Forskning

Forskningspuff_Filantropi_Ekonomi_2014Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi. Forskningsfinansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet
Läs mer
Forskningspuff_Finansiella regleringar_2014Projektet fokuserar på sambandet och effekterna av finansiella regleringar på företag, i synnerhet små och medelstora företag, samt företagsdynamik. Forskningsfinansiär: Vinnova 
Läs mer


Forskningspuff_Kompetensforsorjning_2014
Projektet fokuserar på kunskapsspridning om utbildning, matchning på arbetsmarknaden, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Forskningsfinansiär: Tillväxtverket
Läs mer
Forskningspuff_Innovationer_for_entreprenorer_2014
I detta projekt studeras entreprenörens roll i innovationskedjan, vilket traditionellt är något som har underskattats i ekonomisk teoribildning. Forskningsfinansiär: Rune Andersson, Mellby Gård
Läs mer


Forskningspuff_Regleringar_2014
Projektet fokuserar på de samhällsekonomiska effekterna av regleringar med avseende på entreprenörskap, företags- och marknadsdynamik, innovationer, offentlig sektor och välstånd. Forskningsfinansiär: Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse 
Läs mer
Forskningspuff_Familjeforetag_2014
I projektet studeras olika aspekter av bolagsstyrning såsom ägarstruktur, styrelse och företagsledning med ett särskilt fokus på familjen som ägare. Forskningsfinansiärer: CESIS och SMELINK
Läs mer


Forskningspuff_SEF_2014
Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor.
Läs mer
Forskningspuff_GEM_2014
Entreprenörskapsforum ansvarar för den svenska delen Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett världsomspännande forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder.
Läs mer


 –
 –
 –

Följ oss på: