Årets studentföretagare

Årets Studentföretagare 2017

Årets studentföretagare är en tävling för studenter som äger och driver ett företag vid sidan om sina studier förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen.  Finalen hölls i Stockholm den 23 februari 2017 där alla finalister presenterade sina bidrag inför en jury. Läs mer om vem som kan delta i tävlingen och hur du ansöker nedan.

 

Vad är Årets Studentföretagare?

Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate, bachelor) som vid sidan av studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Tävlingens syfte är att uppmärksamma och stödja entreprenöriella och kreativa studenter. Årets studentföretagare är en del av den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Tävlingen är uppdelad i två delar, dels regionala uttagningar i deltagarländerna, dels en internationell final den som 2017 hålls 27-29 april i Frankfurt, Tyskland.
Den svenska tävlingen arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Triton Advisers (Sweden) AB är sponsor.

Finalen, GSEA, arrangeras av Entrepreneur’s Organization (EO). Läs mer om GSEA på www.gsea.org.

Så ansöker du  

Du kan själv anmäla dig alternativt bli nominerad till Årets studentföretagare. Ansökningstiden för tävlingen är mellan oktober och januari.

Vid ansökningstidens slut utser juryn de kandidater som kvalificerar sig till den svenska finalen.

 

Vad kan du vinna?

Vinnaren av Årets studentföretagare får 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen GSEA. Viktigt att notera är att vinnaren förbinder sig att delta i finalen. Resa och uppehälle i samband med finalen bekostas av arrangörerna.

I GSEA tävlar alla deltagande länders vinnare genom att presentera sina företag för en panel av internationella domare. Förstapriset är 20 000 USD.

Att medverka i tävlingen innebär förutom möjlighet till vinstpengarna;

 • Ett utökat nätverk – här träffas studentföretagare från hela världen, framgångsrika entreprenörer, Entrepreneur Organization’s (EO) medlemmar och särskilt inbjudna gäster
 • Feedback och mentorskap
 • Förbättrad förmåga att kommunicera värdet av sin verksamhet
 • Medieexponering – lokala och nationella medier uppmärksammar både studenterna och deras verksamheter
 • Affärsprodukter och tjänster – såsom webbtjänster, tryck, PR, konsulttjänster och mycket mer!

 

Vem får delta i tävlingen?

Följande kriterier ska vara uppfyllda för den som ansöker till Årets studentföretagare:

 • Den som söker ska vid ansökningstillfället studera på kandidatnivå, motsvarande undergraduate (bachelors), vid ett godkänt svenskt universitet eller högskola;
 • ska kunna uppvisa godkänt studieresultat motsvarande minst 30 HP (halvfart) under innevarande läsår;
 • ska äga/deläga och aktivt driva ett juridiskt etablerat bolag eller enskild firma;
 • ska ha registrerat och aktivt drivit företaget minst 6 månader i följd vid datum för ansökan;
 • måste kunna visa upp en resultatrapport, observera att det inte räcker med en affärsidé eller ett företag utan omsättning;
 • företaget måste vara vinstdrivande eller socialt företagande och ha genererat en vinst på minst motsvarande 500 USD eller erhållit minst motsvarande 1000 USD i investeringar vid datum för ansökan;
 • sökanden får inte tidigare ha vunnit förstapris i GSEA-finalen och får heller inte vara en av de sex slutfinalisterna i föregående års GSEA-final.

Med din ansökan bifogar du inskrivningsbevis från universitet eller högskola, förteckning över vilka kurser du läser och har läst under innevarande läsår samt registreringsbevis och F-skattsedel för ditt företag.

 

Den svenska juryn består av (2016/2017):

Pernilla Norlin, ordf., Entreprenörskapsforum
Maria Berghäll, ProjectTree
Hans Björkman, WSP Group
Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB
Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket
Carl Johan Renvall, Triton Advisers (Sweden) AB
Anna-Carin Sandberg Jodahl, VD Drivhuset.
Johan Wikström, Genomtänkt AB

 

Se filmen från den internationella finalen i Bangkok, Thailand 2016 nedan. Den svenska deltagaren Johan Wikström kom på sjätte plats i den internationella tävlingen. Vill de se den vinnande presentationen från förra årets svenska final? Kika in på vår Bambuser-kanal!  

 

 

gsea_logorad_2016

Följ oss på: