Organisation

Entreprenörskapsforums verksamhet är uppbyggd som en modern nätverksorganisation och det huvudsakliga arbetet sker ute i nätverket. Organisationen är väl förankrad i såväl den akademiska världen som i näringslivet, vilket speglas både av styrelsen och det Vetenskapliga forumets sammansättning.

img_org_schema

Styrelse
Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och för att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

Melker Schörling, styrelseordförande, ordförande i Melker Schörling AB
Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group
Dan Brändström, professor, ordförande Linnéuniversitetet
Birgitta Ed, grundare och delägare i Springtime
Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm
Lars Hultkrantz, professor vid Handelshögskolan, Örebro universitet
Jöran Hägglund, chef, Public Affairs, Vattenfall AB
Hans Peter Larsson, skatteexpert, PwC
Erik Lautmann, Radela
Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH (ej formell ledamot)

Priskommitté
Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ett internationellt forskarpris."The Global Award for Entrepreneurship Research" delas, sedan 1996, ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utses av Vetenskapligt forums medlemmar och består av:

Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Magnus Klofsten, Linköpings universitet

Dan Johansson, Örebro universitet

Frédéric Delmar, Lunds universitet

Martin Andersson, CIRCLE Lunds universitet

Maureen McKelvey, Handelshögskolan i Göteborg

Vetenskapligt forum
En viktig komponent i Entreprenörskapsforums nätverksarbete är Vetenskapligt forum, till vilket samtliga professorer och docenter inom forskningsområdet småföretag och entreprenörskap inbjuds att delta. Vetenskapligt forum ska fungera som mötesplats för aktiva forskare inom området. Syftet med forumet är bland annat att underlätta kommunikationen mellan forskarna inom området samt att förbättra kunskapsöverföringen mellan forskare, beslutsfattare, företagsutvecklande organisationer och företagare.

Internationellt råd
Entreprenörskapsforum har en internationell referensgrupp bestående av framstående internationella forskare och experter, bland annat ingår samtliga mottagare av det Global Award for Entrepreneurship Research. Gruppen är rådgivande i ett antal av de projekt som utförs inom ramen för instiftade forskningsprogram och samlas minst två gånger om året.

-

-
I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.
Sajtkarta