Entreprenörskapsforum söker praktikant

Till höstterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation som initierar, bedriver och kommunicerar forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet. Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär kommunikation av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare på alla nivåer. Vårt arbete innebär kontinuerligt deltagande i det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, seminarier och konferenser.

Din bakgrund
Du bör befinna dig i den senare delen av dina studier vid universitet/högskola företrädesvis med inriktning mot journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och/eller samhällsvetenskap. Det är en självklarhet att du har intresse för Entreprenörskapsforums verksamhet. Praktiken bör ingå som en del i din utbildning och tillstyrkas av ditt lärosäte.

Vi tror att du har: 

 • god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • goda kunskaper i engelska
 • hög IT-kompetens
 • god organisatorisk förmåga
 • intresse för kommunikation och sociala medier
 • ett stort intresse för den samhällsekonomiska debatten

Vi tror att du kan: 

 • bistå med underlag till bland annat forskningsarbete och konferenser
 • skriva artiklar/referat från seminarier och konferenser
 • språkgranska och korrekturläsa artiklar och rapporter både på engelska och svenska
 • bidra i genomförandet av Entreprenörskapsforums seminarier och konferenser
 • bidra vid kansli- och idémöten

Vi vet att du får: 

 • ett brett nätverk
 • ta del av högaktuell forskning
 • vara med och bidra till samhällsdebatten
 • goda projektledaregenskaper

Intresseanmälan
Du ansöker genom att skicka brev och CV till Pernilla Norlin. Praktikperioden omfattar 20 veckor under höstterminen 2017 med start 28 augusti eller enligt överenskommelse. Ekonomisk ersättning utgår inte. Vi behöver din ansökan senast den 14 maj.

 

Följ oss på: