Regionalpolitiskt forum

Regioner i såväl Sverige som internationellt står inför betydande ekonomisk-politiska utmaningar som kan kopplas till urbanisering men även till globalisering. Samtidigt erbjuder digitalisering och ny produktionsteknik nya möjligheter.

En viktig ingrediens i Regionalpolitiskt forums inledande arbete är att ta fram en uppdaterad beskrivning av regionerna, utanför storstäderna. Det finns en del felaktiga föreställningar hos oss alla. Exempelvis är många små orter väldigt internationellt integrerade genom sitt näringsliv. Det finns företag på små orter som är i den absoluta teknologiska framkanten globalt i sina nischer.

Regionalpolitiskt forum ska, utifrån den senaste forskningen, peka på vilka ekonomisk-politiska åtgärder som kan bidra till att stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna.

RAPPORTER

#2 Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda
Johan P Larsson

#1 Flytt- eller stannfågel – högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad
Johan Eklund och Per Thulin

REGIONALPOLITISKT FORUMS STYRGRUPP

Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren – ordförande
Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet
Petter Arneback, Region Örebro
Mikael Blomqvist, entreprenör
Björn Falkenhall, Sveriges Apoteksförening
Helena Karlberg, Piteå Science Park
Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum
Therese Sjölundh, Destination Åre AB
Caroline Wigren, Lunds Universitet
Lars Wikström, Tillväxtverket
Adjungerade: Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Ylva Skoogberg, Entreprenörskapsforum

REGIONALPOLITISKT FORUM PÅ FACEBOOK 

Regionalpolitiskt forum samlar forskning och forskare inom de regionala vetenskaperna på Facebook.

 

 

Följ oss på: