Styrgrupp Filantropiskt forum

fifo_styrgrupp_nyCamilla Backström, Naya AB
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum
Dan Brändström, Professor (ordf)
Kerstin Fagerberg, ordförande Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB
Anne Holm Rannaleet, Senior Advisor Public Affairs IK Investment Partners
Annika Levin, Kulturkonsult
Amelie Silfverstolpe, Axfoundation och Volontärbyrån
Agneta Trygg, Summit och Trygga barnen
Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm

Adjungerad:
Britt-Marie Nordström, Entreprenörskapsforum
Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum

Följ oss på: