Styrelse

Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

 

LarsBacksell CeciliaBergh
Lars Backsell
styrelseordförande samt grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm
Cecilia Bergh
grundare och koncernchef Mando Group
MagnusBillingMagnus Billing
vd Alecta
PontusBraunerhjelmPontus Braunerhjelm
forskningledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
DanBrandstrom

Dan Brändström
professor, ordförande Linnéuniversitetet

LarsHultkrantz

Lars Hultkrantz
professor Handelshögskolan, Örebro universitet

HansPeterLarsson

Hans Peter Larsson
skatteexpert PwC

PiaSandvik

Pia Sandvik
vd RISE Research Institutes of Sweden

JohanEklundJohan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS (adjungerad)
PernillaNorlinPernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (adjungerad)
 

 

 

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.

Följ oss på: