GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva utvecklingen av svenskt entreprenörskap är nivån under genomsnittet i innovationsdrivna länder. <

GEM 2017 på fem minuter from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

 

Årets GEM-rapport ägnar de något äldre särskild uppmärksamhet. En stor del av de som driver och startar företag är äldre än 50 år, många är över 65 år gamla. De är mer riskvilliga och optimistiska än sina yngre företagarkollegor. I undersökningen visas också att knappt 20 procent av befolkningen 18–64 år har provat att driva företag tidigare. Bland entreprenörer har hela 45 procent gjort det, den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova på eget företagande.

– Sverige har få företag som växer sig stora, tyvärr bekräftas låga tillväxtambitioner även i år. Andelen entreprenörer som planerar att anställa fler än 20 personer inom fem år, s k gaseller, uppgår till 8 procent jämfört med 10 procent 2015. I de anglosaxiska länderna har dessa ambitioner samtidigt ökat, säger Pontus Braunerhjelm, teamledare svenska GEM och professor.

Sveriges entreprenörer verkar i en miljö präglad av global konkurrens. Finns inte förutsättningarna för att ta risk, satsa på innovation och växa kan verksamheter omlokaliseras till andra länder. Därför föreslås:

  • Att entreprenörer enklare ska få möjlighet till en andra chans, främst genom att rekonstruktionslagstiftningen förenklas och förbilligas. En mer gäldenärsvänlig lagstiftning bidrar till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap.
  • Att villkoren för personaloptioner, i det förslag som nyligen lagts, ytterligare förbättras. Personaloptioner är ett effektivt sätt att till rimliga kostnader för företagen locka till sig relevant kompetens för att bygga och utveckla företag. Skatten på personaloptioner, precis som bolagsskatten, måste ses i ett globalt perspektiv och Sverige bör sträva efter att ha ett system som mäter sig med våra konkurrentländer.
  • Att stabilitet och förutsägbarhet råder i den ekonomiska politiken för att ett framgångsrikt entreprenörskap ska välja att vidareutveckla verksamheter i Sverige och inte säljas till utlandet. Den högsta politiska ledningen måste ta till sig betydelsen av entreprenörskap och innovation och inse att detta styrs av institutioner – lagar, regelverk och normer.

Ladda ned Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017.

Läs en intervju med Pontus Braunerhjelm i Dagens Industri.

Det svenska GEM-teamet 2017

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum, och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna täcker ca 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens BNP.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org

 

Följ oss på: