Priser

webbild_award2016_96pxGlobal Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Innovationer påverkar företags in- respektive utträde på marknaden och inverkar på produktivitet och tillväxt.

>> Läs mer om Global Award for Entrepreneurship Research

gsea_alt-2

Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidatnivå som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Syftet är att uppmärksamma och stödja entreprenöriella och kreativa studenter. Årets studentföretagare är en del av den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Läs mer om Årets studenföretagare

UngaForskarpriset_2

Unga forskarpriset

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2016 tilldelas Vinit Parida, professor Luleå universitet. Hans studier bidrar till kunskap om hur öppna innovationsprocesser, internationalisering av FoU, och företagens strategiska förmågor kan leda till framgångsrikt entreprenörskap.

Läs mer om Unga forskarpriset

Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ”The Global Award for Entrepreneurship Research” Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utser även årets unga forskarpristagare och består av:

Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Martin Andersson, CIRCLE Lunds universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum
Frédéric Delmar, Lunds universitet
Dan Johansson, Örebro universitet
Annika Rickne, KTH

Följ oss på: