Styrelse

Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

Lars Backsell, styrelseordförande samt grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm
Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group
Magnus Billing, vd Alecta
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH 

Dan Brändström, professor, ordförande Linnéuniversitetet
Lars Hultkrantz, professor Handelshögskolan, Örebro universitet
Hans Peter Larsson, skatteexpert PwC
Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar Jämtland
Jens Schollin, rektor Örebro universitet
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS (adjungerad)
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (adjungerad) 

 

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.

Följ oss på: