Swedish Economic Forum Report

Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Syftet är att bidra till en fördjupad samhällsdebatt kring aktuella problem och presentera policyrekommendationer baserade på forskning om entreprenörskap, småföretagande och innovationer.

2017: Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?

I årets Swedish Economic Forum Report diskuteras ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar vad gäller det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Rapporten belyser konkurrenskraft ur flera perspektiv, såväl utifrån forskning och utbildning som från ett entreprenörskaps- och innovationsperspektiv. Dessutom lyfts best practice från ett innovationsdrivet land, Singapore, och det tas fram ett ”konkurrenskrafts-scorecard”.

 

Medverkande forskare:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Dan Brändström, professor och ordförande Linnéuniversitetet
Johan Eklund, v d Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS (red.)
Anders Grufman
Pernilla Johansson, ekon dr och chefekonom Sydsvenska Handelskammaren
Christian Ketels, forskare Harvard Business School
Emma Lappi, doktorand JIBS
Göran Reitberger, tidigare adjungerad professor KTH
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum (red.)

2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

 Sverige har det största flyktingmottagandet inom OECD räknat per capita, och under 2015 anlände 163 000 asylsökande. Med detta följer ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar. Rapporten Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap syftar till att sätta fokus på hur vi bättre kan lyckas med den ekonomiska integrationen och ta tillvara den ekonomiska potential som immigranterna utgör. Författarna analyserar framförallt fyra vägar till ekonomisk integration – utbildning, sänkning av minimilöner (ökad lönespridning), anställningsstöd samt entreprenörskap.

Medverkande forskare:
Pernilla Andersson Joona, docent Stockholms universitet
Lars Calmfors, professor Stockholms universitet
Sameeksha Desai, docent Indiana University Bloomington
Johan Eklund (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH

sef_2016
 –

2015: Vinster, välfärd och entreprenörskap

 Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. Huvudsakligen kretsar frågan kring om vinster är förenligt med – eller står i motsats till – välfärdstjänster av hög kvalitet. Klart står att vinstmotivet ger entreprenörer incitament till effektivitet, men också till innovation och utvecklandet av nya lösningar som på sikt ger positiva välfärdseffekter. Samtidigt finns det utmaningar och behov av tydliga regler.

Medverkande forskare:
Martin Andersson, partner Oliver Wyman och tidigare gd Finansinspektionen
Karin Edmark, docent IFN och Stockholms universitet
Johan Eklund (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH
Henrik Jordahl, docent och programchef IFN
Dennis C. Mueller, professor University of Vienna
Abiel Sebhatu, doktorand Handelshögskolan i Stockholm
Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm
Karl Wennberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet

sef_2015_omslag_webb

2014: En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt

Trots en kraftig expansion av högre utbildning fungerar svenska arbetsmarknaden allt sämre. Arbetsgivare har svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. I 2014 års Swedish Economic Forum Report analyseras rörlighet, matchning och arbetsmarknadsregleringar.

Medverkande forskare:
Lina Bjerke ekon dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Pontus Braunerhjelm (red), vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Ding Ding, doktorand KTH
Johan Eklund (red), forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor JIBS
Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr JIBS
Silvia Muzi PhD Världsbanken
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och ekon dr CECIS KTH
Lars Pettersson, ekon dr Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH
Hulya Ulku, PhD, Världsbanken

sef_2014_omslag_webb
 –

2013: Institutioner och incitament för innovation

Rapporten fokuserar på institutioner, lagar och regelverk som främjar ett produktivt entreprenörskap och en uthållig ekonomisk tillväxt.

Medverkande forskare:
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH (red.)
Martin Andersson, professor Lunds universitet
Anders Broström, tekn dr KTH
Magnus Henrekson, vd och professor IFN
Tino Sanandaji, ekon dr IFN
Per Thulin, ekon dr KTH
Joacim Tåg, ekon dr IFN

sef_2013-omslag_webb

2012: Entrepreneurship norms and the business cycle

Rapporten fokuserar på frågeställningar som: I vilken mån påverkar och driver entreprenörskap konjunkturcykler? Minskar entreprenörskap arbetslöshet?, Styrs nivån på entreprenörskapet av regionala normer och tradition eller av ekonomisk politik?, och Hur bör den ekonomiska politiken utformas givet svaren på ovanstående frågor?

Medverkande forskare:
Pontus Braunerhjelm (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Michael Fritsch, professor German Institute for Economic Research och Max-Planck Institute for Economics i Jena
Simon Parker, professor University of Western Ontario
Roy Thurik, professor Erasmus University Rotterdam
Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds universitet

sef_2012_omslag_liten_webb
 –

2011: Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare

Entreprenörskapsforum presenterade hösten 2010 rapporten En innovationsstrategi för Sverige som innehöll idén om ett innovationspolitiskt ramverk. Ramverket vidareutvecklas och fyllas med fler policyförslag i 2011 års rapport.

Medverkande forskare:
Pontus Braunerhjelm (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Bengt Domeij, professor Uppsala universitet och KTH
Johan Eklund, docent Internationella handelshögskolan i Jönköping
Boel Flodgren, professor Lunds universitet
Hans Peter Larsson, skatteexpert PwC
Richard Murray, fil dr, konsult och f d Statskontoret
Sten Nyberg, chefsekonom Konkurrensverket

sef_2011omslag

 2010: En innovationsstrategi för Sverige

I rapporten presenteras idén om ett innovationspolitiskt ramverk för att långsiktigt stärka näringslivets utvecklingskraft.

Medverkande forskare:
Martin Andersson, docent, KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Navid Bazzazian, ek dr, HEC Paris
Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum, professor, KTH
Olof Ejermo, docent, Lunds universitet
Hans Lööf, professor, KTH
Gustav Martinsson, ek dr, KTH
Lars Persson, docent och vice VD, Institutet för Näringslivsforskning
Karl Wennberg, ek dr, Handelshögskolan i Stockholm och Imperial College, London
Erik Wetter, ek dr, Handelshögskolan i Stockholm
Thomas Åstebro, docent, HEC, Paris

sef_2010

2009: Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling

Rapporten tar sin utgångspunkt i att vi alla omfattas av hur och om klimatproblemen blir lösta.

Medverkande forskare:
Christian Berggren, professor, Linköpings universitet
Karl Johan Bonnedahl, forskare, Handelshögskolan, Umeå universitet
Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor, KTH
Jessica Eriksson, ek dr, Umeå universitet
Mads Greaker, forskningsledare, Statisk Sentralbyrå och Göteborgs universitet
Michael Hoel, professor, Oslo universitet
Fredrik Lagergren, VD, KTH Executive School
Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet

sef_2009

Följ oss på: