund på like entrepreneurship forum i Lille, Frankrike

På måndag den 15 september kommer ”like entrepreneurship forum” äga rum i Lille, Frankrike. Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund är huvudtalare och ger sin syn på årets tema, ”Stöd morgondagens entreprenörer”. Dessutom ger han tips på  hur en forskningsorganisation som Entreprenörskapsforum kan byggas upp.  

Läs mer »

Universitetsrankningars betydelse

Intresset var stort när Entreprenörskapsforum och Lunds universitet diskuterade årets Shanghairankning av universitet den 1 september. Sverige är starkt bl a inom ingenjörsvetenskap, medicin och fysik. Flest universitet på tio-i-topp-listan har USA med åtta stycken. Den centrala frågan var vilken betydelse rankningar har för universiteten.

Läs mer »

Adenfelt om innovationsupphandling

Den 8-9 september talar Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala Universitet, på Lyft Näringslivet! – en konferens om tillväxtstrategi för regioner. Maria talar om innovationupphandling och hur det kan bli ett verktyg för tillväxt. Välkomen att delta du också!

Läs mer »

Venture philanthropy i fokus

Torsdagen den 28 augusti anordnade European Venture Philanthropy Association (EVPA) och Entreprenörskapsforum en heldag om filantropiska och sociala investeringar. Den sociala avkastningen bör vara viktigare, eller åtminstone lika viktig, som den ekonomiska belöningen, var en av dagens slutsatser.

Läs mer »

Kristin Burrescia främjar främjande

Entreprenörskapsforums forskningsassistent Kristin Burrescia arbetar med att bistå Maria Adenfelt, forskningsledare och docent, med en rad olika företagsekonomiska forskningsrapporter. Tillväxt för små- och medelstora bolag är den gemensamma nämnaren.

Läs mer »

Webbutsändning av seminarium om universitetsrankning

Vilken roll spelar rankninglistor för universiteten runt om i världen? Är det viktigt att hamna på topp 100-listorna och vad innebär det att inte topprankas? Seminariet Universitetsrankning – till vilken nytta? kan ses på webben.

Läs mer »

Motiverad praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

Under hösten kommer Marcus Larsson att praktisera på Entreprenörskapsforum, där han främst kommer att arbeta på kommunikationsavdelningen. Marcus kommer även att stödja andra delar av organisationen och – som tidigare praktikanter – hjälpa till vid konferenser och seminarier.

Läs mer »

Johanna Palmberg om urbaniseringens utmaningar

På onsdag den 27 augusti hålls konferensen 250 möjligheter i Jönköping, om urbaniseringen som delar upp Sverige i de kommuner som växer i storlek – och de som minskar. Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkar i en panel om varför unga flyttar till storstäderna och vad kommuner kan göra för att få unga att stanna kvar eller återvända.

Läs mer »

Mazzucato och den entreprenöriella staten

Boka in den 30 september och 1 oktober, då besöker nämligen den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor i Science and Technology Policy vid University of Sussex, Sverige för att tala om statens roll för tillväxt och innovation. 

Läs mer »

Universitetsrankning – till vilken nytta?

Tre svenska universitet hör till de 100 bästa i världen men vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken? Den 1 september arrangerar Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium i Lund om universitetsrankningars nytta.

Läs mer »

European Venture Philanthropy Association, EVPA, bjuder in sina medlemmar till ett möte hos Entreprenörskapsforum den 28 augusti. Eftermiddagens program, som ger ökad kännedom om venture philanthropy och social investing, är öppet för externa deltagare. Välkommen!

Läs mer »

Uppdrag Välfärd bjöd på förhandsresultat

Onsdagen den 2 juli bjöd Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care på en förhandspresentation av det tvååriga forskningsprojektet Uppdrag Välfärds slutrapport.

Läs mer »

Lokala bankkontor viktiga för finansiering

Småföretag, finansiering och geografisk närhet var temat för Entreprenörskapsforums sista seminarium i Almedalen som hölls tillsammans med Sparbankerna den 3 juli 2014.

Läs mer »

Riksbankschefen skapar osäkerhet

Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor KTH, säger till DI att det uppenbart finns betydande slitningar inom Riksbankens direktion apropå Stefan Ingves reservation mot reporäntebeslutet om sänkning med 0,5 procentenheter. Han är också bekymrad över att Ingves fortfarande inte har insett allvaret med att deflationen har nått Sverige. Det skapar osäkerhet om hur man ser […]

Läs mer »

Framtidens bolagsbeskattning – med lite filande är Företagsskattekommittén rätt ute

Företagsskattekommittén lämnade sitt förslag den 16 juni. Den 1 juli presenterade Entreprenörskapsforum sin egen ”skuggutredning” om företagsbeskattningen. Det blev ett välbesökt Almedalsseminarium hos PwC på Hästgatan i Visby där Företagsskattekommitténs radikala förslag till ändrad bolagsbeskattning diskuterades.

Läs mer »

Nudges för fler gröna investeringar?

Trots mycket information om klimatförändringar görs få miljöinvesteringar. Vad kan styra investeringar från brunt till grönt? Vid ett lunchseminarium på Gotlands museum, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, presenterades s k nudges som ett alternativt styrmedel till att investera grönt.

Läs mer »

Internationalisering av medicinteknik

Vilka är hindren och hur ser möjligheterna ut för att Sverige ska få en internationellt konkurrenskraftig medicinteknikindustri? Det var huvudfrågan för Entreprenörskapsforums frukostseminarium i Visby den 1 juli.

Läs mer »

Skuggskatteutredning: Reformera BÅDE bolags- och ägarskatterna

Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Förslaget innebär den största förändringen av företags-beskattningen på 20 år. Skuggskatteutredarna föreslår tre kompletteringar till en rimlig prislapp. 

Läs mer »

Filantropins betydelse igår, idag och imorgon

Traditionella organisationer med 90-konton kompletteras just nu med gräsrotsfinansierade ideella rörelser. Filantropins betydelse, civilsamhällets roll och förväntade framtida nyheter på donationsområdet diskuterades då Entreprenörskapsforum arrangerade Almedalsseminarium.

Läs mer »

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2014

Entreprenörskapsforum är som vanligt på plats under Almedalsveckan i Visby. I år arrangerar vi sex seminarier på heta ämnen. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp, Hoppas att vi ses!

Läs mer »

Statens roll för tillväxt och innovation

Boka in den 30 september i din kalender, då kommer den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor vid University of Sussex, till Sverige. VINNOVA och Entreprenörskapsforum bjuder gemensamt in till ett seminarium där namnkunniga talare kommenterar. Välkommen!

Läs mer »

Grön innovation i fokus

På ett frukostseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, den 18 juni, diskuterades hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas inom miljöområdet och om det behövs nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik.

Läs mer »

Praktikant går vidare till Sverige-Amerika Stiftelsen

Emilia Jönsson har praktiserat på Entreprenörskapsforum under vårterminen och går nu vidare till ett vikariat som vd-assistent och utbildningsadministratör på Sverige-Amerika Stiftelsen. 

Läs mer »

De som vill ha balans i livet bygger inte världsföretag

Tisdagen den 10 juni presenterade Entreprenörskapsforum de svenska resultaten av Global Entrepreneurship Monitor 2014. Det blev en diskussion om det exceptionella entreprenörslyftet i Sverige, välbefinnande och förutsättningarna att växa och internationalisera. Lööf, Damberg och Krook stod för kommentarerna.

Läs mer »

Grön innovations- och konkurrenskraft

Hur ska Sveriges konkurrenskraft stärkas inom miljöområdet och behövs det nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik? Det är frågor som diskuteras på Entreprenörskapsforums och Fores gemensamma frukostseminarium den 18 juni. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Linda Dastory får Sverige-Amerika-stipendium till MIT

Under ett års tid kommer Linda Dastory, doktorand inom nationalekonomi på Entreprenörskapsforum, att forska och utbilda sig i USA. Linda har fått ett stipendium av Sverige-Amerika Stiftelsen som möjliggör akademisk utbildning och forskning på MIT, USA.

Läs mer »

Fördubbling av entreprenörer men få säkrar sysselsättningen

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något innovationsdrivet land.

Läs mer »

Oklarheter kring E-hälsotjänster

E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer som har vuxit fram för att förbättra livskvalitet samtidigt som de kräver nya arbetsprocesser och referensramar. Torsdagen den 5 juni lanserades den åttonde och sista rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd.

Läs mer »

Plats, pengar och påbud – förbättringspotential för företagare

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH, skriver i senaste Ekonomisk Debatt om entreprenörskap, innovationer och företagande som livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi. Vad behövs då för att företag ska skapas, växa och bli mer produktiva? Läs artikeln.

Läs mer »

Ny välfärdsrapport: sociala innovationer – ännu inte på gång – i välfärden

För att stärka patienters egenmakt och inflytande i vården har regeringen avsatt medel för ett personligt hälsokonto. Men enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd skriven av Vivian Vimarlund är det paradoxalt att E-hälsoområdet beskrivs som en ny växande marknad när det finns det många obesvarade frågor vad gäller dess funktion och utveckling. Ladda ned […]

Läs mer »

Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0

Idag lanseras Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0 – Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag. Årets rapport är medförfattad av Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, och lyfter frågor som rör internationalisering och de mindre och medelstora företagens roll.

Läs mer »

Succé för Stockholm Philanthropy Symposium

Det var fullsatt när Stockholm Philanthropy Symposium 2014 hölls på Moderna Museet den 21 maj. På temat Making Our Mark: Swedish Philanthropy at Home and Around the World diskuterades hur filantropi ska bli en större, och framförallt vanligare, del av den svenska ekonomin.

Läs mer »

Ny Teknik Debatt: Kommunerna satsar bara på säkra kort i upphandlingarna

Innovationsupphandlingar väljs bort eftersom de anses för riskabla. Det behövs mer kompetens ute i kommunerna, skriver Maria Adenfelt Entreprenörskapsforum, Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson, Copenhagen Economics, på Ny Tekniks debattsida.

Läs mer »

Sociala innovationer i välfärden

E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer som vuxit fram för att förbättra livskvalitet, samtidigt kräver de nya arbetsprocesser och referensramar. Välkommen till rapportlansering inom Uppdrag Välfärd den 5 juni.

Läs mer »

Olika värden på välfärdens marknader

Fredagen den 16 maj lanserades den sjunde rapporten inom projektet Uppdrag välfärd Civiliserade marknader? Rapporten är författad av Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings Universitet, som analyserat hur välfärdens marknader organiseras utifrån olika värden.

Läs mer »

Byggmarknaden är överreglerad

Byggmarknaden i Sverige är mer reglerad än de flesta andra marknader. Varför då? Orsaken är troligen att de flesta samhällsplanerare saknar kunskaper i modern ekonomisk analys skriver Åke E Andersson och Johan Eklund. Läs debattartikeln i Norrbottens-Kuriren.

Läs mer »

Braunerhjelm om budet på Astra Zeneca

Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm kommenterar i Sveriges radio regeringens vädjan till Astra Zenecas aktieägare om att avstå från Pfizers bud. Att försöka påverka opinionen om riskerna för att jobb och forskning kan försvinna från Sverige är det politikerna kan göra. Lyssna på Ekonomiekot »  

Läs mer »

Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. I den senaste rapporten från Uppdrag Välfärd analyseras hur civiliserade marknader, dvs sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, bör utformas?  Läs rapporten »

Läs mer »

Viktig rapport om kapitalförsörjning

Onsdagen den 14 maj lanserade Entreprenörskapsforum rapporten Sources of capital for innovative startup firms vid ett fullsatt frukostseminarium. Det var en het debatt kring finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag.

Läs mer »

I Sverige finns en växande startup-community med framgångsexempel som iZettle, King och Spotify. Innovativa startupföretag är centrala för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt men bristen på finansiering utgör ett hinder för dessa företag. Idag publiceras en ny rapport om kapitalförsörjning av unga svenska innovationsbolag.

Läs mer »

Hur bör svensk miljöteknik internationaliseras på bästa sätt?

Vad krävs för att Sverige ska bli ledande inom internationalisering av miljöteknik år 2020? Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkar i Energiutblick 2014 och talar om utmaningar och modeller för detta.

Läs mer »

När mellanrum uppstår i välfärden

Vad händer när människor vars behov inte passar in i hur den svenska välfärden organiserats hamnar mellan olika instanser? Den 9 maj lanserades den sjätte rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd – I välfärdsproduktionens gränsland – under ett frukostseminarium hos Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

Organisatoriska mellanrum i välfärdsproduktionen

Välfärdens verksamheter är ofta starkt kritiserade. Vi hör om äldre, elever och patienter som kommit i kläm. Uppdrag Välfärd presenterar idag en rapport av Mats Tyrstrup som använder begreppet organisatoriska mellanrum för att förstå de glapp som finns mellan verksamheter. Läs rapporten »

Läs mer »

Civiliserade marknader

Fredagen den 16 maj lanseras Uppdrag Välfärds sjätte rapport Civiliserade marknader – Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader som har studerat välfärdens marknader utifrån hur de faktiskt fungerar och inte hur de borde göra det.

Läs mer »

Globala värdekedjor och svensk konkurrenskraft

Hur svensk inkomst och svenska jobb påverkas av att delta i globala värdekedjor ger en god uppfattning om hur landets konkurrenskraft utvecklas och var våra komparativa fördelar ligger, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i  maj månads Thulins Tabeller.

Läs mer »

Kapitalförsörjning av svenska innovativa startupföretag

Den 14 maj lanseras en rapport som belyser finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag. En panel bestående av statliga och privata finansiärer av unga tillväxtbolag diskuterar problematiken kring finansiering i utvecklingsfasen.

Läs mer »

Organisatoriska mellanrum i välfärden

Den 9 maj lanseras rapporten “I välfärdsproduktionens gränsland” som introducerar begreppet ”organisatoriska mellanrum”  som bidrar till att förståelsen till varför glappen i välfärden uppstår och förutsättningarna för att fylla dem med värdeskapande innehåll. Anmäl dig nu!

Läs mer »

Så upphandlar den offentliga sektorn fler innovationer!

Det var fullsatt vid lanseringen av den fjärde rapporten från Uppdrag Välfärd, Varför upphandlar inte offentlig sektor fler innovationer?, den 29 april. Panelen som bestod av en politiker och representanter från myndigheter och näringslivet diskuterade problemet.

Läs mer »

Egenföretagande stort bland utrikes födda

En forskare, tre riksdagsledamöter och en morgonpigg publik diskuterade den 29 april egenföretagare bland utrikes födda. Forskningsresultat visar att utrikes födda är överrepresenterade i företagande jämfört med den infödda befolkningen.

Läs mer »

Ny vice VD stärker kunskapsförmedlingen

Entreprenörskapsforum tillsätter från och med den 1 maj 2014 Pernilla Norlin som ny vice VD. Pernilla har sedan lång tid tillbaka arbetat i olika ledande funktioner och är väl skickad att nu ta steget till vice VD och ett bredare ansvar inom organisationen.

Läs mer »

Den offentliga sektorn upphandlar för 600 miljarder kronor varje år och uppskattningsvis är mindre än en procent av dessa innovationsupphandlingar. Enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd bör regeringen därför prioritera innovationsupphandling inom innovations- och näringspolitiken, kraftsamla myndigheterna och öka de offentliga upphandlarnas kompetens och resurser. Läs rapporten »

Läs mer »

Ställ krav på kommunalt byggande!

En initierad panel kommenterade Åke E Andersson när rapporten ”Byggmarknadens regleringar – Ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling” lanserades på ett frukostseminarium i onsdags. Bl a diskuterades plan- och bygglagen, miljöbalken, PPP-lösningar, avgifter på överklaganden, byggrestriktioner och kommunalt byggansvar.

Läs mer »

Ny rapport: Reformera plan- och bygglagen

I en färsk rapport författad av Åke E Andersson och Daniel Emanuel Andersson identifieras problemen inom bygg- och bostadsmarknaden. Att Sverige behöver reformera hela regelsystemet på bostads-, plan- och byggområdet, anser författarna, knappast kan komma som en överraskning för någon.

Läs mer »

DN Debatt: Överregleringen gör lokaler nästan fyra gånger för dyra

Den svenska plan- och byggprocessen är djupt dysfunktionell med bostadsbrist och bristande matchning på arbetsmarknaden – som på sikt hotar såväl tillväxt som välstånd – som följd. Det skriver fyra ekonomer inkl Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på DN Debatt idag med anledning av morgondagens rapportlansering.

Läs mer »

Glad Påsk önskar Entreprenörskapsforum!

Glad Påsk önskar vi på Entreprenörskapsforum! Efter påsk kör vi igång direkt med ett seminarium om byggmarknadens regleringar den 24 april. Anmäl dig nu!

Läs mer »

Maria Adenfelt om ledarskap för hållbarhet

Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt medverkar i Energimyndighetens poddradio om ledarskap för hållbarhet. Hon pekar på att samarbete kan vara ett sätt att göra miljöteknik till Sveriges nästa stora exportvara.

Läs mer »

Onsdagen den 21 maj arrangeras Stockholm Philanthropy Symposium på Moderna museet. Räkna med ett spännande heldagsprogram med bland andra Alexander Buffett Rozek, Jerónimo Calderón och Trista Harris och många fler.

Läs mer »

Dyrt och tidskrävande att starta bolag i Sverige

Sverige hamnar på plats 61 av 189 när det gäller hur lätt det är att starta företag enligt Världsbankens årliga undersökning ”Doing Business”. Per Thulin levererar förslag på hur trenden kan vändas.

Läs mer »

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer?

Den 29 april lanseras den fjärde rapporten från Uppdrag Välfärd, Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Möt forskare, praktiker och politiker i ett samtal under ett lunchseminarium arrangerat av Uppdrag Välfärd genom Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Välkommen med din anmälan!

Läs mer »

SvD Brännpunkt: Risk för ras i välståndsligan

Företagsklimatet i Sverige får en relativt hög placering i Världsbankens rankning av 189 länders konkurrenskraft. Men trots allt finns en rad områden där Sverige har stort behov av reformer, skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda Entreprenörskapsforum, på SvD Brännpunkt.

Läs mer »

En politik för entreprenörskap, integration och arbetsmarknad

Den 29 april arrangeras ett seminarium kring forskning och policy om utrikes föddas entreprenörskap och integration på arbetsmarknaden. Möt forskare och politiker i ett samtal runt dessa frågeställningar på en frukost på Grevgatan.

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm om ordförandeskapet i Entreprenörskapskommittén

Regeringen tillsätter idag en Entreprenörskapskommitté med uppdrag att se över företagsskatterna och förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Ordförande för kommittén blir Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm, även professor KTH. Läs Pontus kommentar »

Läs mer »

Braunerhjelm: svaga Pisa-resultat oroväckande

Det är bekymmersamt att svenska elever halkar efter när det gäller just problemlösning, säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, till TT. Det har att göra med kreativiteten och förmågan att anpassa situationer till nya förhållanden.

Läs mer »

Patientinflytande i vården ett rättvist system?

Den 27 mars lanserades den tredje rapporten inom ramen för Uppdrag Välfärd  Rapporten författad av Anders Anell, professor Lunds universitet, utgår från hur individers önskemål och sjukvårdens prioriteringar kan balanseras. Läs mer »

Läs mer »

Ökade krav på patientinflytande har främst handlat om val av vårdgivare och ställts mot prioriteringar i vården. I den tredje rapporten från Uppdrag Välfärd lyfter Anders Anell, professor vid Lunds universitet, frågan ur ett rättviseperspektiv. Läs rapporten »

Läs mer »

Entreprenörskapsforum firar 20 år!

I år 20-årsjubilerar Entreprenörskapsforum. Sedan 1994 har vi initierat, bedrivit och kommunicerat forskning om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Ta del av verksamhetsberättelsen. Läs verksamhetsberättelsen »

Läs mer »

Ministertätt på Småföretagsdagarna 2014

Den 14 mars gick årets upplaga av Småföretagsdagarna av stapeln. I år hölls konferensen i Stockholm och var en del av Entreprenörskapsforums 20-årsfirande. Aktuella teman som jobbtillväxt, innovation och utbildning diskuterades av ministrar och namnkunniga paneler.

Läs mer »

Årets pristagare Shaker Zahra

Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. Prissumman är 100 000 euro.

Läs mer »

Ung forskning om entreprenörers stress prisas

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2014 tilldelas Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska universitet.

Läs mer »

På Småföretagsdagarna lanserades en antologi om entreprenörskapsforskningen över 20 år. Tillsammans pekar bidragen på entreprenörens betydelse och vikten av fortsatt forskning om entreprenörskap, innovation, industriell dynamik och tillväxt.

Läs mer »

Sveriges innovationspolitiska utmaningar

Infrastruktur, skatter, regelkrångel och attityder är alla delar av lösningen på framtidens bästa innovationspolitik. Den 5 mars hölls ett seminarium med fokus på tillväxt- och innovationshinder i form av regleringar, finansieringshinder och strukturella utmaningar.

Läs mer »

Thulins tabeller: medelstora företag satsar minst på innovation

Små och stora företag satsar mest på innovationsverksamhet och lägger fem procent av sin omsättning på innovation. Det är bekymmersamt att de medelstora företagens satsningar är relativt svaga i en hårdnande global konkurrens, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Läs mer »

Braunerhjelm om VW:s bud på Scania

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, tror att Volkswagens bud på Scania ger långsiktiga förändringar om det accepteras. Han betonar vikten av ett svenskt industriellt ägande och kunnande i en intervju i Sveriges Radios Studio Ett. Lyssna till inslaget.

Läs mer »

Braunerhjelm bland de mäktigaste

Dagens Samhälle har listat de 50 akademiska experter som förekommer flitigast i massmedia. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, återfinns på plats 32.

Läs mer »

Globala flöden förändrar innovationsgeografin

Kina och Indien är topprankade destinationer för utländska investeringar i FoU. Det finns positiva produktivitetseffekter för länder som investerar i Asien och svenska företag ligger i framkant vad gäller globala innovationssamarbeten och offshoring av FoU.

Läs mer »

Ny rapport: Svenska företag toppar i utländska FoU-investeringar

En stor indisk koncern, Tata, köpte 2008 både Land Rover och Jaguar. Samtidigt har svenska Ericsson och Autoliv innovationsorienterade dotterbolag i Kina och Indien. Det pågår en global omlokalisering av innovativ verksamhet där Sverige ligger i framkant. Med rätt stöd till svenska små och medelstora företag kan potentiella vinster hämtas hem i än högre utsträckning.

Läs mer »

Regleringar – då, nu och i framtiden

Den 20-21 februari deltar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund i Världsbankens konferens Doing Business: Past, Present and Future of Business Regulation i Washington DC. Konferensen för samman akademiker, experter från Världsbanken och den globala utvecklingssektorn för att diskutera regleringsreformer och samla input till Världsbankens Doing Business-projekt.  

Läs mer »

Patentboxar – andrahandslösning för att skattesubventionera FoU

Patent- och innovationsboxar som skattesubventioner till forskning och utveckling (FoU) var temat för ett frukostseminarium i början av februari. Panelen ställde sig i huvudsak tveksam till att ett införande i Sverige resulterar i önskvärda effekter. Samtidigt efterlystes mer empiri.

Läs mer »

Mångsidig praktikant stärker omvärldsanalysen

I 20 veckor kommer Emilia Jönsson att praktisera på Entreprenörskapsforums kommunikationsavdelning. Hon kommer att ta fram underlag, ha presskontakter samt agera stöd vid seminarier och konferenser.

Läs mer »

Ny rapport: Krångliga patentboxar för FoU och innovationer rekommenderas inte

Ett införande av patentboxar som ett innovationsstöd i Sverige skulle kosta mer än vad det smakar. I rapporten Patentboxar som indirekt FoU-stöd framkommer att patentboxar bl a skulle orsaka stora skattebortfall i Sverige, eftersom vår industri är mer patentintensiv än andra länders.

Läs mer »

Nu har Sverige dubbelt så många entreprenörer!

Att svenskt entreprenörskap följer den positiva trend som inletts sedan några år uppmärksammar februari månads Thulins tabeller. Idag är över åtta procent av befolkningen engagerad i entreprenörskap, dvs en dubbelt så hög andel som för några år sedan, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Läs mer »

Förändrar 3D-printing världen?

En av de hetaste globala trenderna inom tillverkning – 3D-printing – var temat för ett teknikinriktat frukostseminarium i januari.  Men utvecklingen går inte tillräckligt fort tyckte några av kommentatorerna och efterfrågade statliga insatser på området.

Läs mer »

Ny rapport: En 3D-industriell revolution mot regional tillverkning

3D-printing eller additiv tillverkning är en revolutionerande ny teknik där produkterna utvecklas digitalt och sedan tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller serietillverkning. Ladda ned rapporten.

Läs mer »

Aktuellt: Intresset för filantropi bara växer

I tisdagens Aktuellt kommenterar Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm den ökande trenden bland västvärldens miljardärer att använda sina pengar och sitt entreprenörskap för att ge till bistånd. Allt fler svenska entreprenörer vill också göra gott. Hör Pontus kommentarer 33:35 min in i sändningen.

Läs mer »

Entreprenörer bland de lyckligaste i världen – och allt fler lyckliga i Sverige

Företagande är ett tillfredsställande karriärval i hela världen, särskilt för kvinnor i innovationsdrivna ekonomier, enligt den årliga globala rapporten från Global Entrepreneurship Monitor. Dessutom har Sverige allt fler lyckliga, numera 8,2 procent, i alla fall i andelen entreprenörer räknat.

Läs mer »

Entreprenörskapsforum söker: Projektledare och kommunikatör

Tjänsten som projektledare och kommunikatör innebär bl a att projektleda utåtriktade aktiviter, ha täta kontakter med massmedier och kommunikativa arbetsuppgifter som webb, publikationer, informationsmaterial och sociala medier. Är du den vi söker?

Läs mer »

Tio procents lägre företagsskatt skulle ge 1500 fler företag

I en artikel i Kyklos undersöker Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund vilken effekt skatter har på uppstart av nya företag. Det visar sig att om företagsskatterna sänktes med tio procent skulle företagandet öka med tre procent, dvs 1500 företag per år. Läs artikeln i sin helhet.

Läs mer »

Call for Papers: Innovation in Multiple Systems

Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum, är med och organiserar 2014 Transatlantic Policy Consortium Conference “Innovation in Multiple Systems” som hålls vid Indiana University den 22-25 juni. Nu öppnar konferensen för paper proposals från såväl seniora och juniora forskare som doktorander och beslutsfattare.  

Läs mer »

Småföretagsdagarna 2014 i Stockholm

Småföretagsdagarna 2014 äger rum den 12 mars på Konserthuset i Stockholm. H.K.H. Prins Daniel, flera ministrar och andra nyckelpersoner i den svenska entreprenörskaps- och innovationsdiskussionen är klara för medverkan.

Läs mer »

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

En aktiv höst är till ända och Entreprenörskapsforum arrangerade sina två sista seminarium för året på luciadagen. Huvudattraktionen var ekonomipristagaren Robert Shiller som gav oss och KTH Nobelglans. Dessutom lanserades en ny rapport –  Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper. Med dessa och andra höjdpunkter från det gångna året vill Entreprenörskapsforum tillönska dig en […]

Läs mer »

Lästips: Why Philanthropy Matters

En högaktuell och lättillgänglig bok som ställer den amerikanska kapitalismen i ett nytt ljus genom att införa filantropi i beskrivningen av den dynamiska marknadsprocessen. Det skriver Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, i en recension av Zoltan Acs bok Why Philanthropy Matters i Ekonomisk Debatt .    

Läs mer »

Riksbanken skapar alltför stor osäkerhet

Penningpolitiken framstår i dag som rörig, svårtolkad och mindre transparent. Vi hoppas att Riksbanken nu sänker räntan och tydligt fokuserar på huvuduppgiften. Det skriver professor Pontus Braunerhjelm och docent Johan Eklund i dag på SvD opinion.

Läs mer »

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Filantropi är det nya svarta, i alla fall i form av socialt riskkapital, social impact bonds och spend out-perspektiv. Välgörenhet har blivit ett givande givande och vi har gått från folkrörelsesamhälle till ett filantropiskt dito. En omförhandling av det svenska samhällskontraktet diskuterades bl a då en ny rapport lanserades på Filantropiskt forums årliga luciaseminarium.

Läs mer »

Luciaföreläsning med Nobelglans

På Luciadagen bjöd Entreprenörskapsforum och KTH in till en föreläsning med en av årets Nobelpristagare i ekonomi, professor Robert J. Shiller, Yale University.  Vid föreläsningen fokuserade Shiller på sin senaste bok, Finance and the Good Society, där han uppmärksammar vikten av väl fungerande finansmarknader och betydelsen av finansiella innovationer.

Läs mer »

Ny rapport: Ett givande givande

Rapporten Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper presenterar den filantropiska processen från det att en presumtiv givare bestämt sig för att ägna sig åt filantropi till olika strategier för att komma igång med sitt givande. Rapporten bidrar med praktisk vägledning för den som själv funderar på att börja ge genom att beröra konkreta […]

Läs mer »

Save the date: Småföretagsdagarna 12 mars

Småföretagsdagarna 2014 äger rum den 12 mars på Konserthuset i Stockholm. Konferensen kommer att arrangeras i samarbete med Örebro universitet. 2014 firar även Entreprenörskapsforum 20-årsjubileum, vilket kommer uppmärksammas på Småföretagsdagarna. Uppdateringar kommer publiceras på webbplatsen i takt med att programmet faller på plats.

Läs mer »

Entreprenörskapsforum söker praktikant

Till vårterminen 2014 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och/eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Läs mer »

Perspektiv på välfärd

Den 21 november bjöd Uppdrag Välfärd in till en internationell konferens där en namnkunnig uppställning belyste och diskuterade nutidens knäckfrågor och vägar framåt för svensk välfärd. Ta del av referat och bilder.

Läs mer »

OECD: Så får Sverige innovationsdriven utveckling

Den 28 november redovisade OECD sin analys av det svenska innovationssystemet på Entreprenörskapsforums seminarium. På uppdrag av regeringen har en fyrmannagrupp, ledd av Gernot Hutschenreiter, utvärderat svensk innovationspolitik under ett och ett halvt år. Ta del av referat och bilder.

Läs mer »

Ytterst oroväckande med riskkapitalmarknad i fritt fall

I månadens Thulins Tabeller framkommer att de privata riskkapitalinvesteringarna har minskat med närmare 70 procent under de senaste fem åren. En liknande nedgång syns i antalet riskkapitalföretag och det informella riskkapitalet kompenserar inte tappet. En riskkapitalmarknad i fritt fall är därför ytterst oroväckande, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Läs mer »

Entreprenörerna – ekonomins förändringsagenter

I årets Swedish Economic Forum Report tas utgångspunkten i innovativa entreprenörer som har en ambition att växa och skapa nya jobb. Rapporten lanserades den 27 november och kommenterades av en namnkunnig panel, ta del av referat, film och bilder.

Läs mer »

Pisa-undersökningen: Det är allvarligt

15-åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, PISA-undersökningen, presenterades idag. Det var dyster läsning. Pontus Braunerhjelm varnar för att en allt sämre kunskapsutveckling i svenska skolan gör det svårare för Sverige att hävda sig i en global konkurrensutsatt världsekonomi. Igår talade han om detta i Aktuellt, se 13 min in i sändningen.

Läs mer »

OECDs översyn av den svenska innovationspolitiken

OECD har på regeringens uppdrag genomfört en utvärdering av den svenska innovationspolitiken. En svensk sammanfattning av OECDs rapport finns nu tillgänglig, framtagen av Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova.

Läs mer »

Ny rapport: Receptet för framtidens framgångsrika jobbskapare

 I Swedish Economic Forum Report 2013 visas vilken typ av entreprenörskap som är framgångsrikt, vilka förutsättningar som krävs för ett ökat entreprenörskap samt de reformer som svensk ekonomi genomgått under de senaste decennierna.

Läs mer »

Få men enkla skatteregler för företagare

Pontus Braunerhjelm berättar i Ekonomiekot, Sveriges Radio, att om skattereglerna sänktes för företag med 10 procent skulle företagandet öka med tre procent, dvs 1500 företag per år. Det är viktigt med få och enkla regler – en företagare lägger i snitt 125 timmar per år för att hantera skattereglerna.

Läs mer »

Mobilizing Private Funds for the Transition to a Green Economy

Den 28 november deltar Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, vid European Liberal Forum i Haag för att presentera studien Mobilizing Private Funds for the Transition to a Green Economy tillsammans med medförfattarna Mark Sanders, Utrecht University och Ulrika Stavlöt, Fores.

Läs mer »

Filantropi – finansieringskälla för forskning

Svenska lärosäten utvecklar nya metoder för att bredda sin finansiering. Filantropiska donationer kan vara ett utmärkt komplement för att främja innovation och entreprenörskap vid våra svenska universitet och högskolor. Detta diskuterades vid Filantropiskt forums frukostseminarium den 6 december.

Läs mer »

Regleringar, humankapital och innovation i en globaliserad värld

Den 21 oktober samarrangerade Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys och svenska ambassaden i Washington DC ett seminarium om kopplingarna mellan arbetsmarknadsregleringar, humankapital och innovation i en globaliserad värld.

Läs mer »

SR: Filantropi allt vanligare i Sverige

Det blir allt vanligare för filantroper och företag att sponsra forskning i Sverige.  Filantropi är ett bra komplement till offentliga medel för att finansiera ny och innovativ forskning, säger Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum, i en intervju med Sveriges Radio International.

Läs mer »

Internationell final i GSEA

Den 22 november går finalen i Global Student Entrepreneur Awards av stapeln i Washington DC. På plats finns Entreprenörskapsforums forskningsledare Maria Adenfelt som sitter i juryn.

Läs mer »

Hunden, frisbeen och optimala regleringar

I artikeln Hunden, frisbeen och optimala regleringar, publicerad i Ekonomisk Debatt, finner författarna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund att tumregler och enkla principer bör gå före omfattande och svåröverskådliga regelverk och riskanalyser.

Läs mer »

Maktskifte nyttigt för kommunal utveckling?

I månadens Thulins Tabeller framkommer att enpartikommuner har förlorat sex procent av sin befolkning under perioden 1973-2012 medan övriga kommuner gått 13,5 procent plus. I 71 av landets kommuner har kommunstyrelsens ordförande kommit från samma parti de senaste 40 åren, skrev Dagens Samhälle förra veckan. Det tycks vara bra att röra om i den kommunala […]

Läs mer »

WWF presenterade årets klimatlösningar

Den 4 november presenterade WWF årets Climate Solver – nya klimatlösningar med global potential – som i år går till ett trehjuligt elfordon, en omvandlare för solpaneler samt en finansieringsmodell för geo- och solenergi. Medverkade gjorde bl a Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum och Jeremy Leggert, Carbon Tracker Initiative.

Läs mer »

Palmberg om filantropi i P4

Den 2 november intervjuades Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg om filantropi och välgörenhet i Hultling och Röör i P4. Medverkade i samtalet gjorde även bl a Stefan Einhorn, professor KI.  

Läs mer »

Crowdfunding – tillväxtfrämjare eller finansieringsfluga?

Crowdfunding, ett sätt att fylla kapitalförsörjningsgapet för nya företag men också en möjlighet att säkra kompetensöverföringen. Ett nygammalt fenomen, gräsrotsfinansiering av ett stort antal finansiärer, sattes under luppen på Entreprenörskapsforums frukostseminarium den 16 oktober.

Läs mer »

Live-TV: Pontus Braunerhjelm om ekonomipriset

Aftonbladet sände live från Riksbankens tillkännagivande av årets Nobelpris i ekonomi. Pontus Braunerhjelm kommenterade. Till webbsändningen »

Läs mer »

GP: Rädsla ett hinder

Rädsla, kultur men även att ställas utanför de sociala försäkringssystemen hämmar entreprenörskapet, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, i en intervju i GP publicerad i samband med en presentation av 2013 års GEM-rapport i Göteborg.

Läs mer »

De små och unga företagen skapar flest jobb

Det finns en betydande dynamik i det svenska näringslivet. 17 procent av jobben omsätts per år och de små och unga företagen står för nästan 90 procent av den totala ökningen av nettojobb under perioden 2000–2009. Det är snarare företagets ålder än företagets storlek som är avgörande för sysselsättningstillväxten, skriver Per Thulin, Entreprenörskapsforum och KTH, […]

Läs mer »

Entreprenöriella ekosystem – en konstig och förrädisk metafor

Det som tycks dölja sig bakom entreprenöriella ekosystem är inte en föreställning om verkliga ekosystem utan snarare en föreställning om intelligent design, skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund i en ledare i Ekonomisk Debatt.

Läs mer »

Det nya Afrika

17 länder på den afrikanska kontinenten har sedan ett decennium haft en stabil ekonomisk tillväxt på 3,5 procent. Vad betyder det blomstrande Afrika för svenska affärs-, export- och handelsmöjligheter? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums frukostseminarium den 2 oktober.  

Läs mer »

Värdefulla insikter i kvinnors företagande

Kvinnors entreprenörskap under 400 år är en lättläst och intressant bok som jag starkt rekommenderar, skriver Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum. Anita du Rietz har levererat ett viktigt inslag i debatten om kvinnors roll, förutsättningar och drivkrafter för entreprenörskap och innovation. Läs recensionen i Ekonomisk debatt.

Läs mer »

Entreprenörskapets kultur – Gnosjö, IKEA och Draknästet

Entreprenörskapsforum besökte årets Bok&Biblioteksmässa i Göteborg och deltog på Forskartorget. Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum och Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet samtalade om vad som utmärker en entreprenöriell kultur, varför det är viktigt och hur vi kan arbeta med kultur på olika nivåer.

Läs mer »

Nya spelregler för svenska filantroper

Med anledning av att regeringen i höstbudgeten föreslår nya förutsättningar för inkomstskatteregler för ideell sektor arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium. Samtalet visade att regeländringarna var efterlängtade men att det finns behov av att fundera över detaljerna.

Läs mer »

Årets studentföretagare 2013

Fyra finalister fick chansen att pitcha sina företag när Årets studentföretagare 2013 korades av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket.

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm om regeringens valbudget

I höstens budget avsätts 844 miljoner för att göra det enklare för små företag. Dessutom innehåller den många insatser till fördel för det svenska innovationsklimatet och angelägna förändringar som främjar kultur och miljö. Budgeten visar att regeringen på rätt väg men att det behövs fokus och gränsöverskridande innovationstänk.

Läs mer »

Joachim Ronneback Thomson utsedd till Årets studentföretagare

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris Årets studentföretagare 2013 tilldelas Joachim Ronneback Thomson med företaget Live+. Prissumman är på 50 000 kronor.  

Läs mer »

Bok&Bibliotek: Entreprenörskapets kultur

Den 27 september kl 09.45- 10.00 är Entreprenörskapsforum på Forskartorgets scen på årets Bok&Biblioteksmässa i Göteborg. Caroline Wigren-Kristoferson, docent Circle Lunds universitet talar på temat Entreprenörskapets kultur – Gnosjö, IKEA och Draknästet. Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum, leder samtalet.  

Läs mer »

Sverige nyttjar inte innovativa tillgångar effektivt

Sverige hamnar på en andraplats i Global Innovation Index, GII, endast Schweiz rankas högre. När det gäller hur pass effektivt länder utnyttjar sina innovativa tillgångar återfinns dock Sverige på plats 55. Sverige har mycket bra förutsättningar för innovation men det finns en outnyttjad potential att förbättra vår innovativa output, skriver Per Thulin i månadens Thulins […]

Läs mer »

KTH-GMU workshop om internationalisering och konkurrenskraft

Den 3-4 oktober organiserar George Mason University och KTH Indek en workshop om internationalisering och konkurrenskraft. Syftet är att diskutera forskningsidéer relaterade till företag, universitet och nationers strategier i den globala konkurrensen med fokus på universitetens roll. Medverkar gör bl a Pontus Braunerhjelm och Zoltan Acs, GMU.

Läs mer »

Prisbelönt working paper för nedladdning

Cédric Brunelle and Jean Dubés working paper Does Proximity Increases the Survival of Firms in Remote Areas? har, av Entreprenörskapsforum, belönats med utmärkelsen Best Paper samt 1500 euro. I artikeln presenteras en empirisk studie över företagens överlevande i Quebecregionen i Kanada under en av de värsta ekonomiska nedgångarna i modern tid. >> Ladda ned Working […]

Läs mer »

Smakprov från Entreprenörskapsforum

Internationalisering, entreprenörskap och kapitalförsörjning stod på agendan när Entreprenörskapsforums forskningsledare besökte ett internt seminarium hos ALMI i Örebro.

Läs mer »

Call for papers – Labour Market Rigidities, Human Capital and Innovation

Den 21-22 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys en workshop på svenska ambassaden i Washington DC under rubriken ”Labour Market Rigidities, Human Capital and Innovation”. >> Läs Call for papers

Läs mer »

Välkommen till finalen av Årets studentföretagare

Den 17 september är det dags för final i Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling – Årets studentföretagare! Kom och lyssna när fyra spännande och inspirerande studentföretagare presenterar sina företag. Läs mer och anmäl dig »

Läs mer »

Svensk utbildning kan främjas av entreprenöriell pedagogik!

Att  entreprenöriell lärande inspirerar, motiverar och har stor potential att förbättra svensk utbildning var deltagarna eniga om när policysammanfattningen Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD lanserades. Läs referatet »

Läs mer »

Ny PS om entreprenörskapsutbildning

I Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD presenterar doktoranderna Martin Lackéus, Chalmers, och Kåre Moberg, Copenhagen Business School, en översikt av hur forskare från olika teoriskolor anser att vi bör undervisa i entreprenörskap. De senaste två decenniernas utveckling lyfts fram. Ladda hem PSen som PDF.

Läs mer »

Ett ramverk för innovationspolitiken – nu i e-version

Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. Därför krävs ett innovationspolitiskt ramverk. Boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? (2012; Samhällsförlaget) är nu tillgänglig i en digital version. Läs rapporten »

Läs mer »

Kanadensare skrev vinnande bidrag

Entreprenörskapsforum sponsrade ”best paper award” inom entreprenörskap på European Regional Science Association, ERSA, Summer School. Cédric Brunelles och Jean Dubés – båda vid Université du Québec à Rimouski – papper ”Does proximity increases the resilience of firms in remote areas? An analysis of plant closures in Quebec’s Lower St. Lawrence region, 2006-2011 vann första pris. Klicka för att […]

Läs mer »

Filantropi – framtidens finansering av kultur?

Under torsdagen i Almedalen arrangerade Entreprenörskapsforum och Kulturbryggan ett  seminarium där det aktuella ämnet filantropi, hur vi stärker samverkan mellan kultur och näringsliv och säkrar framtidens finansering av kultur diskuterades.

Läs mer »

Nordisk riskkapitalfond löser företagens kapitalförsörjning?!

Torsdagsmorgonens Almedalspanel diskuterade hur vi får långsiktigt framgångsrika investeringar i (små)företagen och i landet i stort. Ett av svaren var att skapa en nordisk riskkapitalfond.

Läs mer »

Så får vi kvalitet i välfärden!

En solig onsdagsmorgon under Almedalsveckan i Visby arrangerade Uppdrag Välfärd ett seminarium på temat kvalitet i välfärden. Under seminariet diskuterades upphandling och kundval inom just välfärdssektorn.

Läs mer »

Nyföretagande och närheten till kapital

Ungt forskarforums Mikaela Backman, ekon dr JIBS, policysammanfattning Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital finns nu tillgänglig för nedladdning. Skriften, som behandlar bankers betydelse för nyföretagande och den lokala marknaden, har bl a uppmärksammats av DI och Ekot på Sveriges Radio.

Läs mer »

Årets svenska GEM: Så främjas fler svenska affärsmöjligheter

Vid lanseringen av årets nationella entprenörskapsrapport visades bl a att finansieringsmöjligheterna för små företag har minskat och att svenska entreprenörer har låga ambitioner vad gäller tillväxt. Kommentatorerna Marita Ljung (C) och Per Bolund (MP) levererade förslag för förbättring. Självklart nämndes optionsprogram, FoU-avdrag och 3:12-regler.  

Läs mer »

GEM 2013: Svenska entreprenörer har låga tillväxtambitioner

Årets svenska upplaga av Global Entrepreneurship Monitor visar att entreprenörskapet har vuxit de senaste 10 åren och att fler kvinnor driver företag men också att tillväxtambitionerna är låga och tillgången till kapital i tidiga skeden minskat.

Läs mer »

Möjligheter i molnet för Sverige och svenskt företagande

Molnteknologi, Big Data och svenska företags innovations- och konkurrensmöjligheter diskuterades vid Entreprenörskapsforum och Vinnovas gemensamma frukostseminarium.

Läs mer »

Offentliga insatser för exportfinansering

Ari Kokko, professor Copenhagen Business School, diskuterar i denna rapport behovet och ut­formningen av offentliga insatser för exportfinansiering i Sverige. Rapporten mynnar ut i fyra förslag på förbättringar och förändringar av de offentliga insatserna.

Läs mer »

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2013

Entreprenörskapsforums tre seminarier under årets almedalsvecka handlar om upphandlingar och kundval i välfärden, kapitalförsörjning och filantropi och finansering av kultur. Dessutom medverkar Entreprenörskapsforums forskare i en rad övningar i andras regi. Vi ses i Almedalen!

Läs mer »

Ansök eller nominera till Årets studentföretagare 2013

Årets studentföretagare är Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling för studenter, som jämte studier äger och driver ett eget företag. Förstapriset är ett stipendium på 50.000 kronor samt plats i den internationella finalen Global Student Entrepreneur Awards i USA. Ansök eller nominera senast 30 juni.

Läs mer »

Lansering av svenska Global Entrepreneurship Monitor-resultat

Den 17 juni lanseras den svenska GEM-rapporten vid ett frukostseminarium. Rapporten kommenteras av Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP) och Marita Ljung, statssekreterare hos Annie Lööf, Näringsdepartementet.

Läs mer »

Viktig samverkan mellan stora och små

Apropå den dagsaktuella ESO-rapporten Var skapas jobben? där Ekot rapporterat att gynna småföretag kan hämma storföretag påminner vi gärna om rapporten Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? Författarna framhäver här att förnyelsen av näringslivet sker såväl i de stora etablerade företagen som i de mindre snabbväxande företagen, och att det finns ett […]

Läs mer »

Generationsskifte i näringslivet

En stor del av företagen inom Sveriges vanligaste företagsform – familjeföretaget – genomgår ett generationsskifte. Hur hanteras den utmaning som skiftet innebär för både företag och samhälle givet att de små företagen är avgörande för jobbtillväxten i landet. Det diskuterades på CeFEOs och Entreprenörskapsforums seminarium den 29 maj.

Läs mer »

Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Den 29 maj arrangerade Entreprenörskapsforum tillsammans med Europaperspektiv en Bryssellansering av boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. På seminariet medverkade bland andra Didier Herbert, EU-kommissionen, Ruth Paserman, EU-kommissionen. Cinzia Alcidi, CEPS, Olle Schmidt, EU-parlamentariker Läs mer »  

Läs mer »

Steven Klepper mottagare av Global Award 2011 avliden

Steven Klepper, Hamerschlag Professor of Economics and Social Science vid Carnegie Mellon University, avled den 27 maj. 2011 års vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research var en globalt respekterad och erkänd forskare och uppskattad lärare vid Carnegie Mellon University.

Läs mer »

Johanna Palmberg publicerad i Corporate Governance: An International Review

Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg har tillsammans med Kathy Fogel, Wayne Lee och Kevin Lee fått artikeln Foreign Direct Investors as Change Agents: The Swedish Firm Experience publicerad i ansedda tidsskriften Corporate Governance: An International Review.

Läs mer »

Regeringen ber Världsbanken granska vårt företagsklimat

Idag meddelar Anders Borg och Annie Lööf att Världsbanken ska genomföra en stor undersökning av det svenska företagsklimatet på uppdrag av regeringen. I tisdags träffade Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund  den ansvarige utredaren från Världsbanken, Augusto Lopez Claros.

Läs mer »

Eklund publicerad i European Journal of Law and Economics

Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Per-Olof Bjuggren, JIBS, artikel Property Rights and the Cost of Capital publicerades i European Journal of Law and Economics, Volume 35,  April 2013. Ta del av deras Working Paper som är utgivet i vår serie.

Läs mer »

Så revolutionerar molntjänsterna Sverige och svenska företag

Den 10 juni bjuder Entreprenörskapsforum och VINNOVA in till ett frukostseminarium på temat molnet och dess möjligheter.  Medverkar gör: Åke Edlund, KTH, Victor Molander, Netigate, Joachim Karlsson, VINNOVA och Pontus Braunerhjelm.

Läs mer »

Högtidlig prisceremoni när Maryann Feldman mottog Global Award

Den 15 maj mottog Maryann Feldman Global Award for Entrepreneurship Research. Vid prisceremonins seminarium medverkade bland andra Anders Borg, Maria Strömme och Melker Schörling.

Läs mer »

Entreprenörskap som möjlighet eller tvång?

Startar du företag för att du ser en affärsmöjlighet eller för att du måste få en inkomst? Oavsett anledning behövs båda sorternas entreprenörskap och bidrar till samhällsekonomin, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i maj månads Thulins Tabeller.

Läs mer »

Prisbelönt papper

Martin Anderssons, Pontus Braunerhjelms och Per Thulins artikel Creative Destruction and Productivity – Entreprenurship by type, sector and sequence har valts ut som Highly Commended Award Winner i Literati Network Awards for Excellence 2013. Läs pappret i pdf-format.

Läs mer »

Strömme, Borg, Aghion, Feldman och Schörling på prisutdelningsseminarium

Den 15 maj tog Maryann Feldman, professor vid University of North Carolina, emot det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2013 vid en prisceremoni och ett seminarium i Konserthuset i Stockholm.

Läs mer »

Gröna entreprenörer bra investering

Ökad tillförsel av privat kapital till gröna affärsidéer är inte bara bra för entreprenören och för en hållbar ekonomi utan även lönsamt för investeraren själv. Gröna investeringar och regeringens miljöteknikstrategi diskuterades vid ett seminarium arrangerat av CECIS, Entreprenörskapsforum och Fores.

Läs mer »

Efter konkursen

Känslan av personligt misslyckande och företagskonkurs går ofta hand i hand, men det går att lära av en konkursprocess. Den 24 april diskuterades entreprenöriella erfarenheter, misslyckanden och lärande på ett seminarium arrangerat av Ungt forskarforum.

Läs mer »

Årsberättelsen är här!

Under 2012 publicerade Entreprenörskapsforum 26 studier i syfte att nå ut i det offentliga samtalet med ny och policyrelevant forskning om småföretag, entreprenörskap och innovationer. Ta del av hela vår verksamhet i årsberättelsen. >> Läs Entreprenörskapsforums Årsberättelse 2012

Läs mer »

En effektivare innovationspolitik

Snart sagt alla säger sig vilja stärka innovationspolitiken. Men Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson befarar att innovationspolitiken blir alltför ensidigt fokuserad på stöd till FoU. I Ekonomisk debatt nr 3/2013 förespråkar de en bredare ansats med bl a skatte- och regelsystem som stimulerar kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i alla sektorer.

Läs mer »

VD-assistent till Entreprenörskapsforum

Just nu söker Entreprenörskapsforum en VD-assistent med uppdrag att assistera VD och organisationen administrativt samt vara behjälplig med korrekturläsning, referatskrivning, framtagning av underlag mm. Är det dig vi söker?

Läs mer »

Småföretag tveksamma till externt kapital

Entreprenörskapsforums Johanna Palmberg, ekon dr, har tillsammans med Dan Johansson och Anders Bornhäll studerat om bristande tillgång på riskkapital utgör ett tillväxthinder för små svenska företag.

Läs mer »

After firm failure: what can we learn?

Känslan av personligt misslyckande och företagskonkurs går ofta hand i hand, men det går att lära av en konkursprocess. Den 24 april bjuder Ungt forskarforum in till ett seminarium på temat entreprenöriella erfarenheter och misslyckanden.

Läs mer »

Vårbudget präglad av pessimism och försiktighet

Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Regeringen har idag presenterat vårpropositionen 2013 och hävdar att det svaga konjunkturläget möts av en ansvarfull finanspolitik för jobb och trygghet. Pontus Braunerhjelm anser dock att vårbudgeten präglas av pessimism och försiktighet.

Läs mer »

En hållbar framtid – hur främjar vi grönt entreprenörskap?

Den 25 april bjuder Entreprenörskapsforum, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CECIS) på KTH och Fores in till ett frukostseminarium om hur vi främjar de svenska miljöentreprenörerna.

Läs mer »

Ökad skatteregelbörda och sämre konkurrenskraft går hand i hand

En högre skatteregelbörda är förenligt med såväl sämre konkurrenskraft som en lägre etableringsfrekvens för nya företag. Finansdepartementets förslag om införande av månadsuppgifter framstår därmed som tämligen svårförståeligt, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i april månads Thulins Tabeller.

Läs mer »

Tre åtgärder för en förbättrad skolmarknad

Den 8 april presenterades Uppdrag välfärds andra forskningsrapport Skolmarknaden – nya vägar framåt. Ett hundratal personer hade samlats för att ta del av rapportens tre förslag för en förbättrad skolmarknad och den initierade panelens efterföljande synpunkter.

Läs mer »

De flesta nya jobb skapas i växande småföretag

Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i småföretag. Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm intervjuas i P1-morgon om de snabbt växande småföretagen. Han berättar att gasellföretagen är mycket viktiga för sysselsättningen trots att de bara utgör en procent av alla aktiebolag.

Läs mer »

Bättre konkurrens kan främja skolans resultat

Uppdrag välfärds andra rapport Skolmarknaden – nya vägar framåt av Fredrik Bergström och Emanuel Welander är lanserad. Rapportförfattarna pekar på tre huvudvägar framåt för att skapa en högkvalitativ skola; ökad information, ökad differentiering/specialisering samt ökad konkurrens.

Läs mer »

Höj statusen på regelförenklingar

Ledarsidan i Dagens Industri framhåller vikten av att skatterna kommer in i regelförenklingsarbetet och att enklare regler får högre status hos både statsministern och finansministern. Entreprenörskapsforums Johan Eklunds rapport om regelbördan på skatteområdet lyfts fram för att underbygga argumentet.    

Läs mer »

Filantropins betydelse för städers attraktivitet

I samarbete med Stockholms Handelskammare bjuder Filantropiskt forum in till en diskussion om hur filantropi kan driva innovation och utveckling. Medverkar gör bland andra Dilsa Demirbag Steen, grundare Berättarministeriet, Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån och rådgivare inom filantropi och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.  

Läs mer »

Litet land, gränslösa marknader – svenska företag i en globaliserad värld

Den 21 mars arrangerade Entreprenörskapsforum en heldagskonferens på temat svenska företag i en globaliserad värld. Upplägget utgick från de fem rapporter som Globaliseringsforum hittills levererat. Dagen erbjöd intressanta diskussioner om konkurrenskraft, innovation, marknadskunnande, interaktioner mellan små och stora företag samt policyförslag till den ekonomiska politiken. >> Läs referatet

Läs mer »

Cleantech – falnad marknad på tredje vågen

Den 20 mars hölls seminariet Finansiering av gröna innovationer. Den inbjudna panelen menade att cleantech har gått från att vara som hetast 2007 till att surfa på sin tredje våg idag. Trots att cleantech inte är dagens buzzword är det ett viktigt och nödvändigt område. Och det är också nu utgallringen av vilka företag som är […]

Läs mer »

Stärk de offentliga insatserna för SME-finansiering

Internationell handel är nödvändig för ekonomisk tillväxt i Sverige. 2011 exporterade svenska företag varor och tjänster för ett värde av 1748 miljarder SEK . 99,8 % av alla svenska företag, som utgör de små-och medelstora företagen, står dock för en uppseendeväckande liten andel av denna export, fyra procent enligt EU-kommissionen.

Läs mer »

Litet land, gränslösa marknader – Svenska företag i en globaliserad värld

Globaliseringsforum arrangerar på torsdag den 21 mars en heldagskonferens om globaliseringens främsta utmaningar ur ett svenskt perspektiv. Bland de medverkande märks Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson, Magnus Nilsson, co-founder och COO iZettle och Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet.

Läs mer »

Glesbygdsbankerna har ett samhällsuppdrag!

Den 11 mars diskuterades kapitalbrist, bankkonkurrens och informationsbarriärer med fokus på landsbygden på ett seminarium arrangerat av  Ungt forskarforum. Bland annat fick vi veta att lokala banker har ett samhällsuppdrag och i den efterföljande diskussionen lyftes kreativa idéer för att underlätta småföretagens finansieringssvårigheter.

Läs mer »

Finansiering av gröna innovationer

Onsdagen den 20 mars bjuder Entreprenörskapsforum och CECIS in till det tredje seminariet i serien Gröna innovationer och hållbart entreprenörskap. Detta frukostsamtal behandlar finansering av gröna innovationer. >> Läs mer och anmäl dig

Läs mer »

Call for papers: Regulations, Entrepreneurship and Firm Dynamics

Den 22-24 augusti hålls en workshop om hur regler påverkar entreprenörskap och företags- och marknadsdynamik, dvs viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Är du forskare och intresserad av dessa frågor? Skicka in ditt papper före den 15 april!

Läs mer »

Skolmarknaden – nya vägar framåt

Den 8 april presenteras en ny rapport inom forskningsprojektet Uppdrag Välfärd. Vilka konsekvenser har införandet av 90-talsreformerna skolpeng och fritt skolval 20 år senare? Medverkar gör rapportförfattarna Fredrik Bergström  och Emanuel Welander samt Mikaela Valtersson, Lars Leijonborg, Marika Lindgren Åsbrink och Björn Öckert.

Läs mer »

Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet?Den första rapporten från forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, “Upphandling och kundval av välfärdstjänster”, presenterades vid ett seminarium 8 mars. Rapporten, författad av professor Mats Bergman vid Södertörns högskola, innehåller en lång rad förslag om hur upphandling och kundval kan användas för att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. >> Läs referatet

Läs mer »

Låt experter granska anbud när välfärden upphandlas

Hur ser vi till att välfärden inte bara uppfyller kvaliteter som är lätta att mäta, utan även mjukare värden? En möjlighet är att låta en expertpanel granska anbuden och avge omdömen som vägs in i upphandlingsbeslutet. Kompetens hos beställaren är betydligt viktigare än frågan om vinstintresse, skriver bland andra Pontus Braunerhjelm och Maria Adenfelt idag […]

Läs mer »

Nyföretagandet glest i mellanstora regioner

Små och stora regioner är i genomsnitt mer företagstäta än mellanstora regioner. Större orter tenderar att locka fram fler affärsmöjligheter och i de minsta orterna startas företag som enda alternativ till anställning, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i mars månads Thulins Tabeller. >> Läs  månadens Thulins tabeller

Läs mer »

Dokument: Småföretagsdagarna 2013

Nu kan du ta del av dokumentationen från årets Småföretagsdagar, som ägde rum på Örebro slott 5-6 februari. Medverkade gjorde bland andra Annie Lööf, Maria Strömme, Melker Schörling och Tove Lifvendahl.

Läs mer »

Varför filantropi behövs

Nu är den här! För drygt ett år sedan berättade professor Zoltan Acs, George Mason University, om sin kommande bok på ett seminarium med Filantropiskt forum. Du kan ladda ned första kapitlet till Why Philanthropy Matters på Princeton University Press webbplats.

Läs mer »

Småföretagen och närheten till kapitalet

Den 11 mars bjuder Ungt Forskarforum in till ett seminarium om småföretag, finansiering och hur den geografiska närheten till kapital spelar roll för tillkomsten av nya företag. >> Läs mer

Läs mer »

Regelförenklingar på skatteområdet

Den 14 mars bjuder Svenskt Näringsliv in till seminarium där  Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum, presenterar en ny rapport om regelbördan på skatteområdet.

Läs mer »

Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet?Den 7 mars bjuder Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care in till presentation och mingel med Uppdrag Välfärd. Då presenteras projektets första forskningsrapport Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund av professor Mats Bergman.    

Läs mer »

Den kreativa storstadsregionen

Fungerande infrastruktur, internationella lärosäten och tolerans framhölls som avgörande för en dynamisk och växande storstadsmetropol när Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Handelskammaren presenterade boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos).   Läs referatet »    

Läs mer »

Konkurrera utan kunskap i en kunskapsdriven ekonomi?

Sverige har under lång tid hamnat allt längre ner på OECD:s lista över grundskoleelevers resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det är anmärkningsvärt att Sverige ändå rankas bland de allra bästa länderna avseende kreativitet och innovation, skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH i februari månads Thulins Tabeller.

Läs mer »

Inställt: Tung industri i naturkänsliga områden

Entreprenörskapsforum och CECIS seminarium om tung industri i naturkänsliga områden, energifrågor och hållbar ekonomisk tillväxt diskuteras ställs in på grund av förhinder bland tilltänkta medverkande. Seminariet kommer istället att hållas längre fram i vår.        

Läs mer »

Call for papers: Innovationer, entreprenöriella universitet och tillväxt

Entreprenörskapsforum och CIRCLE arrangerar en konferens under rubriken Innovations, Entrepreneurial Universities and Economic Development i Lund den 17-18 maj. Är du forskare med intresse för dessa frågor? Skicka in ditt papper före den 25 mars!

Läs mer »

Pengar kan köpa lycka – i alla fall när du ger!

Nina Hoas, filantropirådgivare på banken UBS i Zurich, pratade filantropifrågor på Entreprenörskapsforums frukostmöte den 1 februari. Läs referatet »

Läs mer »

Forskning om regionala tillväxtfaktorer och kluster belönas med 100 000 euro

Maryann Feldman, professor vid University of North Carolina, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2013. Feldman får priset för sin framstående forskargärning om innovationer, akademiskt entreprenörskap och faktorer som driver regional tillväxt. Prissumman är 100 000 euro.

Läs mer »

Andersson och Thorgren tilldelas Unga forskarpriset

Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenörskapsforskare 2013 delas mellan Lina Andersson, Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå Tekniska Högskola.

Läs mer »

VINNOVA och Melker Schörling nya finansiärer av prestigefyllt forskarpris

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med näringslivsprofilen och entreprenören Melker Schörling blir nya finansiärer 2013-2015 av det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research: Ett pris som årligen belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. I dag offentliggörs 2013 års mottagare!

Läs mer »

Policy för tillväxt inte lika för alla

Årets Schumpeterföreläsare Philippe Aghion lyfte fram demokrati, utvecklingsnivå och rätt förhållande till konkurrens som viktiga komponenter för design av innovation- och tillväxtpolicy.   Läs referatet »

Läs mer »

Entreprenörskapsforums och IFNs projekt når forskartoppen

Entreprenörskapsforums och Institutet för Näringslivsforsknings, IFNs, gemensamma projekt Entreprenörskapets ekonomi presenteras i det senaste numret av den ansedda tidskriften Industrial and Corporate Change där vd-arna och professorerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson är gästredaktörer. Några av artiklarna hamnar också på en internationell tio i topp-nedladdningslista.

Läs mer »

CECIS högrankat inom innovationsforskning

Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CECIS) på KTH, där Entreprenörskapsforums Johanna Palmberg och Per Thulin är affilierade forskare och Pontus Braunerhjelm sitter i styrelsen, rankas bland världens topp 2 procent (plats 26 av 1680 forskningsinstitutioner) inom innovationsforskning av RePEc.        

Läs mer »

Stockholm – smart stad miljö- och kunskapsmässigt

Dynamik, mångfald, innovation, kompetens och attraktionskraft var några av de buzzwords som nämndes när Entreprenörskapsforum och CESIS bjöd in till ett seminarium på temat smarta städer och hållbar tillväxt. Läs referatet »

Läs mer »

Platser kvar på Småföretagsdagarna

Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor! Dagarna äger rum 5-6 februari på Örebro slott. Läs mer och anmäl dig »

Läs mer »

Samtal med filantropirådgivare Nina Hoas

Nina Hoas berättar om internationella trender och tendenser och om hur banken UBS i Schweiz arbetar med filantroper den 1 februari. Samtalsledare är Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH. Varmt välkommen med din anmälan!

Läs mer »

Årets GEM-rapport: stor entreprenöriell potential i Sverige

Det är glädjande att vi nu kan se en stark ökning av entreprenörskap i Sverige, säger Pontus Braunerhjelm på plats vid den högtidliga lanseringen av Global Entrepreneurship Monitor, GEM-rapporten, i Kuala Lumpur.

Läs mer »

Melker Schörling årets ordförande

Entreprenörskapsforums ordförande Melker Schörling får den nordiska utmärkelsen Chair of the year för sina insatser i mätteknikföretaget Hexagon för bl a professionell balans i styrelsearbetet som tillgodoser alla aktieägare och intressenter.

Läs mer »

Uppdrag GEW Sweden slutfört

Entreprenörskapsforum har under tre år basat över Global Entrepreneurship Week Sweden. Tillsammans med över 300 organisationer utgjorde vi den svenska delen av en global rörelse. Uppdraget är nu slutfört, tar ni över stafettpinnen?    

Läs mer »

Anders Carlberg avliden

Anders Carlberg, grundare av Fryshuset, var en aktiv medlem i Filantropiskt forums styrgrupp. Han var en viktig opinionsbildare för fenomenet filantropi. I samband med vårt Stockholm Philanthropy Symposium i maj 2012 medverkade han bl a i ”Nordegren i P1” och förklarade filantropers förmåga att förstå utsatta människors behov,

Läs mer »

Filantropi för förändring

Vid Filantropiskt forums luciaseminarium flyttades fokus från de vanligaste anglosaxiska förebilderna, till företagare i vårt land som – utöver själva företagandet – bidragit och bidrar till samhället genom donationer, insatser och engagemang. Läs referatet »

Läs mer »

Den röriga penningpolitiken

På dagens DI Debatt skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund: Trots att Sverige sedan lång tid tillbaka legat under inflationsmålet på två procent har RB konsekvent valt att inte sänka räntan. I dag måste Riksbanken ta sitt ansvar och sänka helst 50 punkter.

Läs mer »

Arnold C. Cooper mottagare av Global Award 1997 avliden

En av de verkliga pionjärerna inom entreprenörskapsforskningen har gått ur tiden. Arnold C. Cooper,  som mottog Global Award for Entrepreneurship Research 1997, var en ledande entreprenörskapsforskare i mer än tre decennier som sedan 1960-talet har lämnat viktiga teoretiska och empiriska bidrag till fältet.

Läs mer »

Ny ledning i Ungt forskarforum

Mikaela Backman och Anna Jenkins, båda vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum och KTH, är forskartrion som numera håller i taktpinnen till Ungt forskarforum. Bland kommande aktiviteter finns en workshop på Småföretagsdagarna i februari samt två seminarier 2013.

Läs mer »

Bryt mönstren för att främja kreativitet

Nya, spännande och konstnärliga perspektiv utmanade traditionella tankesätt på Entreprenörskapsforums och TILLTs gemensamma seminarium och workshop den 3 december.

Läs mer »

Regleringsprojekt får Vinnovapengar

Forskningsprojektet Financial Market Regulations, Entrepreneurship and Firm Growth har erhållit 2,4 miljoner i stöd från Vinnova. Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund driver projektet i samarbete med Jönköpings Internationella Handelshögskola. Projektet ingår i Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader.

Läs mer »

FULLSATT: Samhällets stöttepelare som bestämt sig för att ge

Den 13 december bjuder Filantropiskt forum in till ett seminarium som tar upp drivkrafter bakom givande och berör frågor som varför vissa människor ger, till vilka ändamål de ger och hur. Vad kan vi göra för att uppmuntra och underlätta för ett ökat givande? Medverkar gör bl a kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Läs mer »

Välfärden är värd en bättre debatt

Tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care har gemensamt startat ett forskningsprogram för att  tillsammans initiera, genomföra och sprida resultaten kring frågor om hur vi ska utföra, organisera, styra, och utvärdera framtidens välfärdstjänster. Maria Adenfelt är ansvarig forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Läs mer »

OECD utvärderar svensk innovationspolitik

Pontus Braunerhjelm kommenterade OECD-rapporten Reviw of innovation in Sweden – Overall assessment and recommendations när den överlämnades till näringsminister Annie Lööf. Läs mer »

Läs mer »

Pontus Braunerhjelm i akademisk talkshow

Pontus Braunerhjelm medverkade i Crosstalks,  en akademisk talkshow där forskning tas till en ny nivå. Stockholms universitet och KTH ligger bakom satsningen och i det första avsnittet medverkade även professorerna Per Krusell, Henry Montgomery och Josh Lerner, på temat ”hur räddar vi kapitalismen”.

Läs mer »

Entreprenöriell högtidsstund på Swedish Economic Forum

Årets Swedish Economic Forum Report presenterar nya rön om hur entreprenörskap påverkar, och påverkas av, olika faser av konjunkturcykeln.  Lanseringskonferensen blev en diskussion om hur den ekonomiska politiken kan dra nytta av dessa nya insikter om sambandet mellan entreprenörskap, konjunktur, arbetslöshet och normer.

Läs mer »

Molnets betydelse för svenska entreprenörer

Rapporten Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs beskriver vad molnet är för något, dess möjligheter och eventuella hot. Entreprenörerna är de som sedan flera år ligger längst fram och fullt ut använder sig av och också utvecklar molnet. Hur kan politiken bidra till en mer dynamisk och tillväxtbefrämjande svensk ”molnmiljö”? Läs mer »

Läs mer »

Ökad innovationskraft genom konstnärlig kompetens

Företag som väljer att korsbefrukta sin verksamhet med konstnärlig kompetens ökar sin innovationskraft, sin kreativitet, sin konkurrenskraft och den sociala sammanhållningen på ett smart och effektivt sätt. Entreprenörskapsforum och TILLT bjuder in till ett seminarium och en workshop om innovation management. 

Läs mer »

Entreprenörskap avgörande för framtida välstånd

En ökning i BNP per capita ses ofta som synonymt med en ökning av invånarnas levnadsstandard. Prognoser för hur demografi, arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet förväntas utvecklas under de närmaste tio åren innebär att en ökning av BNP per capita kommer vara helt beroende av ökad produktivitet. Det krävs entreprenörer och nyföretagande för att generera samhällsekonomiska vinster, […]

Läs mer »

Swedish Economic Forum Report 2012

Världen går 2013 in i sitt sjätte krisår. Kan entreprenörskap vara en väg ur krisen när traditionell makroekonomisk stabiliseringspolitik misslyckats vända den negativa trenden? I årets Swedish Economic Forum Report: Entrepreneurship, norms and the business cycle visar ny forskning att policyåtgärder kan dämpa effekterna av en konjunkturnedgång. Sju internationellt verksamma forskare hävdar därmed att entreprenörskap […]

Läs mer »

Entreprenörskap – en väg ur krisen?

På DN Debatt: Diskussionen om hur den ekonomiska krisen ska vändas har hittills handlat om traditionell makroekonomisk stabiliseringspolitik. Samtidigt har entreprenörskap och företagande, själva fundamentet för en fortsatt tillväxt, satts på undantag. Det är dags att satsa på en politik som kan dämpa svängningarna i ekonomin, skriver fem ekonomer, bl a Pontus Braunerhjelm.

Läs mer »

Storföretagen driver kunskapsekonomin

En näringslivspolitik för tillväxt, innovation och sysselsättning i Sverige måste beakta de stora etablerade företagens betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i kunskapsekonomin. Läs referatet »

Läs mer »

Maria Adenfeldt korar årets globala studentföretagare

Global Student Entrepreneur Awards genomförs just nu i New York och Entreprenörskapsforums forskningsledare Maria Adenfelt sitter i juryn för att utse årets globala studentföretagare!

Läs mer »

Grattis Johan Eklund till docenturen

Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund är numera docent vid Jönköpings Internationella Handelshögskola. Hans docentföreläsning gick under rubriken Theories of Investment: A Theoretical Review with Empirical Applications. Hos oss på Eforum ansvarar han för det nya forskningsområdet Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader.

Läs mer »

Sverige som kunskapsnation

I denna rapport analyseras betydelsen av multinationella företag och deras roll i kunskapsekonomin. Rapporten tydliggör den strategiska och långsiktiga vikten av att Sverige förmår behålla och fortsätta vara attraktivt som lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen. Läs mer och ladda ner rapporten »

Läs mer »

Industrin är avgörande

Det är ­avgörande för svensk ekonomi att de stora teknik- och kunskapsintensiva företagen finns kvar i landet. De har inte bara stor regional betydelse för jobben, utan står också för 92 procent av de privata FoU-investeringarna, skriver Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson, Olof Ejermo och Per Thulin på DI Debatt. Läs artikeln »

Läs mer »

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?

Entreprenörskapsforum bjuder in till bokpresentation och diskussion med bland andra Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv,  Åke Svensson, Teknikföretagen och Jennie Nilsson, Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson.

Läs mer »

Kulturen sitter i väggarna

Den 29 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium kring lanseringen av en ny policysammanfattning Entreprenörskapets kultur. Det blev en intressant diskussion om det som tas för givet, det som sitter i väggarna, men som går att utveckla genom dialog och delaktighet: en entrepenöriell kultur. Läs referatet »

Läs mer »

Anders Borg till Swedish Economic Forum

Den 19 november kommenterar finansminister Anders Borg och chefsekonomerna Heidi Elmér och Stefan Fölster Swedish Economic Forum Report 2012 som har den preliminära titeln Entrepreneurship, norms and the business cycle.

Läs mer »

Ny PS om kopplingen mellan entreprenörskap och kultur

En entreprenöriell kultur sägs ofta utgöra en viktig framgångsfaktor för utveckling av kreativa affärsverksamheter. Men vad är egentligen kultur och vad säger forskningen om hur detta kan relateras till entreprenörskap? I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum utvecklas förståelsen för kopplingen mellan kultur och entreprenörskap.

Läs mer »

Uthållighet nyckeln till framgång

Vid lanseringen av boken Innovation and Growth – From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-Wide Technological Change framhölls uthållighet och samverkan som de främsta verktygen för en lyckad innovationssatsning. Läs referatet »

Läs mer »

Satsa på innovationstriangeln!

Stephen Ezell från den Washingtonbaserade tankesmedjan ITIF Sverigelanserade sin bok Innovation Economics – the race for global advantage den 16 oktober. Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys höll i trådarna medan de medverkande mixade receptet till innovationssåsen.

Läs mer »