Om Entreprenörskapsforum

Webbetta_VB2016_2

Entreprenörskapsforum sätter sedan 1994 fokus på att tillgängliggöra forskning så att beslutsfattare inom privat, offentlig och politisk verksamhet kan ta del av den senaste kunskapen. Inriktningen är policyrelevanta frågeställningar om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt där forskningen kan bidra till bättre och mer långsiktiga näringspolitiska beslut.

Entreprenörskapsforums forskningssatsningar syftar till att initiera, bedriva och kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning. Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:

Forskning
– Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning

Nätverk
– Unikt nätverk av svenska och internationella forskare, beslutsfattare och praktiker

Debatt
– Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten


Entreprenörskapsforums
verksamhetsberättelse 2015

>> Ladda ned

Omslag_VB2016

Finansieringsdiagram_2015


 

 

 

 

_

_

 

 

 

Följ oss på: