Globaliseringsforum

Globaliseringsforum är en arena med fokus på globaliseringens effekter på entreprenörskap, de små företagens internationalisering, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige.

Ambitionen är att skapa ett nätverk där diskussioner initieras utifrån forskningssammanställningar och där resultaten förs fram till berörda beslutsfattare i en allmän diskussion och presenteras vid utåtriktade aktiviteter.

RAPPORTER

Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential #8
Maria Adenfelt och Kristin Burrescia

Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten? #7
Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity? #6
Cristina Chaminade, Davide Castellani and Monica Plechero

Offentliga insatser för exportfinansering #5
Ari Kokko

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? #4
Martin Andersson, Sten Dieden och Olof Ejermo

Born Globals #3
Torbjörn Halldin

Sweden´s Position in the Global Economy #2
Christian Ketels

Internationalization Competence of SMEs #1
Leona Achtenhagen

STYRGRUPP

Karin Apelman – Exportkreditnämnden
Anna Belfrage – Körsbärsträdgården
Ulf Berg – Speed Identity
Anna Hallberg – Almi
Christian Ketels – Harvard Business School
Annika Lundius – styrelseproffs
Göran Marklund – Vinnova
Sara Melén – Handelshögskolan i Stockholm
Jan-Eric Sundgren – Volvo
Ivo Zander – Uppsala universitet
Carl B Hamilton – Särskild rådgivare till EU-kommisionen
Adjungerade Johan Eklund, Pernilla Heed och Håkan Gergils, Entreprenörskapsforum

FINANSIÄRER

Finansiärer är Almi och Vinnova.

 

 

 

 

 

 

Följ oss på: