Forskning

forskningspuff_sef_2016
SWEDISH ECONOMIC FORUM
Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor.
>> Läs mer

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tillväxtverket
Forskningspuff_GEM_2014
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Entreprenörskapsforum ansvarar för den svenska delen Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett världsomspännande forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder.
>> Läs mer

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tillväxtverket


forskningspuff_filantropi_ekonomi_2016

FILANTROPI I EN ENTREPRENÖRIELL EKONOMI
Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet

forskningspuff_finansiella-regleringar_2016
FINANSIELLA REGLERINGAR OCH FÖRETAGSDYNAMIK
Projektet fokuserar på sambandet och effekterna av finansiella regleringar på företag, i synnerhet små och medelstora företag, samt företagsdynamik.

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Vinnova


forskningspuff_kompetensforsorjning_2016
KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR TILLVÄXT
Projektet fokuserar på kunskapsspridning om utbildning, matchning på arbetsmarknaden, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Tillväxtverket
forskningspuff_innovationer_for_entreprenorer_2016
INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER
I detta projekt studeras entreprenörens roll i innovationskedjan, vilket traditionellt är något som har underskattats i ekonomisk teoribildning.

Ansvarig forskare: ekon dr
Johan P Larsson
Forskningsfinansiär:
Rune Andersson, Mellby Gård


forskningspuff_regleringar_2016
ENTREPRENÖRSKAP, REGLERINGAR, OCH DYNAMISKA MARKNADER
Projektet fokuserar på de samhällsekonomiska effekterna av regleringar med avseende på entreprenörskap, företags- och marknadsdynamik, innovationer, offentlig sektor och välstånd.

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, professor
Forskningsfinansiär:
Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse
forskningspuff_familjeforetag_2016
FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH EKONOMISK UTVECKLING
I projektet studeras olika aspekter av bolagsstyrning såsom ägarstruktur, styrelse och företagsledning med ett särskilt fokus på familjen som ägare.

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiärer:
CESIS och SMELINK


 –
 –
 –

Följ oss på: