Nätverk

Ett unikt nätverk av svensk och internationell forskarelit

Det nätverk som Entreprenörskapsforum har byggt upp inom forskarvärlden, näringsliv och bland ledande beslutsfattare är organiserat inom Entreprenörskapsforums tre fora. Varje forum leds av en styrgrupp som tar fram idéer för rapporter  inom respektive ämnesområde och som planerar utåtriktade aktiviteter i samband med rapportlanseringar.

Natverk_FiFoFilantropiskt forum
Tydliggör i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonmisk utveckling. Forumet är även en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi
Natverk_NaPoNäringspolitiskt forum
Viktiga näringspolitiska aktörer samlas för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling.
Natverk_RegFoRegionalpolititiskt forum
Fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt.


Forskarnätverk

Entreprenörskapsforum har dessutom samlat ett nationellt och ett internationellt forskarnätverk som utgörs av ett stort antal världsledande forskare inom fältet.

natverk_mall_nationelltnatverkNationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums nationella forskarnätverk omfattar svenska forskare inom forskningsområdena företagsekonomi eller nationalekonomi inriktade mot entreprenörskap och innovation.
natverk_mall_intnatverkInternationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums Internationella forskarnätverk utgörs av ett stort antal världsledande forskare inom fältet, varav drygt 20 är tidigare pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

 

 

 

 

 

Följ oss på: