Om Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för att främja bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt.

Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:

Forskning – Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning

Nätverk – Driver ett unikt nätverk i akademi, politik och näringsliv

Debatt – Levererar kunskap för väl underbyggda beslut

Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor. På så sätt sprids kunskap för väl underbyggda beslut.

Webbetta_VB2016_2

AKTIVITETER

Entreprenörskapsforum arrangerar årligen 40 seminarier/konferenser i Sverige och internationellt, publicerar 20 publikationer och delar ut tre priser. Swedish Entrepreneurship Summit (tidigare Småföretagsdagarna), Swedish Philanthropy Summit och Swedish Economic Forum är några av aktiviteterna.

NÄTVERK

Stiftelsen har ett brett nationellt och internationellt nätverk av forskare och beslutsfattare. Under 2011 lanserade Entreprenörskapsforum tre nätverk: Globaliseringsforum, Näringspolitiskt forum och Filantropiskt forum. 2015 utökades dessa med ytterligare ett: Regionalpolitiskt forum.

Entreprenörskapsforum ansvarar även för den svenska delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

PRISER

Entreprenörskapsforum delar årligen ut det internationella forskarpriset Global Award for Entrepreneurship Research. 2016 års vinnare av priset var Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Även Unga Forskarpriset och Årets Studentföretagare (GSEA) utdelas varje år.

Entreprenörskapsforum finansieras genom anslag från bl a Vinnova och Örebro universitet, samt ett antal privata forskningsstiftelser, näringslivs- och andra intresseorganisationer, företag och enskilda filantroper.

VD för Entreprenörskapsforum är Johan E. Eklund.


Entreprenörskapsforums
verksamhetsberättelse 2015

>> Ladda ned

Omslag_VB2016

Finansieringsdiagram_2015


 

 

 

 

_

_

 

 

 

Följ oss på: