Forskning

forskningspuff_sef_2016
SWEDISH ECONOMIC FORUM
Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor.
>> Läs mer

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tillväxtverket
Forskningspuff_GEM_2014
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Entreprenörskapsforum ansvarar för den svenska delen Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett världsomspännande forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder.
>> Läs mer

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tillväxtverket


forskningspuff_filantropi_ekonomi_2016

FILANTROPI I EN ENTREPRENÖRIELL EKONOMI
Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet

forskningspuff_finansiella-regleringar_2016
FINANSIELLA REGLERINGAR OCH FÖRETAGSDYNAMIK
Projektet fokuserar på sambandet och effekterna av finansiella regleringar på företag, i synnerhet små och medelstora företag, samt företagsdynamik.

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
VinnovaGLOBALA MEGATRENDER, STRUKTUROMVANDLING OCH EKONOMISK POLITIK
Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt?

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

CORPORATE GOVERNANCE AND INVESTMENT
Såväl i Sverige som i hela EU ägnas idag en betydande uppmärksamhet åt den relativt tröga ekonomiska tillväxten, produktivitetsnedgångar och förlorandet av marknadsandelar. En förklaring kan vara kvaliteten på de beslut som företagsledningarna fattar.

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN
Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk, på landsbygden.

Ansvariga forskare:
Martin Andersson, professor BTH och
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Familjen Kamprads Stiftelse
forskningspuff_innovationer_for_entreprenorer_2016
INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER
I detta projekt studeras entreprenörens roll i innovationskedjan, vilket traditionellt är något som har underskattats i ekonomisk teoribildning.

Ansvarig forskare: ekon dr
Johan P Larsson
Forskningsfinansiär:
Rune Andersson, Mellby Gård


forskningspuff_regleringar_2016
ENTREPRENÖRSKAP, REGLERINGAR, OCH DYNAMISKA MARKNADER
Projektet fokuserar på de samhällsekonomiska effekterna av regleringar med avseende på entreprenörskap, företags- och marknadsdynamik, innovationer, offentlig sektor och välstånd.

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, professor
Forskningsfinansiär:
Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse

COMBAT CLIMATE CHANGE
Projektet syftar till att analysera vad som krävs för att skapa globala förutsättningar för att kraftigt förstärka och förbättra möjligheterna för innovation och företagande för en hållbar framtida utveckling.

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Forskningsfinansiär:
Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse


 forskningspuff_familjeforetag_2016FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH EKONOMISK UTVECKLING
I projektet studeras olika aspekter av bolagsstyrning såsom ägarstruktur, styrelse och företagsledning med ett särskilt fokus på familjen som ägare.

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiärer:
CESIS och SMELINK
 –
 –
 –

Följ oss på: