Styrelse

Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.


Lars Backsell
styrelseordförande samt grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm

Agneta Bladh
ordförande Vetenskapsrådet

Pontus Braunerhjelm
forskningledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH

Dan Brändström
professor, ordförande Linnéuniversitetet

Saeid Esmaeilzadeh

medgrundare Serendipity Group

Lars Hultkrantz

professor Örebro universitet

Pia Sandvik

vd RISE Research Institutes of Sweden

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH (adjungerad)

Pernilla Norlin

vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (adjungerad)

 

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.

Följ oss på: