Johan Eklund

Biografi och forskningsområden

Johan Eklund är vd på Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Johan Eklund har breda forskningsintressen, som inkluderar industriell ekonomi och näringslivsdynamik, regleringsfrågor och institutionell ekonomi, tillämpad mikroanalys, utbildnings-, kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor liksom finansiell ekonomi.

Tidigare har Johan Eklund forskat vid Ratio och även varit gästforskare vid bland annat George Mason Universitet. Han disputerade i nationalekonomi vid Jönköpings internationella handelshögskola 2008.

Pågående forskningsprojekt

Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader

Detta fyraåriga forskningsprogram ämnar studera samhällsekonomiska effekter av regleringar med fokus på entreprenörskap, innovationer, offentlig sektor och välstånd. Projektet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Mer om Johan Eklund

CV & PUBLIKATIONSLISTA

PRESSBILDER

Kontakt
Johan Eklund
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 3 tr
Vd och professor
070- 659 14 06
Skicka e-post »

 –

Följ oss på: