Globaliseringsforum

Globaliseringsforum var en arena med fokus på globaliseringens effekter på entreprenörskap, de små företagens internationalisering, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige.

9 rapporter gavs ut och ett flertal övningar organiserades inom ramen för Globaliseringsforum. 2016 slogs Globaliseringsforum samman med Näringspolitiskt forum som därmed får ett ökat fokus på globaliseringsfrågorna.

RAPPORTER

International market Exit and re-entry: An Empirical study of exports patterns of Swedish SMEs   #9
Lucia Naldi och Andrea Kuiken

Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential #8
Maria Adenfelt och Kristin Burrescia

Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten? #7
Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity? #6
Cristina Chaminade, Davide Castellani and Monica Plechero

Offentliga insatser för exportfinansering #5
Ari Kokko

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? #4
Martin Andersson, Sten Dieden och Olof Ejermo

Born Globals #3
Torbjörn Halldin

Sweden´s Position in the Global Economy #2
Christian Ketels

Internationalization Competence of SMEs #1
Leona Achtenhagen

 

 

 

 

 

 

Följ oss på: