Årets studentföretagare 2018

Max M. Mohammadi, student KTH och grundare av Hippogriff är Årets studentföretagare 2018. Han har utvecklat Heartstrings, en teknologi för att tidigt diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av artificiell intelligens. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen 14-17 april i Toronto, Kanada.

 Juryns motivering löd: En ödmjuk entreprenör med förmåga att nyttja kompetens på ett strategiskt sätt. Genom fler användare utvecklas produktens kvalitet och intelligens och med hjälp av innovativ teknik får han fler hjärtan att slå längre.

–  Jag är oerhört tacksam att få detta pris och chansen att representera Sverige i den globala tävlingen. Att bli Årets studentföretagare betyder väldigt mycket. Det kommer att bidra till min vision att rädda en miljon liv om året, säger Max M Mohammadi.

För intervjuer kontakta: Max M Mohammadi, 070-715 81 16.

På bilden: Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket, Max M Mohammadi, Hippogriff och Carl-Johan Renvall, Triton Advisers Sweden AB.

Vad är Årets Studentföretagare?

Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidat- eller masternivå, motsvarande undergraduate (bachelors) eller graduate (master), vid ett godkänt svenskt universitet eller högskola. Tävlingen syftar till att uppmärksamma och premiera dessa entreprenöriella och kreativa studenter. Årets student-företagare är en del av den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Tävlingen är uppdelad i två delar, dels den svenska finalen 18 januari, dels en internationell final som 2018 hålls 14-17 april i Toronto, Kanada.
Den svenska tävlingen arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Triton Advisers (Sweden) AB är sponsor.

Finalen, GSEA, arrangeras av Entrepreneur’s Organization (EO). Läs mer om GSEA på www.gsea.org.

Så ansöker du  

Du kan själv anmäla dig alternativt bli nominerad till Årets studentföretagare. Ansökningstiden för tävlingen är över för 2018 års tävling men ny ansökningsperiod börjar i höst.

Vad kan du vinna?

Vinnaren av Årets studentföretagare får 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen GSEA. Viktigt att notera är att vinnaren förbinder sig att delta i finalen. Resa och uppehälle i samband med finalen bekostas av arrangörerna.

I GSEA tävlar alla deltagande länders vinnare genom att presentera sina företag för en panel av internationella domare. Förstapriset är 20 000 USD.

Att medverka i tävlingen innebär förutom möjlighet till vinstpengarna;

 • Ett utökat nätverk – här träffas studentföretagare från hela världen, framgångsrika entreprenörer, Entrepreneur Organization’s (EO) medlemmar och särskilt inbjudna gäster
 • Feedback och mentorskap
 • Förbättrad förmåga att kommunicera värdet av sin verksamhet
 • Medieexponering – lokala och nationella medier uppmärksammar både studenterna och deras verksamheter
 • Affärsprodukter och tjänster – såsom webbtjänster, tryck, PR, konsulttjänster och mycket mer!

 

Vem får delta i tävlingen?

Följande kriterier ska vara uppfyllda för den som ansöker till Årets studentföretagare:

 • Den som söker ska vid ansökningstillfället studera på kandidat- eller masternivå, motsvarande undergraduate (bachelors) eller graduate (master)*, vid ett godkänt svenskt universitet eller högskola;
 • ska kunna uppvisa godkänt studieresultat motsvarande minst 30 HP (halvfart) under innevarande läsår;
 • ska äga/deläga och aktivt driva ett juridiskt etablerat bolag eller enskild firma;
 • ska ha registrerat och aktivt drivit företaget minst 6 månader i följd vid datum för ansökan;
 • måste kunna visa upp en resultatrapport, observera att det inte räcker med en affärsidé eller ett företag utan omsättning;
 • företaget måste vara vinstdrivande eller socialt företagande och ha genererat en vinst på minst motsvarande 500 USD eller erhållit minst motsvarande 1000 USD i investeringar vid datum för ansökan;
 • sökanden får inte tidigare ha vunnit förstapris i GSEA-finalen och får heller inte vara en av de sex slutfinalisterna i föregående års GSEA-final;
 • sökanden får inte vara äldre än 35 år

*Masterstudenter kan endast söka om de fortsatt att studera efter sin kandidatexamen utan att ta uppehåll i sina studier för att driva företaget eller sökt anställning. Undantag kan göras för doktorander som haft maximalt 12 månaders uppehåll innan de påbörjat sina doktorandstudier.

Med din ansökan bifogar du inskrivningsbevis från universitet eller högskola, förteckning över vilka kurser du läser och har läst under innevarande läsår samt registreringsbevis och F-skattsedel för ditt företag.

Arrangörer och sponsorer:

gsea_logorad_2016

Samarbetspartner:

Följ oss på: