Årets studentföretagare

GSEA_vinnare2016_webÅrets studentföretagare 2016:
Digital relationsbyggare vinner 150 000 kr

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till Årets Studentföretagare 2016 tilldelas Johan Wikström med företaget Genomtänkt kommunikationsbyrå AB.

Juryns motivering löd: Från nutid till framtid i ett osvenskt format. En driven serieentreprenör med internationellt fokus van att klara motgångar i en digital värld. Du är Genomtänkt!

– Nytänk kring kundlojalitet har varit avgörande för vår framgång.  Vi såg ett behov och har skapat mjukvara som ändrar det traditionella sättet att se på lojalitet, säger Johan Wikström.

Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Bangkok, Thailand

GSEA_2016_webbildVad är Årets studentföretagare och Global Student Entrepreneur Awards (GSEA)?

Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate, bachelor) som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Tävlingen syftar till att uppmärksamma och premiera dessa entreprenöriella och kreativa personer. Årets studentföretagare är en del av den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Tävlingen är uppdelad i två delar, dels regionala uttagningar i deltagarländerna under 2015/2016, dels en internationell final den 10-12 maj 2016 i Bangkok, Thailand.
Den svenska uttagningen, Årets studentföretagare, arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Triton Adviser (Sweden) AB är sponsor. Finalen av Årets studentföretagare 2016 genomfördes 24 februari.

Finalen, GSEA, arrangeras av Entrepreneur’s Organization (EO). Läs mer om GSEA på www.gsea.org. Nedan kan du se en film från GSEA-finalen 15-17 april 2015.

 

Såhär ansöker du till Årets studentföretagare 

Du kan själv anmäla dig alternativt bli nominerad till Årets studentföretagare. Ansökningstiden för tävlingen är den 1 oktober till den 8 januari.  (Anmälningslänk läggs här den 1 oktober).

Vid ansökningstidens slut utser juryn de kandidater som kvalificerar sig till den svenska finalen.

Vad kan du vinna?

Vinnaren av Årets studentföretagare erhåller 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen GSEA. Viktigt att notera är att vinnaren förbinder sig att delta i finalen. Resa och uppehälle i samband med finalen bekostas av arrangörerna

I GSEA tävlar alla deltagande länders vinnare genom att presentera sina företag för en panel av internationella domare. Förstapriset är 20 000 USD.

Att medverka i tävlingen innebär förutom möjlighet till vinstpengarna;

 • Ett utökat nätverk – här träffas studentföretagare från hela världen, framgångsrika entreprenörer, Entrepreneur Organization’s (EO) medlemmar och särskilt inbjudna gäster
 • Feedback och mentorskap
 • Förbättrad förmåga att kommunicera värdet av sin verksamhet
 • Medieexponering – lokala och nationella medier uppmärksammar både studenterna och deras verksamheter
 • Affärsprodukter och tjänster – såsom webbtjänster, tryck, PR, konsulttjänster och mycket mer!

Vem får delta i tävlingen?

Följande kriterier ska vara uppfyllda för den som ansöker till Årets studentföretagare:

 • Den som söker ska vid ansökningstillfället studera på kandidatnivå, motsvarande undergraduate (bachelors), vid ett godkänt svenskt universitet eller högskola;
 • ska kunna uppvisa godkänt studieresultat motsvarande minst 30 HP (halvfart) under innevarande läsår;
 • ska äga/deläga och aktivt driva ett juridiskt etablerat bolag eller enskild firma;
 • ska ha registrerat och aktivt drivit företaget minst 6 månader i följd vid datum för ansökan;
 • måste kunna visa upp en resultatrapport, observera att det inte räcker med en affärsidé eller ett företag utan omsättning;
 • företaget måste vara vinstdrivande och ha genererat en vinst på minst motsvarande 500 USD eller erhållit minst motsvarande 1000 USD i investeringar vid datum för ansökan;
 • sökanden får inte tidigare ha vunnit förstapris i GSEA-finalen och får heller inte vara en av de sex slutfinalisterna i föregående års GSEA-final.

Med din ansökan bifogar du inskrivningsbevis från universitet eller högskola, förteckning över vilka kurser du läser och har läst under innevarande läsår samt registreringsbevis och F-skattsedel för ditt företag.

Den svenska juryn består av (2015/2016):

Pernilla Norlin, ordf., Entreprenörskapsforum
Maria Berghäll, ProjectTree
Hans Björkman, WSP Group
Anna-Lena Bohm, UniGuide AB och SME-kommittén, Svenskt Näringsliv
Kristina Kallur, Kväsig AB
Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB
Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket
Cecilia Nykvist, Ung företagsamhet
Carl Johan Renvall, Triton Advisers (Sweden) AB
Anna-Carin Sandberg Jodahl, VD Drivhuset.
Joachim Thomson, Live+ AB

Läs mer om Global Student Entrepreneur Awards på www.gsea.org
Kontaktperson: Lisa Silver lisa.silver@entreprenorskapsforum.se

Logorad_2015_GSEA

Följ oss på: