Organisation

Entreprenörskapsforums verksamhet är uppbyggd som en modern nätverksorganisation och det huvudsakliga arbetet sker ute i nätverket. Organisationen är väl förankrad i såväl den akademiska världen som i näringslivet, vilket speglas både av styrelsen och det Vetenskapliga forumets sammansättning.

 

Styrelse
Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och för att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

Lars Backsell, styrelseordförande samt grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm
Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group
Magnus Billing, vd Nasdaq Stockholm
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH 

Dan Brändström, professor, ordförande Linnéuniversitetet
Lars Hultkrantz, professor Handelshögskolan, Örebro universitet
Hans Peter Larsson, skatteexpert PwC
Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar Jämtland
Jens Schollin, rektor Örebro universitet
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS (adjungerad)
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (adjungerad) 

 

Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ett internationellt forskarpris.”The Global Award for Entrepreneurship Research” delas, sedan 1996, ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utses av Vetenskapligt forums medlemmar och består av:

Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Martin Andersson, CIRCLE Lunds universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum
Frédéric Delmar, Lunds universitet
Dan Johansson, Örebro universitet
Annika Rickne, KTH 

 

Vetenskapligt forum
En viktig komponent i Entreprenörskapsforums nätverksarbete är Vetenskapligt forum, till vilket samtliga professorer och docenter inom forskningsområdet småföretag och entreprenörskap inbjuds att delta. Vetenskapligt forum ska fungera som mötesplats för aktiva forskare inom området. Syftet med forumet är bland annat att underlätta kommunikationen mellan forskarna inom området samt att förbättra kunskapsöverföringen mellan forskare, beslutsfattare, företagsutvecklande organisationer och företagare.

Internationellt råd
Entreprenörskapsforum har en internationell referensgrupp bestående av framstående internationella forskare och experter, bland annat ingår samtliga mottagare av det Global Award for Entrepreneurship Research. Gruppen är rådgivande i ett antal av de projekt som utförs inom ramen för instiftade forskningsprogram.

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.