Vetenskapligt forum

En viktig komponent i Entreprenörskapsforums nätverksarbete är Vetenskapligt forum. Hit inbjuds samtliga professorer och docenter inom forskningsområdet småföretag, entreprenörskap och innovation att delta.

Bland forumets medlemmar utser Entreprenörskapsforums styrelse en priskommitté med uppgift att besluta om kommande mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Priskommitténs sammansättning »

Vetenskapligt forum ska fungera som mötesplats för aktiva forskare inom området. Två årliga internat planeras. Uppgifterna för forumet handlar bl.a. om att:

  • underlätta kommunikationen mellan forskarna inom området;
  • underlätta kunskapsöverföring mellan forskare och policy-makers, företagsutvecklande organisationer samt företagare;
  • medverka i informationsspridning av policyrelevant forskning;
  • vara med i planeringen och genomförandet av seminarier och aktiviteter

Vetenskapligt forums medlemmar:

Professor Pontus Braunerhjelm, Forskningsledare, Entreprenörskapsforum (Ordförande)

Professor Leona Achtenhagen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Professor Helene Ahl, Högskolan i Jönköping

Professor Martin Andersson, Circle Lunds universitet

Professor Thomas Andersson, Handelshögskolan i Jönköping

Professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola

Professor Maria Bengtsson, Umeå universitet

Professor Björn V. Bjerke, Linnéuniversitetet

Professor Håkan Boter, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Professor Ethel Brundin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, USA

Professor Per Davidsson, Brisbane Graduate School of Business, Australien

Professor Frédéric Delmar, EM Lyon/IFN

Professor Charles Edquist, Lunds universitet

Professor Gunnar Eliasson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet

Docent Per Frankelius, Linköpings universitet

Professor Karl Gratzer, Södertörns högskola

Professor Staffan Gullander, Stockholms universitet

Professor Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning

Professor Daniel Hjorth, Copenhagen Business School, Danmark

Professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Claes M. Hultman, Örebro universitet

Professor Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet

Professor Anders W Johansson, Mälardalens Högskola

Docent Dan Johansson, HUI Research

Professor Sven-Erik Johansson, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Docent Nils Karlsson, Ratio

Professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet

Professor Hans Landström, Lunds universitet

Docent Peter Lindelöf, Linnéuniversitetet

Professor Monica Lindgren, KTH

Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Circle Lunds universitet

Professor Leif Lindmark, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Anders Lundström, Mittuniversitetet

Professor Hans Lööf, KTH

Professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Professor Jan-Evert Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola

Professor Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Docent Kristina Nyström, KTH

Docent Lennart Ohlsson, KTH, Stockholm

Professor Emeritus Christer Olofsson SLU

Docent Olov Olson, Handelshögskolan i Göteborg

Docent Johann Packendorff, KTH

Docent Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning

Docent Annika Rickne, Göteborgs universitet och Lunds universitet

Professor Karl W. Sandberg, Mitthögskolan

Professor Esbjörn Segelod, Mälardalens Högskola

Professor Sören Sjölander, Chalmers Tekniska Högskola

Professor Elisabeth Sundin, Linköpings universitet

Docent Roger Svensson, IFN

Docent Besrat Tesfaye, Södertörns Högskola

Docent Malin Tillmar, Linköpings universitet

Docent Karl Wennberg Handelshögskolan i Stockholm

Docent Caroline Wigren- Kristoferson, CIRCLE – Lunds universitet

Professor Johan Wiklund, Internationella Handelshögskolan i Jönköping/Syracuse University, USA

Professor Håkan Ylinenpää, Luleå Tekniska Universitet

Professor Ivo Zander, Uppsala universitet