Nätverk

Filantropiskt forum
Tydliggör i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonmisk utveckling. Forumet är även en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi
Näringspolitiskt forum
Viktiga näringspolitiska aktörer samlas för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling.
Regionalpolititiskt forum
Fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt.

 

Följ oss på: