GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna täcker ca 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens BNP.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org

 

GEM-rapporterna 2016

Utifrån 2016 års rapport konstateras för Sveriges del att det svenska entreprenörskapet ökade under 2015 och att ungefär hälften av den kraftiga nedgång som skedde 2014 har återhämtats. Kvinnors ökade entreprenörskap förklarar hela denna uppgång.

Det svenska GEM-teamet 2016

GEM_team2016Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Johan P Larsson,  forskare EntreprenörskapsforumYlva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum, och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

Följ oss på: