Priser

Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för att överföra ekonomisk verksamhet från informell till formell sektor.

>> Läs mer om Global Award for Entrepreneurship Research

Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidatnivå som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Syftet är att uppmärksamma och stödja entreprenöriella och kreativa studenter. Årets studentföretagare är en del av den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Läs mer om Årets studentföretagare

UngaForskarpriset_2

Unga forskarpriset

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2017 tilldelas Mikaela Backman, ekon dr Jönköpings International Business School (JIBS) . Hennes studier visar hur högre utbildningsnivåer inverkar positivt på regionalt nyföretagande, givet omgivande faktorer som infrastruktur och kapitaltillgång.

Läs mer om Unga forskarpriset

Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ”The Global Award for Entrepreneurship Research” Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utser även årets unga forskarpristagare och består av:

Martin Andersson, BTH, Entreprenörskapsforum, IFN och Lunds universitet, (ordf)
Pontus Braunerhjelm, BTH, KTH och Entreprenörskapsforum
Frédéric Delmar, Lunds universitet
Annika Rickne, Linköpings universitet
Karin S Thorburn, Norwegian School of Economics (NHH)
Karl Wennberg, HHS och Linköpings universitet

Följ oss på: